Условия на Работа за Специализанти в Германия

Германия е известна с напредналата си система на здравеопазване и е привлекателна дестинация за лекари, които искат да стартират или продължат своята специализация. Ето кои са основните фактори, които правят специализацията в Германия полезно преживяване.
Прочети повече…
I. Заплащане
II. Работно време
III. Подкрепа за семейство
IV. Структурирана специализация и обучение
V. Гъвкавост за смяна на специалност и клиника
VI. Разнообразие от клиники и специалности

1. Конкурентна заплата с потенциал за растеж

В Германия заплатите на медицинските специалисти са конкурентни, с ясно изразено повишение с добиването на опит. От първия ден на специализацията си лекарите специализанти получават гарантирана основна заплата, започваща от приблизително 5. 200 евро бруто на месец. Тази заплата се увеличава ежегодно, като отразява нарастващия опит и отговорности на специализанта. Допълнителни финансови компенсации за поети дежурства допълнително увеличават заплащането.

2. Структурирано работно време и възнаграждение

Медицинските специалисти в Германия се радват на добре регулирана 40-48- часова работна седмица, която осигурява балансирана среда за професионален и личен живот. Извънредният труд може да се компенсира финансово или да бъде балансиран с допълнителна почивка, в зависимост от политиката на болницата. Освен това всички допълнителни дежурства (например нощни и през уикенда), се компенсират допълнително, което пряко увеличава нетната заплата. Освен това лекарите имат право на поне 30 работни дни отпуск годишно, което дава достатъчно време за почивка и лични занимания.

3. Подкрепа за семеен живот

Германия подкрепя медицинските специалисти с всеобхватни политики, насочени към семейството.
В Германия получавате платен отпуск по майчинство (Mutterschutz) в продължение на общо 14 седмици – до 6 седмици преди и 8 седмици след раждането. По време на отпуска по майчинство получавате 100% от основната си заплата.

Освен това имате право на така наречения “родителски отпуск” за период до 2 години за всяко дете. През това време работодателят ви е длъжен да запази работното ви място и вие имате сигурността, че можете да се върнете на работа след този “родителски отпуск”, т.нар. Elternzeit. И двамата родители на едно дете имат право на родителски отпуск (oбщо макс. 14 месеца, разпределени по желание между двамата). Това важи независимо от това дали и другият родител трябва да бъде в родителски отпуск по същото време. Този регламент не се отнася само за биологичните родители на детето, а обхваща различни семейни ситуации.

По време на родителския отпуск няма да получавате заплата от работодателя си. Можете обаче да кандидатствате за родителско възнаграждение от държавата. Това е финансова помощ от страна на държавата, като получавате по 1.800 € нето месечно за периода на родителски отпуск.

4. Интеграция в екипа и структурирана специализация и обучение

Още от първия си ден, ти си пълноправен член на екипа. Специализацията в Германия е добре структурирана и подпомагана. Лекарите специализанти имат достъп до добре дефинирани планове за специализация, които се документират в каталог, наречен Logbuch. Болниците и клиниките често предоставят финансова подкрепа и за допълнителни обучения и сертифициране.

5. Разнообразие на специализациите и клиничната среда

Германия предлага голямо разнообразие от медицински специалности и клинични среди. От държавни болници и частни клиники до организации с нестопанска цел и специализирани изследователски центрове, медицинските специалисти могат да изберат средата, която най-добре отговаря на техните професионални цели и лични интереси. Всеки тип клиника предоставя уникални възможности и опит, допринасяйки за цялостно развитие на уменията и експертните познания.

Заключение

Условията на работа за специализация по медицина в Германия са разработени така, че да привличат и задържат висококачествени медицински специалисти. С конкурентни заплати, които се увеличават с натрупването на опит, семейни придобивки, структурирано и финансово подкрепено образование, разнообразие в клиничната среда и гъвкавост при адаптиране на професионалния път, Германия се откроява като водеща дестинация за медицински специалисти в световен мащаб. Независимо дали започвате своята специализация или искате да задълбочите познанията си, Германия предлага среда, която подкрепя както професионалното израстване, така и личната ви реализация.

Кандидатствайте сега

Интересувате се да развиете медицинската си кариера в Германия? Просто отговорете на няколко въпроса и нашият екип ще се свърже с вас, за да проучи как можете да се присъедините към нашата програма.

Добре дошли в нашето #inmedfamily

В inmedfamily ще се запознаете с други лекари, които са в подобна ситуация като вашата. Срещаме се редовно – онлайн и лично, учим се заедно, подкрепяме се и се забавляваме заедно.

Свържете се с нас

info@inmed-personal.com

ГЕРМАНИЯ
Tel. 49 6131 488 766 0

БЪЛГАРИЯ
Tel. +359 878 454 303 / +359 878 454 303

Медицинска специализация в Германия – струва ли си и какво можем да очакваме

I. Предимствата на медицинска специализация в Германия

Недостигът на лекари в Германия е висок. Поради тази причина, шансовете за специализация на чуждестранни лекари там са доста добри. Но какво прави Германия толкова привлекателна за чуждестранни лекари?

1. Високо ниво на специализация

В сравнение с други държави, нивото на специализацията в Германия е много високо и имаш възможност да специализираш в почти всички области. Всички клиники, включително клиниките в малки населени места, са оборудвани с много модерни медицински уреди и предлагат широк спектър на прегледи и манипулации, допълнителни обучения и специализация при специалисти от висок ранг.

2. Не се чака дълго за място за специализация

За разлика от Австрия или Швейцария например, в Германия няма дълги периоди на чакане за място за специализация. Това е така, тъй като специализация не се предлага само в университетските клиники, а в много различни клиники, както за спешна медицинска помощ, така и за рехабилитация.

В Германия има различни видове клиники, в зависимост от това чия собственост са те.

– Държавни клиники – управлявани от държавно, градско или федерално правителство.

– Клиники с нестопанска цел – управлявани от организация с нестопанска цел, напр. църковни организации.

– Частни клиники – такива, които са частна собственост, например Хелиос, Асклепиос, Амеос и др.

И трите вида клиники предлагат сходни условия на работа и можеш да завършиш специализация и в трите. Колкото по-открит/а си в началото за различни възможности, толкова по-големи са шансовете ти.

3. Гъвкавост по време на специализацията

По време на специализацията в Германия имаш право да сменяш клиниката без да губиш време от специализацията си.

Освен това можеш да сменяш и специалността. До 1 година, прекарана в една специалност се признава за почти всички други специалности.

4. Не се полагат изпити за получаване на място за специализация

За разлика от някои други държави, в Германия няма нужда да полагаш приравнителни или други изпити по медицина, ако искаш да специализираш в определена област. Единствените изпити, които трябва да положиш са езикови изпити – по общ и по медицински немски на ниво С1.

5. Заплащането е еднакво високо, независимо от клиниката и получаваш заплата още от първия ден на специализацията си

Още от първия ден на специализацията получаваш трудов договор с основна заплата и заплащане на всички осигуровки. Заплатата започва от 4.800 € бруто през първата година на специализацията и се увеличава с всяка следваща година. Това отговаря на нетна заплата около 3.300 € (нетната заплата, разбира се зависи от много индивидуални фактори, като например това, дали си семеен/семейна или имаш деца). След няколко месеца, когато започнеш да поемаш дежурства, получаваш допълнително заплащане за тях. В приложената табела ще видиш актуалните брутни заплати на лекарите, специализанти и специалисти в държавните клиники според годините натрупан опит. В другите клиники (частни и клиники с нестопанска цел) заплатите също са близки до тези.

Позиция 1ва година 2ра година 3та година 4та година 5та година 6та година
специализант 5.084 € 5.373 € 5.579 € 5.935 € 6.361 € 6.536 €
специалист 6.711 € 7.273 € 7.687 € 7.768 € 8.056 € 8.618 €

 

6. Служителите в Германия са много добре защитени от закона

Защита от прекратяване на договор

Немското право защитава служителите до висока степен. Така например след изтичане на пробния период (първите 6 месеца след започване на нова работа) работодателят не може да прекрати трудовия ти договор предсрочно, освен ако няма основателна причина и предварително предупреждение за това. Основателните причини, позволяващи прекратяване на договор са изключително ограничени и регулирани от закона.

Майчинство

В Германия получаваш платен отпуск за майчинство (т. н. Mutterschutz) общо 14 седмици – до 6 седмици преди и 8 седмици след раждане. По време на майчинство получаваш 100 % от заплатата си.

Допълнително имаш право на т.н. „oтпуск за родителство“ до 2 години на дете. През това време работодателят е задължен да пази работното ти място и ти имаш сигурността, че можеш да се върнеш на работа след този „родителски отпуск“, т.н. Elternzeit. И двамата родители на дете имат право на родителски отпуск. Това важи независимо дали другият родител също трябва да е в родителски отпуск по това време. Този регламент не се отнася само за биологичните родители на детето, a обхваща най-различни семейни ситуации.

