Продължителност на специализацията като лекар в Германия

Fachgebiet Gesamtdauer Wie lange dauert es Was wird noch anerkannt
Allgemeinmedizin 60 Monate 24 M. in ambulanten Bereich (Hausarzt)
12 M. Innere Medizin akut stationär
6 M. in mind. 1 Gebiet der unmittelb. Patientenversorgung
80 St. WB-Kurs Psychosomatik
bis 18 M. in anderen Gebieten der unm. Patientenversorgung
Anästhesiologie 60 Monate 12 M. Intensivmedizin 12 M. in anderen Gebieten
Augenheilkunde 60 Monate
Allgemeinchirurgie 72 Monate Meistens die ersten 3 Jahre – Common Trunk (Basisweiterbildung)
18 M. Orthopädie und Unfallchirurgie
18 M. Viszeralchirurgie
6 M. Notfallaufnahme
6 M. Intensivmedizin
Gefäßchirurgie 72 Monate 48 M. Gefäßchirurgie
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
bis 12 M. in anderen Gebieten
Herzchirurgie 72 Monate 48 M. Herzchirurgie
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
bis 12 M. in anderen Gebieten
Kinder- und Jügendchirurgie 72 Monate 48 M. Kinder- und Jügendchirurgie
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin von Kinder & Jügendlichen
bis 12 M. in anderen Gebieten
Orthopädie und Unfallchirurgie 72 Monate 48 M. Orthopädie und Unfallchirurgie
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
bis 12 M. in anderen Gebieten
Plastische Chirurgie 72 Monate 48 M. Plastische Chirurgie
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
bis 12 M. in anderen Gebieten
Thoraxchirurgie 72 Monate 48 M. Thoraxchirurgie
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
bis 12 M. in anderen Gebieten
Viszeralchirurgie 78 Monate 48 M. Viszeralchirurgie
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
bis 12 M. in anderen Gebieten
Frauenheilkunde & Geburtshilfe 60 Monate 80 Stunden Kurs-Weiterbildung in Psychosomatische Grundversorgung bis 12 M. in anderen Gebieten
Frauenheilkunde & Geburtshilfe – Schwerpunkt – Endokrinologie und Reproduktionsmedizin 24 Monate
Frauenheilkunde & Geburtshilfe – Schwerpunkt – gynäkologische Onkologie 24 Monate
Frauenheilkunde & Geburtshilfe – Schwerpunkt Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin 24 Monate
HNO 60 Monate bis 12 M. in anderen Gebieten
Haut – und Geschlechtskrankheiten 60 Monate bis 12 M. in anderen Gebieten
Innere Medizin 60 Monate 48 M. Innere Medizin oder mind. 2 verschiedene Fachkompetenzen dieses Gebietes (mind. 30 M. stationär)
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
Innere & Angiologie 72 Monate 36 M. Innere & Angiologie (mind. 24 M. stationär)
24. M. in mind. Zwei weiteren Fachgebiete der Inneren Medizin
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
 

 

 

 

