Работа и кариера

Заплати за специализанти в Германия

Kаква заплата получават специализантите в Германия?

Лекарите са една от най-добре платените професии в Германия. Дори като специализант без опит, от първия ден започваш с високо възнаграждение. Тази привилегия отразява високите изисквания и отговорностите на професията, както и интензивната работна среда, която често включва множество извънредни часове и допълнителни дежурства.

Заплатата на специализантите в медицината в Германия е регулирана и добре структурирана, което осигурява прозрачност и справедливост в медицинската професия. Всички специализанти започват с възнаграждение, определено от колективни трудови договори, което гарантира сравнително еднакви условия за всички начинаещи в областта.

В повечето немски клиники заплатите на специализантите са регулирани чрез колективни трудови договори и не се договарят свободно.

Заплатите на специализантите обикновено се определят в рамките на колективен трудов договор. Условията на труд и заплатите за специализанти не се договарят на индивидуална основа, а са предварително определени и еднакви за всички, което осигурява стабилност и сигурност. Избраната специализация също не оказва влияние. Специализантите по Анестезиология получават същото заплащане като специализантите по Образна диагностика, Вътрешни болести, АГ и всички останали.

  • Заплатите се различават единствено според приложимия колективен договор. В Германия има различни колективни договори, като например:
  • Колективен договор на комуналните клиники
  • Колективни договори на частни клинични групи като Helios, Asklepios и др.
  • Колективни договори на Университетските клиники

В зависимост от приложимия колективен договор, стартовата основна заплата на един специализант в първата година от специализацията е между 5.063 € и 5.507 € бруто. Заплатата нараства с натрупването на професионален опит.

Според колективните договори, заплатата на специализантите се увеличава с течение на времето и натрупването на професионален опит.

Специализант 1ва година 5.063 € – 5.507 €
Специализант 2 ра година 5.349 € – 5.647,96 €
Специализант 3та година 5.555 €- 5.860,31 €
Специализант 4та година 5.909 €- 6.283,61 €
Специализант 5та година 6.332 €- 6.494,59 €
Специализант 6та година 6.447 € – 6.777,27 €
Променя ли се заплатата при смяна на клиника?

При смяна на специалност или болница, специализантите запазват текущото си ниво на заплата.

Ако решиш да смениш специалността си или да преминеш към друга болница, не се притеснявай за заплатата си. Тя ще се запази съобразно опита, който вече си натрупал. Независимо от промените, възнаграждението ти ще остане на същото ниво, което отразява твоя професионален опит до момента.

Колко е висока нетната заплата след приспадане на данъци и осигуровки?

Нетната заплата зависи от данъчната категория, осигуровките и региона на Германия, в който специализантът работи. Тя може да се увеличи чрез допълнителни надбавки за извънреден труд, както и поети нощни дежурства и дежурства през уикендите и почивните дни. Обикновено при несемейни специализанти от брутната заплата за осигуровки и данъци се приспадат около 40-45 %, следователно през първата година на специализацията нетната заплата варира средно между 3.300 € и 4.000 €, в зависимост от броя и вида на поети нощни дежурства и дежурства в почивните дни.

Искаш да разбереш повече за специализацията в Германия?

Свържи се с нас

Email: info@inmed-personal.com

Германия

Tel.:     +49 6131 488 766 0

България

Tel.:     +359 878 454 303