По време на родителския отпуск няма да получаваш заплата от работодателя си. Въпреки това можеш да кандидатстваш за родителско обезщетение. Това е финансова помощ от държавата, която те компенсира, ако временно работиш по-малко или изобщо не работиш по време на родителски отпуск. Сумата, която получаваш, може да бъде до 65% от основната ти заплата.

II. Условия на живот в Германия

Германия е много развита страна, в която редът и точността са от голямо значение. Предимства на живота в Германия са:

1. Немската осигурителна система

Немската здравна и осигурителна система е една от най-силните в света. Като служител си осигурен изцяло чрез работодателя си, а за хора, изпаднали в трудна финансова ситуация, държавата предоставя солидно подпомагане, както във финансов аспект, така и чрез предоставяне на жилища.

2. Добър начин на живот

Животът в Германия не е евтин, но лекарската професия е една от най-добре платените. Затова заплатата ти (дори още като специализант) ще ти позволи да водиш много добър начин на живот и да си позволяваш всичко необходим

Прилагаме примерно обобщение на средните разходи за живот в Германия за един човек. Тези приблизителни разходи базират на данни от Федералната статистическа агенция в Германия и касаят едно единично домакинство. Разбира се, при семейства, някои от разходите се припокриват. Моля, имай предвид, че те са много зависими от региона и индивидуалната ситуация.

Жилище (плащане на наем или заем, разходи за енергия, комунални услуги, уреди и др.) 1.000 € на месец
Храна и напитки 402 € на месец
Дрехи 100 € на месец
Козметика и др. 120 € на месец
Транспорт 300 € на месец
Свободно време и култура 250 – 300 € на месец
Комуникации (телефон, интернет и др.) 70 € на месец

3. Добри шансове за интеграция

Германците са с висока приемственост към чужденци, предлагат различни програми и курсове и ако имаш желание за живот и интеграция там, всички врати са отворени пред теб.

III. Как и къде мога да уча немски

Ако си взел/а решение, че Германия е правилната страна за твоето професионално развитие, изучаването на немски език на високо ниво е от ключово значение за постигане на твоята цел. За да ти съдействаме в това начинание събрахме няколко важни съвета, които ще ти помогнат.

Какво ниво на немски език е необходимо, за да специализираш като лекар в Германия?

За да работиш като лекар в Германия трябва да имаш сертификат по общ немски за минимум В2 ниво и освен това да издържиш изпит по медицински немски в Германия на С1 ниво. Тъй като за изпита по медицински немски се изискват познания на С1 ниво по общ немски, които са необходими и за комуникацията в клиниката при зпочване на работа, е препоръчително да предвидиш следните етапи:

 1. Подготовка за ниво С1 по общ немски
 2. Полагане на изпит за сертификат С1 по общ немски (Препоръчително telc или Goethe
 3. Подготовка за изпит по медицински немски
 4. Полагане на изпит по медицински немски

По този начин ще успееш да се подготвиш постепенно и оптимално, както за изпитите, така и за работата и живота, които те очакват в Германия.

Освен това, доброто владеене на немски език и притежанието на съответните сертификати значително ще увеличи шансовете ти за получаване на добро място за специализация и ще направи профила ти по-конкурентноспособен в сравнение с лекари с по-ниско ниво на немски език.

Koлко време е необходимо, за да научиш общ немски на ниво С1?

Това зависи до голяма степен от следните фактори:

 • Колко време можеш да отделиш за учене на немски език на ден/на седмица?
 • Как учиш – самостоятелно, с групов курс, с частен учител?
 • Знаеш ли друг чужд език?

Имайки предвид тези индивидуални фактори, можеш да предвидиш и следното за изучаването на немски. За покриване на отделните нива са необходими средно:

А0 – А1: 60 -100 учебни часа

А1 – А2: 90 – 100 учебни часа

А2 – В1: 130 -150 учебни часа

В1 – В2: 180 – 200 учебни часа

В2 – С1: 150 – 200 учебни часа

Имай предвид, че можеш да покриеш тези учебни часове с курс, частен учител или самостоятелно обучение.

Групов курс или индивидуално обучение за общ немски?

За начални нива: до В1 ти препоръчваме да посещаваш групов курс. Тъй като цените на индивидуалните уроци са високи, а в началото е важно да бъдат поставени общите основи на езика, груповите курсове са по-подходящи за тези нива.

При по-високите езикови нива е изключително важно да предвидиш следните фактори:

 • Активното упражняване на говоренето е важно
 • Важно е да бъдат изгладени индивидуални грешки, останали от предишни нива.

Ето защо, за нива В1, В2 и С1 е препоръчителна подготовка с частен учител, в комбинация със самостоятелно обучение и по желание в допълнение с групов курс.

Koлко време е необходимо, за да научиш медицински немски?

Това също зависи много от вида на подготовката. Изпитът по медицински немски се състои от следните компоненти:

 • Снемане на анамнеза на пациент (актьор)
 • Изготвяне на медицинска документация (епикриза)
 • Представяне на медицински казус пред главен лекар

В зависимост от федералната провинция и от комисията, може да присъстват и следните компоненти:

 • Устно предоставяне на информация за определена манипулация или операция и получаване на информирано съгласие
 • Разговор / предаване на пациент в друго отделение или клиника
 • Превод на медицински термини

Медицинските казуси са от областите Обща медицина, Вътрешни болести, Обща хирургия, Неврология, Ортопедия и травматология.

Заболяванията, падащи се на изпита са над 100.

Подготовката изисква високо ниво на общ немски език и владеене на медицинската терминология, както на латински термини, така и на термини, разбираеми за пациента.

За добре подготовка за този изпит са необходими поне 3 месеца, след постигане на С1 ниво по общ немски.

Освен това за практикуване на медицинската професия в Германия са ти необходими по-обширни познания, а не само тези, изискващи се на изпита. Това са например:

 • Комуникация с пациенти и роднини
 • Комуникация с колеги от различен ранг
 • Права и задължения на лекарите в Германия
 • Комуникация с други свързани институции
 • Възможност за реакция в различни критични ситуации

Ето защо подходящата подготовка по медицински немски, осигуряваща ти максимално добър старт, трябва да включва всички тези компоненти и да те подготвя за различни ситуации.

За да имаш време да се подготвиш за това, е препоръчително да започнеш с подготовката от рано – в най-добрия случай, още по време на следването си по медицина.

IV. Kaкво мога да очаквам от работата с  inmed?

Отключи бъдещето си с inmed: Езиково съвършенство и никакви финансови притеснения

Любопитно ти е какво те очаква, когато избереш да работиш с inmed?

1. Високо ниво на владеене на немски език: Твоят ключ към успеха

В inmed се стремим да ти помогнем да постигнеш възможно най-високо ниво на немски език. Нашата програма на обучение предоставя необходимата ти гъвкавост по отношение на време и място, за да е достъпно независимо къде си и колко натоварено е ежедневието ти. То е съобразено с индивидуалното ти темпо на учене. Съчетаваме индивидуални частни уроци, групови сесии, споделяне на знания с колеги лекари и модули за самообучение. По този начин гарантираме, че ще имаш шанса да бъдеш безупречно подготвен/а за изпитите по общ и медицински немски език и за кариерата си в Германия. С редовната обратна връзка от нашите експертни инструктори ние координираме твоя учебен план, за да съответства на твоя индивидуален ритъм на учене.

Нашата програма за езикова подготовка е не просто полезна, тя е от съществено значение. Представи си да трябва да научиш над 100 медицински казуса и над 1000 термина в рамките на интензивен курс от месец два и да се явиш на изпит? Звучи предизвикателно, нали? Не само това, дори бихме казали, че това би било безотговорно. Точно за това, ние излизаме извън рамките на тези разпространени модели на обучение. Нашата подготовка е конципирана така, че можеш да страртираш с нея още по време на следването по медицина и да продължиш до стартиране на специализация в Германия. А защо не и след това?До много от модулите ще имаш неограничен достъп. Това ще ти даде възможност да бъдеш максимално добре подготвен/а и да се явиш на необходимите изпити и интервютата без капка съмнение в себе си.

2. Сбогувай се с финансовите си притеснения: Ние инвестираме в твоето развитие и успех.

Не искаме фактът, че за стартиране на специализация са нужни сериозни финансови средства, да застава на пътя на твоите цели. Затова предоставяме стипендия в размер до 4000 евро, която покрива почти изцяло разходите за езиково обучение ( общ немски език С1 и медицински немски), процеса на апробация, подготовка на документи и пътните разходи за изпити и интервюта. Най-хубавото? Няма задължение за връщане на стипендията при успешно посредничество. Ние получаваме комисионата си единствено от клиниката, в която ще стартираш своята специализация. Убедени сме, че това е една Win-Win ситуация – ти получаваш нужното съдействие, клиниката получава добре обучен ценен кадър, а ние – успешно развиващ се бизнес и удовлетворение от това, че сме успели да допринесем благоприятно, както за твоето, така и за развитието на немската здравна система.

