ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ИНМЕД ПЕРСОНАЛ“ ЕООД

Благодарим Ви за посещението и интереса към нашата страница. Защитата на Вашите лични данни е от особена важност за нас. Тази Обща Политика обяснява как ние събираме и обработваме Вашите данни в качеството ни на Администратор.

 1. Информация за администратора на лични данни

Ние, „ИНМЕД ПЕРСОНАЛ“ ЕООД, сме Администратор по отношение на Вашите лични данни и носим отговорност за тях. Нашата основна дейност е в сферата на заетостта.

Данни за контакт с нас:

„ИНМЕД ПЕРСОНАЛ“ ЕООД („Администратор”, „Дружество”)

ЕИК: 205685752

Регистрация в Агенция по заетостта под № 2844 / 12.07.2019 г.

Седалище и адрес на управление: България, гр. Димитровград, ул. “Вилхелм Пик” 9-Б-5

Данни за контакт: info@inmed-personal.com; +359 876 500 571

 1. Лични данни

Ние обработваме лични данни с определени цели и на съответни правни основания, в зависимост от Вашата роля спрямо нас.

2.1. Когато сте посетител или потребител на нашия уебсайт www.inmedpersonal.com

 1. a) Автоматично събирана информация: Вие може да получите достъп до уебсайта,без да въвеждате лични данни. Но и в този случай автоматично се обработва определена информация, като Лог файлове /файлове за събития/, Бисквитки (Cookies), Анализ на уебсайта чрез Google Analytics .

б) Социалните приставки или бутони /Social Plugin/ Facebook,  Twitter, Linkedin или други. Използването им е по Ваше желание. Тези бутони представляват връзка към сайтове на трети страни, които, посредством бисквитки, събират и обработват лични данни съгласно свои политики. Ние не носим отговорност за тях, но с оглед на Вашата информираност и права, Ви молим да се запознаете с тях.

Поставили сме тези приставки, за да направим уебсайта ни по-функционален за посетители, както и за да популяризираме нашата дейност и услуги, ако Вие доброволно споделите наше съдържание в съответните сайтове.

в) Препратки към други сайтове.

Нашият сайт може да препраща към други сайтове. Ако решите да последвате тези препратки, моля запознайте се подробно с политиките за защита на личните данни на съответните сайтове, за да разберете как ще се обработва Вашата информация от третите лица.

г) Лични данни, които Вие ни предоставяте чрез уебсайта.

Когато използвате нашата контактна форма или друга наша услуга на уебсайта, ние обработваме личните данни за целта, за която Вие ни ги предоставяте, т.е. съобразно конкретната функция и Вашето искане. В наш легитимен интерес е да отговорим на Вашето искане. Задължителните полета, които ние сме заложили (например, в контактната форма), са минималната информация, която сме преценили, че ни е нужна. Моля не ни предоставяйте лична информация за Вас, която не е необходима за съответната цел. Обработваме също и информацията, която се създава с оглед на нашето взаимодействие, например самото съдържание на съобщенията чрез уебсайта.

Понякога обработваме Вашите данни и на т.нар. преддоговорно основание. Това основание прилагаме във всички случаи, в които Вие поискате да сключите договор с нас и ние обработваме необходимите Ваши данни с тази цел. В други случаи между нас може да е налице сключен договор и обработването на Вашите лични данни чрез уебсайта да е във връзка с изпълнение на наше договорно задължение.

д) Чувствителни данни за Вас /специални категории данни/.

Ние не събираме такива данни за Вас. Специални категории данни, или още „чувствителни данни”, са тези, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифициране на физическо лице, данни за здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация. Моля, не ни предоставяйте такива данни. Предоставянето на такива данни, както и на други лични данни, които не са необходими за съответната цел на взаимодействието ни с Вас, излага на излишен риск Вашите права.

е) Комбиниране на информация.