Innere & Endokrinologie & Diabetologie 72 Monate 36 M. Innere & Endokrinologie & Diabetologie (mind. 24 M. stationär)
24. M. in mind. Zwei weiteren Fachgebiete der Inneren Medizin
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
Innere & Gastroenterologie 72 Monate 36 M. Innere & Gastroenterologie  (mind. 24 M. stationär)
24. M. in mind. Zwei weiteren Fachgebiete der Inneren Medizin
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
Innere & Hämatologie & Onkologie 72 Monate 36 M. Innere & Hämatologie & Onkologie (mind. 24 M. stationär)
24. M. in mind. Zwei weiteren Fachgebiete der Inneren Medizin
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
Innere & Infektologie 72 Monate 36 M. Innere &  Infektologie (mind. 24 M. stationär)
24. M. in mind. Zwei weiteren Fachgebiete der Inneren Medizin
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
bis zu 6 Monate Weiterbildung in Hygiene und Umweltmedizin, Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie und/oder in Öffentlichem Gesundheitswesen
Innere & Kardiologie 72 Monate 36 M. Innere & Kardiologie (mind. 24 M. stationär)
24. M. in mind. Zwei weiteren Fachgebiete der Inneren Medizin
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
Innere & Nephrologie 72 Monate 36 M. Innere & Nephrologie (mind. 24 M. stationär)
24. M. in mind. Zwei weiteren Fachgebiete der Inneren Medizin
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
Innere & Pneumologie 72 Monate 36 M. Innere & Pneumologie (mind. 24 M. stationär)
24. M. in mind. Zwei weiteren Fachgebiete der Inneren Medizin
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
Innere & Rheumatologie 72 Monate 36 M. Innere & Rheumatologie (mind. 24 M. stationär)
24. M. in mind. Zwei weiteren Fachgebiete der Inneren Medizin
6 M. Notaufnahme
6 M. Intensivmedizin
Kinder- und Jügendmedizin
(Pädiatrie)
60 Monate 6 M. Intensivmedizin für Kinder und Jügendliche bis 12 M. in anderen Gebieten
Kinder- und Jügendmedizin
(Pädiatrie) – Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie
24 Monate zusätzlich
Kinder- und Jügendmedizin
(Pädiatrie) – Schwerpunkt Neonatologie
24 Monate zusätzlich
Kinder- und Jügendmedizin
(Pädiatrie) – Schwerpunkt Kardiologie
24 Monate zusätzlich
Kinder- und Jügendmedizin
(Pädiatrie) – Schwerpunkt Neuropädiatrie
24 Monate zusätzlich
Kinder- und Jügendpsychiatrie und -psychoterapie bis 12 M. in anderen Gebieten
Neurochirurgie 72 Monate 6 M. Intensivmedizin für neurochirurgische Patienten bis 12 M. in anderen Gebieten
Neurologie 60 Monate 6 M. Intensivmedizin für neurologische Patienten
12 Monate Psychiatrie & Psychoterapie
Psychiatrie und Psychotherapie 60 Monate 12 M. Neurologie
24 M. stationär
bis zu 12 Monate Weiterbildung in Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie und/oder im Schwerpunkt Forensische Psychiatrie
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 60 Monate 12 Monate in anderen Gebieten der somatischen Patientenversorgung bis zu 12 Monate Weiterbildung in Psychiatrie und Psychotherapie und/oder Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Radiologie 60 Monate bis 12 M. in anderen Gebieten
Urologie 60 Monate bis 12 M. in anderen Gebieten

Често задавани въпроси относно интервюто в немските клиники

Получили сте покана за интервю? Честито! Това означава, че Вашата кандидатура е привлякла вниманието на работодателя и шансовете Ви да получите желанота място са се увеличили значително. Със сигурност имате много въпроси за това какво точно Ви очаква и какво трябва да имате предвид. В тази статия обобщихме за Вас най-важната информация относно интервюто в Германия. 

Кой провежда интервюто?

По принцип интервюто се провежда от завеждащия отделението / клиниката лекар, понякога присъстват и представител от отдела за човешки ресурси или също старши лекар или специалист, под чието ръководство ще работите в бъдеще.

Какво се обсъжда на интервюто за работа?

Болницата, в която сте кандидатствали, Ви познава само на хартия. Интервюто за работа е за да бъдат изяснени въпроси, свързани с Вашата автобиография и Вашата професионална квалификация. За чуждестранните кандидати, разбира се, интервюто служи за това да докажат, че владеят немския език достатъчно добре,така че да могат да общуват с колеги и пациенти. Не на последно място за работодателя е важно да научи повече за Вашата мотивация и да може да прецени дали бихте се вписали добре в екипа. Стандартни въпроси, задавани на интервюто, могат да бъдат следните:

  1. Разкажете ни повече за себе си и досегашното си развитие.
  2. Защо искате да се реализирате точно в тази област на медицината?
  3. Защо избрахте Германия за Вашето развитие?
  4. Къде се виждате след 3 / 5 / 10 години?
  5. Назовете Вашите силни и Вашите слаби страни (в професионален и личен план).
  6. Защо избрахте да кандидатствате в нашата болница?