3. Персонализирани насоки

Твоята експертиза е медицината. Защо да се луташ сам из лабиринта на Апробации, срокове и бюрокрации. Пациентите доверяват здравето си на теб, а ти се доверяваш на нас, да те преведем през джунглата на бюрокрацията и езиковите предизвикателства, свързани със старта на специализацията в Германия. И повярвай ни – ние приемаме тази задача изключително отговорно и сериозно. Стартирането на взаимна работа с нас означава партньорство във всеки един етап – означава никога да не се чувстваш сам/а и винаги да има на кого да разчиташ – за експертен или дори приятелски съвет, подкрепа, коучинг или други въпроси, свързани със специализацията и живота в Германия. Ние знаем, колко важна е тази стъпка в живота ти. Затова в рамките на взаимната ни работа не само даваме всичко от себе си, но и изискваме много – както от теб, така и от себе си и всички експерти, инволвирани в този процес. Убедени сме, че дисциплината, непрекъснатия стремеж към развитие и откритата комуникация и обратна връзка са ключови, както за твоя, така и за нашия успех.

Взаимната работа с нас може да започне още по време на следването ти по медицина. Изискванията за започване на взаимната ни работа са следните:

 • Достигнато минимум А2 ниво по общ немски език
 • Окончателно взето решение за специализация в Германия
 • Мотивация и желание за постигане на високи резултати

Главният и най-важен фактор при избора на кандидатите, на които предоставяме стипендия и съдействие, е мотивацията и желанието за постигане на високи резултати. Силно вярваме, че за успешния старт и интеграция в Германия, дисциплината, усърдната работа и целеустремеността са от ключово значение. Като агенция и партньор в тази толкова важна част от твоя живот, ние даваме 100% във всяко едно отношение и очакваме същото от клиентите, с които работим.

Имаш още въпроси? Запази час за безплатна консултация с нас:

https://inmed-personal.com/de/online-beratung/

Поздрави и до скоро!
inmed personal

Welcome to our #inmedfamily

In the inmedfamily, you’ll meet other doctors who are in a similar situation. We meet regularly – online and in person, learn together, support each other and have a lot of fun together.

Contact us

info@inmed-personal.com

GERMANY
Tel. 49 6131 488 766 0

BULGARIA
Tel. +359 878 454 303

Специализация по Неврология в Германия

Продължителност на специализацията по Неврология в Германия

Специализацията по Неврология в Германия продължава общо 60 месеца (5 години).

Най-малко 6 месеца от тях трябва да са прекарани в интензивно неврологично отделение.
Освен това, за да се получи званието специалист по Неврология, трябва да се преминат 12 месеца в областта на Психиатрията и Психотерапията.

Можеш да избереш специалността, с която да започнеш. Имаш следните възможности за започване на специализацията:

1. започваш в Неврологията и правиш едногодишна ротация в Pсихиатрия и Pсихотерапия след след 4 години или посредата на специализацията.

2. През първата година започваш работа в Психиатрия и Психотерапия, а след това се местип в отделение по Неврология в същата болница или в друга болница по твой избор.
Ако си начинаещ/а в професията и нямаш практически опит в Германия, ротацията в интензивно отделение обикновено става след няколко месеца работа.

Най-често срещаните клинични картини в областта на неврологията са:

– Инсулт: Schlaganfall (Apoplex) & Mini-Schlaganfall (TIA)
– Мигрена: Migräne
– Клъстерно главоболие / Тензионно главоболие: Cluster-Kopfschmerz / Spannkopfschmerzen
– Деменция: Demenz
– Болест на Паркинсон: Parkinson
– Множествена склероза: Multiple Sklerose (MS)
– Епилепсия: Epilepsie
– Менингит: Meningitis
– Кръвоизлив в мозъка: Hirnblutung
– Черепно-мозъчна травма: Schädel-Hirn-Trauma (SHT)
– Полиневропатия: Polyneuropathie
– Мозъчен тумор: Gehirntumor

Процедури за диагностика и лечение

Най-често провежданите процедури за диагностика и лечение в областта на Неврологията са:

 • Електромиография: Elektromyographie (EMG)
 • Електроенцефалография: Elektroenzephalographie (EEG)
 • Електроневрография: Elektroneurographie (ENG)
 • Магнитно-резонансна томография: Magnetresonanztomografie (MRT)
 • Компютърна томография: Computertomo­grafie (CT)
 • Ангиография: Angiografie
 • Изследване на миастения: Myasthenie-Testung
 • Евокирани потенциали: Evozierte Potentiale (SEP, VEP, MEP, AEP)
 • Ултразвук (доплер и дуплекс сонография): Ultraschall (Doppler- und Duplexsonographie)
 • Тестване за деменция: Demenztestung
 • Лумбална пункция: Lumbalpunktion
Възможности за започване на работа в областта на Неврологията в Германия

Шансовете за намиране на работа в областта на неврологията са много добри – дори за начинаещи и за чуждестранни лекари. Разбира се, условието е да имаш много добри познания по немски език и немска Апробация (лиценз за практикуване на медицина).

В Германия Неврологията е една от най-бързо развиващите се медицински специалности. Понастоящем в Германия има около 9.000 специалисти по Неврология. Около 2/3 от тях работят стационарно в болница, а 1/3 – амбулаторно.

Специализацията по Неврология може да се проведе в три вида клиники/отделения:

1) Клиники за остри неврологични заболявания и спешно лечение (т.нар. фаза А).

2) Клиники за ранна неврологична рехабилитация (т.нар. фаза Б). Ранната рехабилитация следва директно от острото лечение. Ранната рехабилитация започва непосредствено след активното лечение. Тя е възможно най-ранно приложимата комбинация от активно медицинско лечение и рехабилитационно лечение. Можете да намериш повече информация за това в публикацията ни в блог-статията “Лекар специализант в клиника за ранна рехабилитация”.

3) Клиники за неврологична рехабилитация (фази C и D). В този тип клиники се работи за коригиране и облекчаване на неврологичните дефицити, както и за възстановяване на подвижността и независимостта на пациентите.

Можеш да смениш клиниката, в която работиш по всяко време на специализацията. Следователно можеш да планираш специализацията си сравнително гъвкаво и да работиш и в трите вида клиники.

Търсиш възможности за работа или специализация по Неврология в Германия? Запази час за безплатна консултация с нас през формата за контакт. Ще се радваме да отговорим на всички твои въпроси.

Възможности за кариера след получаване на специалност по Неврология

Завършилите специализацията си по Неврология имат различни възможности за професионална реализация. Най-често невролозите работят в клиника. Това предлага възможности за кариера на ръководна позиция. Другата възможност е продължение на кариереата като Невролог в собствена специализирана практика. Понастоящем търсенето на невролози се увеличава. Затова има много възможности за намиране на работа в тази област както в големите градове, така и в малките населени места.

Тези, които искат да работят като невролози извън клиниката след завършване на специализацията си, имат следните възможности:

 • Собствена неврологична практика – тук ти сам си си шеф, но ще са ти необходими и много предприемачески познания.
 • Съвместна практика с отделни пациенти – споделяш кабинети, оборудване и специализиран персонал с други лекари, но всеки от вас има собствена база пациенти.
 • Съвместна практика с общи пациенти – ползваш общи кабинети и оборудване и лекуваш пациенти заедно.
 • Позиция като назначен невролог в частна практика – неврологът е нает на работа в практика или център за медицински грижи
 • Частична акредитация – комбинация от работа в клиника и частна практика
Заплата в областта на Неврологията в Германия

В повечето случаи заплатите на наетите лекари се уреждат с колективен трудов договор. Регионът в почечето случаи не играе роля.

Като специализант по неврология през първата година заплатата ти е приблизително 56.000 евро бруто на година (приблизително 4.800 евро бруто на месец).. Заплатата се увеличава с всяка следваща година. През последната, т.е. петата, година от специализацията по Неврология ще печелиш около 6.000 евро бруто на месец. Дежурствата (нощтни, през уикенда и почивни дни) се заплащат отделно.

Като специалист по Неврология през първата година заплатата ти ще е около 6.400 евро бруто на месец. И тук месечната заплата се увеличава с около 300-400 евро  с всяка следваща година професионален опит.

Като старши лекар по неврология началната ти заплата през първата година е около 8.000 евро бруто на месец. Ако заемаш и водеща позиция (с отговорност за персонал), в началото ще получаваш около 9.500 евро на месец.

Поради възможността за сключване на нетарифни споразумения за висшите длъжности теоретично са възможни много по-високи заплати на невролозите.