Понякога комбинираме информация, събрана чрез уебсайта с друга, която получаваме от Вас по различни канали на комуникация /например, по имейл, телефон/ или от други източници – публични източници, като Търговския регистър, или от трети страни – рейтинг компании, професионални профили, наши партньори, с които вие също взаимодействате във връзка с отношенията Ви с нас, например, когато сте заявили услуга, предоставянето на която е свързано с трета страна. Когато комбинираме тази информация, ние не я използваме за различна цел, за която не сме Ви информирали.

2.2. Ако сте участник в наше събитие (информационна среща, изложение и др.) или събитие на наш партньор, в което ние взимаме участие (например кариерни изложения и др)

В този случай ще Ви помолим да се представите и да ни предоставите основна информация за Вас /Вашите имена, организация, за която работите или представлявате/, можем да отразим също деня, в който сте ни посетили, понякога и конкретното време за това, както и информация за лицата, с които сте се срещнали. Ще съберем необходимата информация, за Вашето включване и участие в определено събитие. Понякога може да поискаме информация за Вашите предпочитания, за да направим събитието по-приятно или полезно за Вас. В някои случаи събитията може да бъдат заснети с камери, фотоапарати или сматфон и ние може да използваме съответни записи или снимки, както и информация за Вашето участие, за да рекламираме нашето събитие в медиите, на нашия уебсайт, в презентация или други. Ако това Ви притеснява, Вие може предварително да ни информирате, че не желаете да публикуваме информация за Вас или Вашия образ.

Също така ще запазим основна информация за Вас, за да се свързваме с Вас понякога и да Ви изпращаме информация за други подобни наши събития. Може също да поискаме от Вас обратна връзка за това как оценявате нашето събитие. Вие винаги имате право да възразите срещу този начин на използване на данните Ви, както е описано по-долу във връзка с Вашите права.

2.3. Ако ни „следвате” в социалните мрежи.

Ако сте „харесали” нашия профил в социална мрежа или го „следвате”, съгласно практиките на съответните мрежи, Вие ще виждате съобщения, реклами или материали, публикувани от нас на страницата ни. Ако направите запитване до нас чрез съответната страница или, например, коментирате наша публикация, ние може да използваме функционалностите на същата мрежа, за да Ви отговорим, а ако сте поискали да се свържем с Вас по друг начин /например, като ни дадете Вашия телефонен номер/, ние ще се съобразим с Вашето желание с оглед на нашия легитимен интерес да отговорим на Ваше запитване, например.

2.4. Ако сте наш бизнес контакт:

Това означава, че Вие представлявате организация – наш партньор, клиент или доставчик или сте неин служител. За да поддържаме деловите си отношения с организацията, ние често ще имаме нужда от информация за Вас, например: Вашите имена, телефон, имейл, skype контакт, визитна картичка, информация за Вашата длъжност в съответната организация. Ще обработваме също и следната информация: писмена/електронна или друга кореспонденция с Вас; данни, съдържащи се в документация във връзка с отношенията ни с организацията,  например Ваши подписи, описание на Ваше поведение, Ваши изявления и др.; всяка друга информация, която ни е необходима във връзка с деловите отношения с организацията.

2.5. Ако сте наш потенциален бизнес контакт:

Това означава, че Вие представлявате организация – наш потенциален партньор, клиент или доставчик или сте неин служител. Може да имаме Вашата информация от професионален публичен регистър, от наш общ бизнес контакт, който Ви е препоръчал, да сте ни дали визитната си картичка или контакти на събитие или среща. В тези случаи ние ще направим преценка за каква цел и на какво основание бихме могли да използваме Вашите данни за контакт. Ще вземем предвид контекста, в който това се е случило, както и Вашите разумни очаквания относно използването на личните данни от нас. Ако преценим, че за нас е налице легитимен интерес да се свържем с Вас, за да Ви поискаме оферта, предложим партньорство или да Ви предложим наш продукт или услуга, Вие винаги ще имате право да възразите срещу такова използване на Вашите данни, както е описано по-долу във връзка с Вашите права.

В някои случаи може да се наложи да поискаме Вашето съгласие, като Вие винаги ще може да откажете да го дадете.