Възможно е да Ви бъдат зададени и медицински въпроси по определен казус от специалността, която сте избрали, както и лични въпроси, свързани с Вашето семейно положение. Дори и такъв тип въпроси да не са толкова често срещани, е препоръчително да бъдете добре подготвени и в тази насока. 

Колко пъти трябва да се явя на интервю?

Това зависи от болницата, в която сте кандидатствали, както и от броя на останалите кандидати, поканени на интервю. Често кандидатите биват информирани веднага след първото интервю, дали ще получат работата или не. Възможно е обаче да се наложи да проведете няколко разговора, преди клиниката да вземе окончателно решение.

Покрива ли болницата пътните разходи за интервюто в Германия?

Според немския закон всеки работодател, който Ви покани на интервю, трябва да поеме свързаните с него разходи за пътуване, настаняване и престой, освен ако това не е изрично изключено в поканата. Разходите трябва да бъдат поети от работодателя и в случаите, в които след интервюто не Ви назначат във въпросната клиника. 

Въпреки това, винаги е по-добре, ако подобни въпроси биват предварително изяснени, за да не Ви се налага да водите неприятни дискусии в последствие.

Нашият съвет: Попитайте внимателно клиниката, преди да организирате пътуването си, дали разходите за интервюто ще бъдат поети и ако да – до каква сума (някои болници покриват всички разходи и дори поемат цялата организация на Вашето пътуване, други покриват разходите само до определена максимална сума).

Провеждат ли се и интервюта по телефон / видео разговор?

Да, това е все по-често срещана възможност през последните години. Специално за чуждестранните кандидати и тези, които живеят далеч от местоположението на клиниката и чието пътуване отнема време и пари, по-удобно е първият разговор да бъде проведен по телефона или чрез видео платформа. Клиниките дори често предпочитат този вариант, защото за тях той също е по-лесен от организацията на интервю за работа на място.

Има ли възможност да бъда приет само след телефонно обаждане?

Това се случва рядко, но също не е изключено. Ако направите много добро впечатление по телефона, може веднага да получите положителен отговор и трудов договор. Освен това първите шест месеца обикновено се считат за изпитателен период („обикновено“, тъй като в трудовия договор може да бъде уговорен и по-кратък пробен период, но това почти никога не се случва). По време на пробния период, както болницата, така и вие можете да прекратите трудовото правоотношение по всяко време без основателна причина и с кратко (обикновено двуседмично) предизвестие. (Важна информация: Вие като служител винаги можете да прекратите договора си без причина. Това важи и след изтичане на пробния период, само че сроковете за предизвестие тогава са по-дълги).

Има ли смисъл да комбинирате интервюто с практика (т.н. хоспитация – Hospitation)?

Да, определено има смисъл и дори е препоръчително. Интервюто не е предназначено само за това, работодателят да опознае Вас, но и обратното. В рамките на хоспитацията (дори и да трае само един ден), имате възможност да придобиете по-добро впечатление за работата на болницата и да се запознаете с бъдещите си колеги. По този начин можете по-добре да прецените дали тази болница отговаря на Вашите очаквания и дали ще се чувствате комфортно там.

Надяваме се, че информацията е била полезна за Вас. Ако имате още въпроси около интервюто за работа в Германия, свържете се с нас.

Очаквайте тази седмица и нашето ново видео: Стандартни въпроси на интервюто за работа като лекар в Германия. Абонирайте  нашия Youtube-канал, за да не пропускате новите видеа.