По данни на Федералната статистическа служба в Германия невролозите, които са еднолични собственици на практика, печелят средно 155.000 евро годишно.

Неврологични казуси на изпита по медицински немски (Fachsprachprüfung/FSP).

Неврологията също играе важна роля в медицинския езиков изпит. Най-често срещаните неврологични случаи при FSP са:

 • Инсулт: Schlaganfall (Apoplex)
 • т. н. Мини-инсулт: Mini-Schlaganfall (TIA)
 • Множествена склероза: Multiple Sklerose (MS)
 • Епилепсия: Epileptischer Anfall
 • Черепно-мозъчна травма: Schädel-Hirn-Trauma (SHT)
 • Деменция: Demenz
 • Мигрена: Migräne
 • Клъстерно главоболие / Тензионно главоболие: Cluster-Kopfschmerz / Spannungskopfschmerz

Във видеото по-надолу може да видиш един пример за изпитната част “снемане на анамнеза – TIA”, който сме снимали в рамките на изработената от нас подготовката за изпита по медицински немски.

Видео на нашата кандидатка Вики, която работи като специализант по Неврология в Германия.

Видео за подготовката за изпита по медицински немски. Снемане на анамнеза при транзиторна исхемична атака.

Знаеш ли, че:

inmed предоставя напълно безплатна индивидуална езикова подготовка за изпита по медицински немски, FSP.

Свържи се с нас за повече инфо.

Свържи се с нас

Wir beantworten gerne all deine Fragen

Email: info@inmed-personal.com

Германия

Tel.:     +49 6135 7040509

България

Tel.:     +359 877 454551

Продължителност на специализацията като лекар в Германия

Fachgebiet Gesamtdauer Wie lange dauert es Was wird noch anerkannt
Allgemeinmedizin 60 Monate 24 M. in ambulanten Bereich (Hausarzt)
12 M. Innere Medizin akut stationär
6 M. in mind. 1 Gebiet der unmittelb. Patientenversorgung
80 St. WB-Kurs Psychosomatik
bis 18 M. in anderen Gebieten der unm. Patientenversorgung
Anästhesiologie 60 Monate 12 M. Intensivmedizin 12 M. in anderen Gebieten
Augenheilkunde 60 Monate
Allgemeinchirurgie 72 Monate Meistens die ersten 3 Jahre – Common Trunk (Basisweiterbildung)
18 M. Orthopädie und Unfallchirurgie
18 M. Viszeralchirurgie
6 M. Notfallaufnahme
6 M. Intensivmedizin
Gefäßchirurgie 72 Monate 48 M. Gefäßchirurgie
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
bis 12 M. in anderen Gebieten
Herzchirurgie 72 Monate 48 M. Herzchirurgie
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
bis 12 M. in anderen Gebieten
Kinder- und Jügendchirurgie 72 Monate 48 M. Kinder- und Jügendchirurgie
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin von Kinder & Jügendlichen
bis 12 M. in anderen Gebieten
Orthopädie und Unfallchirurgie 72 Monate 48 M. Orthopädie und Unfallchirurgie
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
bis 12 M. in anderen Gebieten
Plastische Chirurgie 72 Monate 48 M. Plastische Chirurgie
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
bis 12 M. in anderen Gebieten
Thoraxchirurgie 72 Monate 48 M. Thoraxchirurgie
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
bis 12 M. in anderen Gebieten
Viszeralchirurgie 78 Monate 48 M. Viszeralchirurgie
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
bis 12 M. in anderen Gebieten
Frauenheilkunde & Geburtshilfe 60 Monate 80 Stunden Kurs-Weiterbildung in Psychosomatische Grundversorgung bis 12 M. in anderen Gebieten
Frauenheilkunde & Geburtshilfe – Schwerpunkt – Endokrinologie und Reproduktionsmedizin 24 Monate
Frauenheilkunde & Geburtshilfe – Schwerpunkt – gynäkologische Onkologie 24 Monate
Frauenheilkunde & Geburtshilfe – Schwerpunkt Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin 24 Monate
HNO 60 Monate bis 12 M. in anderen Gebieten
Haut – und Geschlechtskrankheiten 60 Monate bis 12 M. in anderen Gebieten
Innere Medizin 60 Monate 48 M. Innere Medizin oder mind. 2 verschiedene Fachkompetenzen dieses Gebietes (mind. 30 M. stationär)
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
Innere & Angiologie 72 Monate 36 M. Innere & Angiologie (mind. 24 M. stationär)
24. M. in mind. Zwei weiteren Fachgebiete der Inneren Medizin
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
 

 

 

 

Innere & Endokrinologie & Diabetologie 72 Monate 36 M. Innere & Endokrinologie & Diabetologie (mind. 24 M. stationär)
24. M. in mind. Zwei weiteren Fachgebiete der Inneren Medizin
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
Innere & Gastroenterologie 72 Monate 36 M. Innere & Gastroenterologie  (mind. 24 M. stationär)
24. M. in mind. Zwei weiteren Fachgebiete der Inneren Medizin
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
Innere & Hämatologie & Onkologie 72 Monate 36 M. Innere & Hämatologie & Onkologie (mind. 24 M. stationär)
24. M. in mind. Zwei weiteren Fachgebiete der Inneren Medizin
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
Innere & Infektologie 72 Monate 36 M. Innere &  Infektologie (mind. 24 M. stationär)
24. M. in mind. Zwei weiteren Fachgebiete der Inneren Medizin
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
bis zu 6 Monate Weiterbildung in Hygiene und Umweltmedizin, Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie und/oder in Öffentlichem Gesundheitswesen
Innere & Kardiologie 72 Monate 36 M. Innere & Kardiologie (mind. 24 M. stationär)
24. M. in mind. Zwei weiteren Fachgebiete der Inneren Medizin
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
Innere & Nephrologie 72 Monate 36 M. Innere & Nephrologie (mind. 24 M. stationär)
24. M. in mind. Zwei weiteren Fachgebiete der Inneren Medizin
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
Innere & Pneumologie 72 Monate 36 M. Innere & Pneumologie (mind. 24 M. stationär)
24. M. in mind. Zwei weiteren Fachgebiete der Inneren Medizin
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
Innere & Rheumatologie 72 Monate 36 M. Innere & Rheumatologie (mind. 24 M. stationär)
24. M. in mind. Zwei weiteren Fachgebiete der Inneren Medizin
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
Kinder- und Jügendmedizin
(Pädiatrie)
60 Monate 6 M. Intensivmedizin für Kinder und Jügendliche bis 12 M. in anderen Gebieten
Kinder- und Jügendmedizin
(Pädiatrie) – Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie
24 Monate zusätzlich
Kinder- und Jügendmedizin
(Pädiatrie) – Schwerpunkt Neonatologie
24 Monate zusätzlich
Kinder- und Jügendmedizin
(Pädiatrie) – Schwerpunkt Kardiologie
24 Monate zusätzlich
Kinder- und Jügendmedizin
(Pädiatrie) – Schwerpunkt Neuropädiatrie
24 Monate zusätzlich
Kinder- und Jügendpsychiatrie und -psychoterapie bis 12 M. in anderen Gebieten
Neurochirurgie 72 Monate 6 M. Intensivmedizin für neurochirurgische Patienten bis 12 M. in anderen Gebieten
Neurologie 60 Monate 6 M. Intensivmedizin für neurologische Patienten
12 Monate Psychiatrie & Psychoterapie
Psychiatrie und Psychotherapie 60 Monate 12 M. Neurologie
24 M. stationär
bis zu 12 Monate Weiterbildung in Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie und/oder im Schwerpunkt Forensische Psychiatrie
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 60 Monate 12 Monate in anderen Gebieten der somatischen Patientenversorgung bis zu 12 Monate Weiterbildung in Psychiatrie und Psychotherapie und/oder Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Radiologie 60 Monate bis 12 M. in anderen Gebieten
Urologie 60 Monate bis 12 M. in anderen Gebieten

Времеви план за старта като лекар в Германия: Обща информация и конкретни стъпки

Колко време ти е необходимо да започнеш работа като лекар в Германия?

Този въпрос интересува всеки чуждестранен лекар, решил да тръгне по пътя със специализация в Германия. Отговорът често е различен, индивидуален и зависещ от много времеви фактори, свързани с:

 • ниво на общ немски език
 • подготвка за FSP (изпит по мед. немски език)
 • възприемане на наученото
 • легализиране и превод на документи
 • държавни срокове (за обработка на документите)
 • виза (не е необходима за граждани на ЕС)
 • семеен статус
 • желана специалност
 • желана месторабота
 • текущо работно място
 • и още много други.

Най-общо казано, ако разполагаш с правилното ниво на език,  знаеш кои са процесите, които ти предстоят, дипломирал си се и действаш по план, е напълно възможно за 5-6 месеца да стартираш своята специализация в Германия.