2.6. Ако кандидатствате за работа при нас:

Ако сте изявили желание да станете наш служител, като сключите трудов договор с нас. Това може да стане в два случая: (първо) когато кандидатствате за определена, обявена от нас позиция и съответно ни изпратите Ваше CV и/или мотивационно писмо или (второ) когато ни изпратите Ваше CV и/или мотивационно писмо без конкретна обява, за да се свържем с Вас, при наличие на подходяща свободна позиция.

За да предприемем стъпки за разглеждане на Вашата кандидатура, ние ще разгледаме изпратената от Вас информация. Ако категорично преценим, че сте неподходящ, ще изтрием Вашите лични данни в срок до 1 /една/ седмица от приемане на нашето решение за това, но не по-късно от 2 /два/ месеца от крайния срок за подбор по откритата позиция.

Ако кандидатствате за определена позиция, но поради някаква причина не можем да Ви поканим на интервю или да Ви наемем за нея и имаме желание да запазим Вашата информация занапред /за други подходящи за Вас позиции/, ще се свържем с Вас, за да поискаме Вашето съгласие за това.

Ако от самото начало не кандидатствате за определена позиция, ще приемем, че имате интерес към нашата организация като цяло. За това, ако преценим, ще запазим Вашата информация, за да Ви предлагаме работа занапред на основание нашия легитимен интерес да подбираме и наемаме служители, които са проявили интерес към нашата организация. В този случай ще запазим информацията за Вас за срока, за който самите Вие сте изявили желание, а ако не сте посочили такъв – за срок до 3 /три/ години.

В периода на кандидатстването Ви при нас ще съберем и допълнителна информация, за да преценим дали желаем да сключим договор с Вас, например, информация във връзка с Ваше интервю, Ваши тестове, референции, които сте ни предоставили. Когато преценим, че сте неподходящ, ще изтрием информацията за Вас.

Моля, не ни предоставяйте Ваша информация, която не е необходима с оглед на Вашето кандидатстване при нас.

2.7. За какви други цели може да използваме Вашите лични данни?

По-горе сме описали най-типичните цели за обработването им, но следва да имате предвид и следните цели:

– за администриране на нашата дейност, включително отчетност и анализ в самото дружество – наш легитимен интерес;

– превенция на измами и други незаконни и престъпни дейности – наш легитимен интерес;

– за установяване и защита на правни претенции – наш легитимен интерес;

– за изпълнение на наши задължения по договор, по който не сте страна – наш легитимен интерес;

– за анализ ефективността на нашите услуги и дейност и подобряването им – наш легитимен интерес.

– за изпълнение на наши задължения по договор, по който сте страна;

– за изпълнение на наши задължения, приложими по закон, например счетоводни, данъчни и други задължения;

2.8. На какво правно основание обработваме Вашите данни?

2.8.1. Наше законово задължение

Това са случаите, в които обработването на Вашите лични данни е необходимо за спазване на наше законово задължение.

2.8.2. Наш легитимен интерес  

Когато определяме нашето правно основание като „легитимен интерес”, ние първо преценяваме какъв е той и дали обработването на Вашите данни е необходимо за неговото постигане. Преценяваме също дали Вашите интереси, основни права и свободи нямат преимущество над него. Независимо от нашата преценка, Вие винаги имате право да възразявате срещу обработването, основано на легитимните интереси, както е описано по-долу в т. 9.1.4.

2.8.3. Преддоговорно или договорно основание

Когато следва да предприемем необходими стъпки, по Ваше искане, за сключване на договор помежду ни или да изпълним вече сключен между нас договор. В тези случаи ние ще положим грижа да обработваме само необходимата за целта Ваша информация.

2.8.4. Вашето съгласие.

Това е свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за Вашата воля, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласие за обработване на Вашите лични данни за конкретна цел. Ако се налага да обработваме Ваши „чувствителни данни” на основание Ваше съгласие, то същото следва също да бъде изрично дадено. В т. 9.1.7. ще разберете как може по всяко време да оттеглите Вашето съгласие.