Но как да разбереш всичко това? Първата стъпка е да си изготвиш времеви план.

Какво съдържа времевият план?

Времевият план трябва да съдържа конкретна информация за това:

 • кои са етапите, през които трябва да преминеш,
 • колко време ориентировъчно отнема всеки един етап от процеса,
 • къде и как е възможно да има забавяния или забързвания на процеси,
 • кога можеш да приключиш с единия етап и да започнеш с другия.

Във времевия план трябва да бъде обърнато особено внимание и на това дали два различни процеса (напр. превода и легализацията на документите и подготовката по медицински немски) могат да бъдат извършвани едновременно. По този начин ще добиеш по-ясна представа точно колко време ще ти е необходимо, за да достигнеш целта си и дали е възможно да забързаш процеса. Добре е времевият план да включва и непредвидими забавяния като например какво се случва, ако те скъсат на някои от изпитите и колко време ще загубиш от това. Това ще ти помогне да добиеш и по-добра представа за разходите свързани с изпълнението на плана.

Какво е важно при времевия план и кои са основните етапи в него?

Важно е твоят времеви план да е с ясна структура и последователност.

Основните етапи на времевия план са:

 • информиране (Кога да започна да търся информация? Колко време отнема?)
 • езикова подготовка (Кога да започна да уча език? Колко време отнема?)
 • документация (Кога да започна да подготвям документите? Колко време отнема?)
 • Кандидатстване и интервюта (Колко време отнема?)
 • заминаване за Германия (Кога да започна да търся жилище? Колко време отнема намиране на жилище, регистрации и тн?)

Информиране (Кога да започна да търся информация? Колко време отнема?)

На практика повечето от желаещите да заминат за Германия правят първата крачка, започвайки да събират информация. Това е един от най-важните времеви процеси, който е от основна роля за вземането на решение за заминаване и специализация в Германия. Най-добре е да започнеш да търсиш информация още по време на твоето следване в университета. Колкото по-информиран си още преди да завършиш, толкова повече време ще успееш да си спестиш след като получиш дипломата си. Процесът по информиране е дълъг процес, който може да отнеме месеци или години. Много често той е и най-сложен за изпълнение, тъй като информацията е или прекалено много или прекалено малко, а източниците могат да бъдат противоречиви.

Нашият съвет:

inmedTipp:
Ако искаш да започнеш възможно най-бързо спецализацията си, започни да се информираш още от 4-ти курс. Информирай се от възможно най-много източници и не се доверявай само на познати и приятели.

 

Езикова подготовка (Кога да започна да уча език? Колко време отнема?)

Наред с информацията, езиковата подготовка играе основна роля в твоя времеви план. Тук важи правилото „Колкото по-рано, толкова по-добре“. За започване на работа като лекар в Германия е строго препоръчително да имаш C1 Ниво. Ако стартираш от нулата, ще са ти необходими около 3-4 месеца за покриване на всяко едно от нивата по немски език (A1, A2, B1, B2, C1).

Така на теория за година и половина можеш да достигнеш до C1 ниво. На практика обаче, често това е неизпълнимо, тъй като няма да имаш достатъчно време да се концентрираш само върху езика (все пак имаш и и държавни изпити, практика и тн.) Освен това езикът изисква още допълнително време за усвояване между нивата.

Точно затова, ако държиш възможно най-бързо след дипломиране да започнеш своята специализация в Германия, то е добре да започнеш най-късно в трети курс да учиш немски или да си освободиш достатъчно време, след като завършиш, в което ще може да се посветиш изцяло върху езиковата подготовка.

Не забравяй, че освен подготовката по общ немски език, ще ти е необходимо и време за подготовка по медицински немски език (2 до 3 месеца).

Нашият съвет:

inmedTipp:
Започни с групови курсове от A1 до B1 ниво, а след това опитай да си намериш частен учител, с който да се подготвиш от B1 до C1.

Опитай се да четеш немски сайтове, да гледаш YouTube видеа не немски, опитай се също да говориш максимално много на немски език (напр.  с твоя учител).

Документация (Кога да започна да подготвям документите? Колко време отнема?)

Този етап настъпва, след като вече си на последния етап от езиковата подготовка (или вече си преминал езиковата подготовка). Легализирането, превеждането и подаването на документите отнема различно време, в зависимост от твоята конкретна ситуация.

Важни времеви фактори тук са:

 • изискванията, на провинцията, в която подаваш документите си
 • твоят статус (дали работиш, дали си специалист, от коя държава идваш)
 • актуалността на документите ти

При добро изпълнение, този етап би трябвало да е осъществим в рамките на 1 до 3 месеца.

Нашият съвет:

inmedTipp:
Различните провинции имат различни изисквания, свързани със сроковете за подаване на документи. За да бъдеш подготвен, се информирай навреме подробно относно провинцията, в която ще кандидатстваш.

Кандидатстване и интервюта (Колко време отнема?)

Кандидатстване на работа е специфичен процес, който може да отнеме много време.

За този етап от твоя път трябва да предвидиш минимум 1-2 месеца. Имай предвид, че дори след успешно преминато интервю за работа е възможно да минат до 2 месеца до реалното започване на работа. Причините за това може да са различни,  като например административно забавяне от страна на болницата или на апробационните служби.

Нашият съвет:

inmedTipp:

Ако работиш с агенция може много по-бързо да намериш правилното място за теб и да съкратиш процеса.

Заминаване за Германия (Кога да започна да търся жилище? Колко време отнема намиране на жилище, регистрации и тн?)

Финалния етап от твоя времеви план трябва да включва и времето, което ти е необходимо да се преместиш в Германия.

Добре е да стартираш да търсиш жилище от момента, в който знаеш, че имаш осигурено работно място и знаеш, кога ориентировъчно ще стартираш. Търсенето може да отнеме няколко дни, но и няколко седмици. Ако града, в който започваш е голям, е възможно да търсиш и над един месец. Не забравяй да си отделиш и минимум 10 дни за преместването. Това време ще ти е необходимо да се ориентираш в новата обстановка и да се устроиш на новото място

Нашият съвет:

inmedTipp:

Опитай да си намериш краткосрочно решение (за първите няколко месеца) напр. Ferienwohnung, Airbnb и след като заминеш започни да търсиш на място.

Каква е разликата, ако работя с агенция?

Повечето агенции имат ясна представа как да изградят възможно най-оптимален и ефикасен времеви план за действие на своите клиенти. По този начин работата с агенция би ти помогнала не само да не загубиш ценно време, но и да използваш наличното възможно най-правилно. Агенцията има опит във всеки един етап от процеса, както и необходимите конктакти, което може да се окаже изключително полезен и да ти спести много време и усилия.

Max Mustermann Fachrichtung Innere Medizin und Kardiologie Aktuelles Sprachniveau B2 (6)

Грабни своя индивидуален план още сега.

Запази си час за безплатна виртуална консултация, за да получиш индивидуален времеви план, съобразен с твоите желания и ситуация.

Остани информиран

Абонирай нашия нюслетър, за да не изпускаш важна информация.

Последвай ни в социалните мрежи

виж, какво се случва при нас

Свържи се с нас

с удоволствие ще отговорим на всички твои въпроси

  Email: info@inmed-personal.com

  ГЕРМАНИЯ

  Tel.:     +49 6135 7040509

  БЪЛГАРИЯ

  Tel.:     +359 877 454551

  Хоспитция като лекар-гост в немска клиника

  Какво представлява хоспитацията

  Хоспитацията е вид кратък стаж в болница. Тя обикновено се провежда в комбинация с интервю в болницата. Посещаваш болницата за един или няколко дни, за да можеш да добиеш по-добра представа за работата там. В същото време хоспитацията често служи като вид “пробен работен ден”, за да може екипът на клиниката да придобие по-добро впечатление за теб и да вземе решение дали ще бъдеш нает там.

  Какви са разликите между хоспитация, практика и фамулатура?

  Хоспитацията е много по-кратка от практиката. Хоспитацията обикновено продължава няколко дни до максимум 1-2 седмици и за нея не получаваш заплащане.

  Практиката може да продължи няколко месеца. За това сключваш договор за провеждане на практика с болницата и получаваш практикантска заплата.

  Фамулатурата служи за допълване на обучението ти по практически начин – следователно тя  се провежда още по време на следването ти и може да продължи няколко месеца. Дали ще получиш заплащане за фамулатурата зависи от клиниката.

  Препоръчителна ли е хоспитацията?

  Ако си получил покана за интервю в клиника, винаги е препоръчително то да бъде комбинирано с хоспитация за минимум 1 ден.

  Като част от хоспитацията имаш възможност не само да опознаеш главния лекар, но и голяма част от екипа на клиниката. Ще получиш  по-добра представа за работната атмосфера и методите на работа в болницата. Това ще ти помогне да решиш, дали позицията е подходяща за теб.

  Какви дейности извършват лекарите хоспитанти в Германия?

  Като хоспитант ти си гост лекар без право на работа с пациенти. Това означава, че по принцип нямаш право да извършваш  никакви медицински дейности сам, а само да придружаваш и наблюдаваш лекарите в отделението.
  Хоспитацията обикновено започва сутрин като нормален работен ден в болницата. Участваш в сутрешния рапорт с останалите лекари, в рамките на който се предават пациентите от нощната смяна и се обсъждат пациентите и други задачи за деня. След това придружаваш някой от лекарите по време на  визитацията на пациентите в отделението, както и при останалите негови задачи в клиниката. Разрешено е да разговаряш с пациентите, но винаги трябва да ги информираш, че не си работещ там лекар, а хоспитант. Имаш право да извършваш медицинска дейност само под точното ръководство и в присъствието на опитен лекар.

  Как да се подгтотвя подобаващо за хоспитацията в Германия?

  Преди стажа трябва да се информираш добре за клиниката. Можеш да получиш подходяща информация за клиниката и отделението на сайта на клиниката или от твоя консултант в агенцията, с която работиш. Важно е да знаеш имената на персонала в отделението и набора от прегледи и лечения в клиниката. Допълнителна информация относно годишния брой пациенти или броя на леглата също е важна за теб. Най-важното е да помислиш предварително за въпроси, които можеш да зададеш на главния лекар и колегите по време на стажа. Те трябва да бъдат формулирани по такъв начин, че едновременно да показват интереса ти към клиниката и да ти предоставят необходимата информация, за да получиш възможно най-добра представа за ежедневната работа в тази клиника.

  Надяваме се, че тази публикация е била полезна за теб. Гледай следващите видеоклипове, в които нашите кандидати разказват за опита си по време на стажа. Ако имаш въпроси,  не се колебай да се свържеш с нас.

  Свържи се с нас
  Твоите лични консултанти

  Остани информиран

  Абонирай нашия нюслетър, за да не изпускаш важна информация.

  Последвай ни в социалните мрежи

  виж, какво се случва при нас

  Свържи се с нас

  с удоволствие ще отговорим на всички твои въпроси

   Email: info@inmed-personal.com

   ГЕРМАНИЯ

   Tel.:     +49 6135 7040509

   БЪЛГАРИЯ

   Tel.:     +359 877 454551

   Работно време и модели на работното време в немските клиники

   Работното време на лекарите в Германия се различава в зависимост от вида на клиниката и специалността, в която работиш.

   В тази статия ще научиш, какво е законоустановеното работно време за лекарите в Германия, както и какви модели на работно време има в немските клиники и какви са предимствата и недостатъците на всеки модел.

   I. Законови разпоредби

   Съгласно законовите разпоредби в Германия седмичното работно време при работа на пълен работен ден може да бъде максимум 48 часа (8 часа на ден). Това включва и извънредните часове, дежурствата и паузите. Това е средното работно време, наблюдавано през цялата година. Тоест – разрешено е да работите повече от 48 часа в една седмица стига това да бъде компенсирано през следващите седмици със съответното свободно време.

   II. Изключения в медицинския сектор

   Поради високия обем на работа и нарастващия недостиг на медицински персонал в Германия, на лекарите в повечето случаи им се налага да работят повече. Така например седмичното работно време често бива поне 52 часа. Поради тази причина в областта на медицината немският закон предвижда изключения от правилото за 48 часа на седмица, които позволяват на лекарите да работят повече, без да бъде нарушен законът.

   Правилото „Opt-out“

   Пoради тази причина преди няколко години в Германия беше въведено т.н. правило „Opt-Out“. То позволява на лекарите да работят повече от 48 часа седмично, без това да бъде в несъответствие със закона.

   Какво означава това за теб? При започване на нова работа като специалист или специализант, в допълнение към трудовия договор, ще ти бъде представена Opt-Out-декларация, с чието подписване даваш съгласието си да работиш повече от законово предвидените 48 часа седмично. Подписването на тази декларация е обиконовено доброволно, но въпреки това в много от клиниките това е предпоставка за започване на работа. Ако не се съгласиш да подпишеш декларацията, поемаш риска, клиниката да не сключи трудов договор с теб. Също така е важно да знаеш, че имаш право да се откажеш от подписаната от теб декларация по всяко време със срок на предизвестие от 6 месеца.

   III. Видове модели на работно време

   Във всяка клиника има различен модел на състяване на работно време.

   1.      Модел с поемане на дежурства (Dienstsystem)

   Най-често срещаният модел на работното време в германските клиники е работа с поемане на дежурства (т.н. Dienstsystem). При този модел на работното време основната дейност (приемане на пациента, прегледи, планирани операции и друга стационарна работа) се извършва в рамките на редовното работно време – през деня в делнични дни. През нощта и уикендите се поемат главно спешни случаи, така че един лекар да може да поеме няколко отделения едновременно. Съответно работата извън редовното работно време през деня се покрива от дежурства. В Германия се срещат следните видове дежурства:

   1.1. Дежурство на разположение в болницата (т.н. Bereitschaftsdienst)

   При този вид дежурства лекарят остава в болницата извън редовното работно време и е на разположение при спешни случаи.

   Дежурство в болницата през делнични дни

   Тоест след нормаления 8-часов работен ден, оставаш още 16 часа в болницата и си на разположение за спешни случаи (общо време на цялата смяна – 24 часа). За 16-часовото дежурство имаш на разположение стая с легло, в която можеш да спиш (в повечето случаи по време на дежурство лекарите получават не повече от 4-5 часа сън).

   Дежурство в болницата през уикенда

   Ако си дежурен през уикенда, цялата смяна се брои като дежурство общо 24 часа.

   Едно дежурства не би трябвало да бъде по-дълго от 24 часа.

   Дежурствата в болницата се считат за редовно работно време, но не се заплащат изцяло, а само частично (например 70%), тъй като не работиш през цялото време.

   1.2. Дежурство на повикване (т.н. Rufbereitschaft)

   При тези дежурства, лекарят трябва да бъде работи само, когато бъде извикан (при спешни случаи и спешни операции), без обаче, да трябва да бъде в болницата. Трябва само да си на разположение и да можеш да стигнеш бързо до болницата, ако е необходимо. За разлика от дежурствата в клиниката, дежурството извън клиниката не се зачита като редовно работно време. За работно време се считат само действително отработените часове, ако сте били повикан в болницата. Обикновено за такъв вид дежурства се заплаща фиксирана сума за дежурство. Ако бъдеш извикан, изработените часове се заплащат според уговорената в трудовия ти договор заплата, вземайки се предвид и дали си бил извикан през ноща или уикенда.

   Колко дежурства трябва да бъдат поемани на месец?

   Нормалния брой на дежурствата за 1 месец е 4-6, от които поне веднъж месечно през уикенда. Понякога обаче, поради непредвидими обстоятелства (като например болни и отсъстващи колеги) може да се наложи да дадеш и 8-9 дежурства месечно. Това обаче са по-скоро изключения.

   Плюсове и минуси на този времеви модел (Dienstsystem).

   Предимството на този модел е, че редовното работно време е през деня и имаш дежурство само 1-2 пъти седмично и че трябва да направиш само няколко смени на месец. Освен това голямо предимство е и фактът, че дежурствата се заплащат допълнително, което увеличава нетната ти заплата. Недостатъкът са чести промени в плана, тъй като според ситуацията работодателят решава дали и кога трябва да поемеш допълнителни дежурства, като по този начин нямаш редовно работно време.

   2. Работен модел на смени (Schichtsystem)

   В някои отделения работата е разделена на смени (така наречената Schichtsystem). Това важи особено за отделенията за интензивно лечение, където трябва да се гарантира непрекъсната грижа за пациента. Ето защо там лекарите работят на 2 смени по 12 часа всяка или 3 смени по 8 часа.

   Предимства и недостатъци на този модел(Schichtsystem).

   Предимството на този модел е „регламентираното“ работно време. Няма неочаквани дежурства и съответно можеш да планираш по-добре времето си. Освен това при този модел няма 24-часови дежурства, тъй като работното време е ограничено до максимум 12 часа. Недостатъкът е, че рядко имаш класически уикенд, тъй като смените са толкова разпръснати, че трябва да работиш редовно и през почивните дни. Недостатъци има и по отношение на заплатата, тъй като не получаваш допълнително заплащане за извънредни дежурства, поради липсата на такива.

   Заключение

   Обобщително може да се каже, че като лекар, особено в университетски клиники или клиники за стационарно лечение, можеш да очакваш много работни часове и безсънни нощи. Добрата новина е, че служителите в Германия са законово защитени много повече, отколкото във всяка друга държава. Правната уредба гарантира максимални работни граници, които трябва да се спазват. Работодателят носи главна отговорност за спазването и също така той е този, който носи отговорност за нарушения, а не ти.

   Нашият съвет

   Още по време на интервюто за работа се информирай по кой модел за работното време работи съответната болница, колко дежурства трябва да се поемат и какво е заплащането за тях.

   Надяваме се тази статия да ти е харесала и с удоволствие сме на разположение за въпроси, ако имаш такива.

   Свържи се с нас
   Твоите лични консултанти

   Елица Зайдел

   e.seidel@inmed-personal.com
   +49 1520 9045084

   Езици:
   Български | Немски | Английски
   Румен Мавров

   r.mavrov@inmed-personal.com
   + 359 877454551

   Beratungssprachen:
   Bulgarisch | Deutsch | Englisch

   Остани информиран

   Абонирай нашия нюслетър, за да не изпускаш важна информация.

   Последвай ни в социалните мрежи

   виж, какво се случва при нас

   Свържи се с нас

   с удоволствие ще отговорим на всички твои въпроси

    Email: info@inmed-personal.com

    ГЕРМАНИЯ

    Tel.:     +49 6135 7040509

    БЪЛГАРИЯ

    Tel.:     +359 877 454551

    РУМЪНИЯ

    Tel.:     + 40 734944574

    Лекар специализант в клиника за ранна рехабилитация: Добро начало на кариерата за бъдещи специалисти

    Ранната рехабилитация започва непосредствено след активното лечение. Тя е възможно най-ранно приложимата комбинация от активно медицинско лечение и рехабилитационно лечение. При нея постъпват пациенти от различни медицински отделения със спешни медицински проблеми и съпътстващите ги увреждания на различните телесни функции. Ранната рехабилитация обикновено се извършва по време на стационарното болнично лечение. В повечето случаи обаче ранната рехабилитация се извършва непосредствено след болнично лечение в други, спецализирани за това клиники.

    В Германия най-разпространена е неврологичната ранна рехабилитация. В областта на неврологичната рехабилитация съществува т.н. фазов модел. Той включва фазите от A до F, които се основават на нуждата на пациента от помощ.

    Таблицата по-долу показва различните фази на неврологичната рехабилитация:

    Фаза Лечение Вид
    Фаза A: активно лечение (Инсулт, интензивно отделение или нормално отделение) Осигуряване на жизненоважни телесни функции (дишане, кръвообращение и др.) активно
    Фаза B: ранна рехабилитация Интензивни медицински грижи (стабилизиране на сърцето, кръвообращението и дишането) активно / рехабилитация
    Фаза C: Допълнителна рехабилитация Възстановяване на мобилност и самостоятелност (хранене, обличане и др.) рехабилитация
    Фаза D: Окончателно лечение Повишаване на ежедневните умения Цел: Постигане на пълна самостоятелност рехабилитация
    Фаза E (професионална рехабилитация и последващи грижи) Професионална реинтеграция рехабилитация
    Фаза F: дългосрочна грижа Трайна помощ за зависимите пациенти рехабилитация

     

    В неврологичната ранна рехабилитация (фаза Б) се лекуват следните заболявания:

    • Всички форми на нарушения на мозъчното кръвообращение (напр. инсулти, мозъчен кръвоизлив)
    • Хипоксично увреждане на мозъка (включително вегетативно състояние)
    • Тежки черепно-мозъчна травми
    • Тежки политравми, включващи мозъка, гръбначния мозък, нервния плексус и периферните нерви
    • Състояние след неврохирургични интервенции
    • Злокачествени тумори
    • Тежки възпаления на мозъка (менингит, енцефалит)
    • Полиневропатия, например след дълъг период на интензивно лечение

    През последните години ранната неврологична рехабилитация бързо придобива голямо значние. Това се дължи най-вече на терапевтичния напредък в областта на неврологията и нарастващия брой пациенти с неврологични заболявания.

    Точно затова започване на работа в клиника за ранна рехабилитация може да бъде много добро решение и също е за препоръчване.

    Въпреки че ежедневието в такава болница е всичко друго, но не и спокойно и отпуснато, можете да получите изчерпателен поглед върху цялата сложност на заболяванията или физическите ограничения на пациента. В клиниките, специализирани в ранна рехабилитация, често се събират пациенти с много интересни клинични картини. Също така пациентите остават в такава клиника много по-дълго, отколкото в болниците за активно лечение. По този начин лекарят може да се занимава по-дълго с пациента и неговата клинична картина. Едновременно с това младите лекари имат полза от работата в интердисциплинарен екип от специалисти по неврология, неврохирургия и пневмология, респираторни терапевти, медицински сестри, ерготерапевти, физиотерапевти и спортни терапевти, невропсихолози, логопеди, масажисти и социални работници.

    Кои специалности могат да бъдат обхванати в клиника за ранна рехабилитация? Започването в клиника за ранна рехабилитация е особено подходящо за лекари, които се интересуват от една от следните специалности:

    • Неврология
    • Вътрешни болести (вкл. Гастроентерология, Ендокринология , Кардиология , Нефрология, Ангиология)
    • Обща медицина
    • Спешна медицина
    • Интензивна медицина

     

    Но също и за други специалности, като например Образна диагностика или Неврохирургия, където опитът и знанията, събрани от една ранно рехабилитационна клиника могат да бъдат от полза.

    Освен основното им неврологично заболяване, много от пациентите страдат и от други съпътсващи заболявания (като напр. вътрешни съпътстващи заполявания) Те също се лекуват в клиниката за ранна рехабилитация. Поради тази причина в част от тези клиники се предлага и широка гама от процедури за изследвания и възможности за лечение, като например:

    • Ендоскопия (напр. PEG – перкутанна ендоскопска гастростома)
    • Вътрешни и неврологични ехографски прегледи (абдоминална сонография; сърдечни катетеризации; интеркраниален Доплер и дуплекс сонография, Ултразвук на мускулите и периферните нерви)
    • Мониторинг на сърдечно-съдовата и дихателната система
    • Рентгенова диагностика
    • ЕЕГ (електроенцефалография)
    • Електроневрография и електромиография
    • Предизвикани потенциали
    • FEES (специален ендоскопски метод за оценявне на гълтателния акт)
    • CSF диагностика
    • Компютърна томография с ангиография
    • Магнитно-резонансна томография
    • Невромониторинг с мониторинг на вътречерепното налягане
    • 24-часово ЕЕГ наблюдение
    • Плазмафереза
    • Имуноадсорбция
    • Респираторна терапия
    • Бъбречно заместваща хирургия и плазмафереза

     

    Много млади лекари държат след завършване на медицинското си образование да започнат в болница за акутно лечение. Такава работа обаче е свързана с непредвидими спешни случаи и доста сресиращ работен процес. Особено за чуждестранни лекари, които все още нямат опит в немска болница, започването на първа работа в Германия в акутна болница понякога може да бъде много трудно. Поради по-краткия престой в болницте за активно лечение, прехвърлянето се извършва по-рано и рехабилитационнате клиники трябва да поемат задачи, които до преди няколко години са били възложени на акутните болници. По този начин лекарите в подобни болници лекуват пациенти, чието здравословно състояние е подобно на това от акутните болници. Така един лекар в рехабилитационната клиника може да натрупа много опит и да намери поле на изява, фактори, които са от голямо значение за цялостното лечение на пациента.

    Поради това започването на специализация в клиника за ранна рехабилитация определено е смислено и  препоръчително.

    Задължителна имунизация срещу морбили – какво трябва да знаят лекарите

    От 01.03.2020 в Германия влиза в сила законът за задължителна имунизация срещу морбили.

    Законът задължава родителите на всички деца, навършили една година, посещаващи ясли,  детски градини и начални училища, да удостоверят, че децата им са получили ваксина срещу морбили, преди те да бъдат приети в детска градина / ясла / училище.

    Освен за децата, ваксината против морбили е задължителна и за всички лица, родени след 1970 г., работещи в ясли, детски градини, училища и лечебни заведения.

    За кои лечебни заведения важи законът?

    Болници, заведения за амбулаторни операции профилактични или рехабилитационни центрове, които предоставят медицинска помощ, сравнима с болници, диализни центрове, дневни клиники, родилни заведения, лечебни заведения или центрове за грижи, които са сравними с едно от споменатите заведения, медицински кабинети (включително хомеопати), стоматологични кабинети и др. Кабинети и на други медицински професионалисти, заведения за обществено здравеопазване, в които се извършват медицински прегледи, превантивни мерки или извънболнично лечение, амбулаторни услуги, които предоставят извънболнична интензивна грижа в институции.

    Какъв вид удостоверение е необходимо?

    Доказателството за наличието на необходимата имунизация трябва да бъде предоставена във формата на:

    1. Имунизационен паспорт или медицинско свидетелство, удостоверяващо наличието на направени имунизации
    2. Медицинско свидетелство, удостоверяващо установен имунитет срещу морбили
    3. Свидетелство от държавна институция или друго лечебно заведение, че вече е било предоставено доказателство за наличието на необходимата имунизация или имунитет срещу морбили.

    Възможно ли е освобождаване от ваксина?

    Всеки, който не може да бъде ваксиниран поради доказани медицински съображения бива освобождаван от задължителната имунизация. Като доказателство трябва да бъде представено съответното медицинско свидетелство.

    Какво трябва да предвидите, когато:

    1. Имате намерение да започнете работа / специализация / практика в немско лечебно заведение:

    Най-вероятно от лечебното заведение, в което смятате да започнете работа предварително ще Ви поискат доказателство за налична имунизация. Затова е препоръчително още преди заминаването Ви за Германия да направите легализиран превод на имунизационния си паспорт или на съответното медицинско свидетелство и да го представите на отговорният служител в немската клиника.

    1. Вече работите в немско лечебно заведение:

    За всички, които вече работят в лечебно заведение в Германия, законът предвижда срок до 31. Юли 2020 за доказване на имунизацията.

    Същото важи и за тези от Вас, които заминават заедно с децата си, които искат да запишат в немска ясла, детска градина или училище.

    Какво се случва, ако не предоставите необходимото доказателство?

    В случай, че не предоставите необходимите доказателства, лечебното заведение няма право да Ви назначи / детето Ви не може да бъде прието в съответните ясла / детска градина / училище. Съответно Ви очаква отказ за сключване на трудов договор или прекратяването на наличен такъв. Възможно е i работодателят Ви да уведоми здравните служби при отказ за предоставяне на необходимото доказателство. Тогава може да получите от тях официална забрана за практикуване на Вашата професия.

    От парични санкции в размер до 2.500 € са застрашени само началниците на лечебните заведения, детски градини, ясли и училища, които не са изискали необходимото доказателство от своите служители или не са докладвали на здравните служби при отказ за предоставяне на доказателството от страна на служителите.

    Нужно ли е предоставянето на доказателството за имунизация / имунитет срещу морбили при подаването на заявление за Апробация?

    Държавните органи, отговорни за издаването на Апробация към момента не изискват доказателство за наличие на имунизация / имунитет срещу морбили. Възможно е обаче, това в най-скоро време да се промени.

    За да бъдете сигурни, Ви препоръчваме преди подаване на заявлението за апробация да се обадите на съответните държавни органи и да се информирате, дали изискват съответното доказателство. Ако вечв сте наш клиент, ние ще поемем кореспонденцията със съответните органи вместо Вас.

    Надяваме се, че статията е била полезна за Вас. Ако имате още въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

    FSP Potsdam // 29.05.2020 // Изпитен протокол

    На 29 май 2020 г. един от нашите участници издържа изпита по медицински немски (FSP) в Потсдам и то доста успешно. Случаят, който му беше даден, беше някак необичаен и показва, че изпитващите от лекарския съюз винаги измислят нови истории и казуси, за да поставят Вас и Вашите езикови умения на изпитание. Нашият съвет за Вас: не изпадайте в паника, ако на изпита се падне казус, който не сте учили! Вашите езикови умения и нивото Ви на комуникация са това, което е важно и бива оценявано на изпита FSP. Ако не можете да отговорите на определен медицински въпрос, това не е трагично. Важното е, да знаете как да се справите с него и как да реагирате адекватно.
    Всички вече сте завършили медицина и сте издържали далеч по-трудни изпити, така че едва ли този изпит ще Ви се опре.

    Искрено се надяваме, че описаният по-долу казус ще Ви помогне да се подготвите! Умишлено запазихме оригиналната форма на изпитния протокол на немски език и не го преведохме на български.

    Гледайте тук и интервюто нанашата FSP – преподавателка Нина Колет с лекарят подготвил изпитния протокол.

    Prüfungsprotokoll Potsdam / Mai 2020

    Frau Dr. XXX
    Musterstraße 18,
    12345 Potsdam 

    Potsdam, 29.05.2020 

    Sehr geehrte Kollegin, 

    wir berichten Ihnen nachfolgend über Herrn Martin Hartmann, geb. am 20.05.1990, wohnhaft in Musterstraße 20, 23456 Potsdam, der sich vom 23.04.2020 bis 03.05.2020 in unserer stationären Behandlung befand. 

    Diagnose 

    Verbrennungstrauma am Thorax 2. Grades 

    Herr Martin Hartmann stellte sich am 23.04.2020 wegen seit zwei Stunden bestehender Hautverbrennung am vorderen Teil des Brustkorbes vor, die er beim Grillen von einer großen Flamme bekommen habe. Dabei habe der Patient sofort starke Schmerzen verspürt und es hätten sich an der Haut des Brustkorbes Hautblasen und Rötung gebildet. Der Patient berichtete, dass er zwei Tabletten Paracetamol eingenommen habe, welche die Schmerzen teilweise gelindert hätten. Dyspnoe und Husten wurden verneint. 

    Als Vorerkrankungen gab der Patient an, an einer gastroösophagealen Refluxkrankheit zu leiden, die mit Omeprazol eingestellt worden sei. An Voroperationen habe er sich einer Schulterluxation vor 3 Jahren und einer Patellafraktur-Op nach einem Autounfall 2010 unterzogen. 

    Bis auf Einschlaf- und Durchschlafstörungen war die vegetative Anamnese unauffällig. 

    Nikotinkonsum wurde mit 7.5 py bejaht. Der Patient trinke fünf bis sieben Flaschen Bier pro Tag und drei Gläser Likör pro Woche. Drogenabusus wurde verneint. 

    In der Familienanamnese fanden sich ein Mammakarzinom bei der Mutter, das operativ behandelt worden sei, ein Pankreaskarzinom beim Bruder, das mit einer Teilresektion behandelt worden sei und ein Polytrauma beim Vater. 

    Der getrennte Elektriker wohne zurzeit in einer Mietwohnung. Er befindet sich aktuell unter Stress wegen seiner Scheidung. 

    Herr Hartmann, ein 30-jähriger Patient, war in schmerzbedingt reduziertem Allgemeinzustand sowie normalem Ernährungszustand. Zu allen vier Qualitäten war er orientiert. Klinisch fanden sich Erythema, zahlreiche Hautblasen und Druckdolenz an der Haut des vorderen Brustkorbes mit ca. 9% der Hautoberfläche sowie Tachykardie. Die übrige klinische Untersuchung war unauffällig. 

    Die stationäre Aufnahme erfolgte mit dem Verdacht auf ein Verbrennungstrauma am Thorax 2. Grades.  

    Laborchemisch wurden ein regelrechtes Hämoglobin und leicht erhöhte Entzündungsparameter nachgewiesen.  

    Radiologisch stellten sich keine Auffälligkeiten dar. 

    Nach entsprechender Vorbereitung und Aufklärung des Patienten wurden die Wunden unter Vollnarkose versorgt. Im Anschluss erhielt der Patient Breitspektrum-Antibiotika, hochdosierte Analgetika, Volumen- sowie Elektrolytsubstitution.  

    Im Verlauf verbesserte sich der Zustand des Patienten, daher konnte er am 03.05.2020 entlassen werden. 

     Medikation bei Entlassung: 

    Paracetamol 500mg 1-1-1 

    Ciprofloxacin 500mg 1-0-1 

     Wir entlassen den Patienten in deutlich gebessertem Allgemeinzustand in Ihre geschätzte ambulante Betreuung und bitten um regelmäßige Wundkontrollen. 

    Eine ambulante Wiedervorstellung bei uns zur Kontrolle wurde mit dem Patienten in zwei Wochen vereinbart. 

    Bei etwaigen Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.  

    Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

    A.A. M. Fernandez 

    KOMMENTAR: 

    Die Prüfer waren immer nett (immer wenn sie den Patienten oder den Arzt nicht gespielt haben).  

    Im dritten Teil hat mir der Prüfer von Anfang an gesagt, dass ich den Fall vorstellen soll, als ob ich den Patienten schon nach Hause entlassen hätte. 

    Als ich mit der Fallvorstellung begonnen habe, hat der Prüfer mich fast sofort unterbrochen und mir gesagt, dass ich die Sozialdaten des Patienten nicht vorzustellen brauche. Dann wollte er auch keine Vorgeschichte oder andere Daten vom Patienten hören. Er wollte nur hören, wie und warum der Patienten kam, was ich mit dem Patienten in der Rettungsstelle gemacht habe und wie der Verlauf während des stationären Aufenthalts war. 

    Ihr solltet erwarten, dass der Prüfer während der Fallvorstellung mehrmals unterbricht und ihr solltet sofort auf die Fragen reagieren, das wird bewertet. 

    Fachbegriffe:  

    GCS (Glasgow-Coma-Scale), STEMI und andere zwei, an die ich mich nicht richtig erinnere, aber sie waren einfach. 

    Mit freundlichen Grüßen 

    Miguel Fernandez.