Имайте предвид, че съгласието е правно основание, различно от описаните по-горе. Например, подписване на договор помежду ни, не е равносилно на даване на съгласие.

Ако имате притеснения или колебания за това какво е точно приложимото основание за конкретна цел на обработване на Вашите данни, Вие винаги може да се обърнете към нас.

 1. Може ли да не предоставяте личните си данни?

Вие сте длъжни да ни предоставите личните си данни, в случай че съществува такова Ваше договорно или законово задължение. Ако в такива случаи Вие не ни предоставяте тези данни при поискване, може да не успеем да сключим или да изпълним договора, или да реализираме някоя от другите цели. Във всички случаи ние ще Ви уведомим за това.

 1. С кого споделяме вашите лични данни?  

Може да се наложи да споделяме Вашите лични данни със страните, посочени по-долу:

4.1. В рамките на нашата група свързани компании, доколкото е приложимо – на основание нашия легитимен интерес да администрираме и отчитаме дейността си.

4.2. Доставчици на услуги – обработващи лични данни. Това могат да бъдат хостинг компании, доставчици на IT услуги, системна администрация, куриери, мобилни оператори. С тях сключваме договори, които гарантират сигурността на Вашите данни.

4.3. Други администратори на лични данни, които ни предоставят съответни услуги – банки, одитори, адвокати, професионални консултанти и застрахователи, организатори на събития и други – когато това е необходимо за нашия легитимен интерес да ни предоставят определена услуга.

4.4. Публични органи, които изискват от нас деклариране на дейности по обработване.

4.5. Трети страни, на/с които продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или нашите активи – когато това е необходимо с оглед техния легитимен интерес да извършат анализ на нашата дейност и да сключат съответната сделка.

 1. МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Личните Ви данни се обработват обикновено в рамките на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство и в редки случаи се предават в други държави („трети държави”).

 1. СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние сме въвели мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, промяна, разкриване или достъп до Вашите лични данни без разрешение. Ние също така предоставяме достъп до Вашите лични данни само на тези служители и партньори, които имат конкретна бизнес необходимост да имат достъп до такива данни.

 1. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на спазване на законови, счетоводни, данъчни или отчетни изисквания.

Когато решаваме какъв е точният срок за съхранение на данните, ние вземаме предвид техния обем, естеството и чувствителността, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване, целите на обработване и дали те могат да бъдат постигнати чрез други средства и законови изисквания.

За данъчни цели законът изисква от нас да съхраняваме основна информация за нашите клиенти (включително данни за контакти, идентичност, финансови данни и данни за транзакции) в продължение на пет години /плюс текущата/, след приключване на съответните отношения.

В  много случаи ще се съобразим с давностните срокове съгласно приложимото законодателство, например, за завеждане на определени искове, което е в наш легитимен интерес.

Във всички случаи ние предприемаме мерки за ограничаване на достъпа до личните данни на съответни етапи, с оглед текущото обработване на данните и съответните цели.

При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни за изследователски, статистически или други цели, в който случай можем да използваме тази информация за неограничен период от време без допълнително уведомление до Вас.

 1. ВАШИТЕ ПРАВА

8.1. При определени обстоятелства, по закон, имате право да:

8.1.1. поискате достъп до личната Ви информация (обикновено наричано “заявка за достъп от субекта на данните”). Това Ви дава възможност да получите копие от личната информация, която съхраняваме за вас, и да проверите дали ние я обработваме законосъобразно.

8.1.2. поискате корекция на личната информация, която държим за Вас. Това Ви позволява да коригирате и актуализирате непълна или неточна информация, която държим за Вас.

8.1.3. поискате изтриване на Вашата лична информация. Това Ви дава възможност да ни помолите да изтрием или премахнем личната информация, когато не е налице основателна причина да продължим да я обработваме. Имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашата лична информация и в случая, когато сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (вижте по-долу).

8.1.4. възразите срещу обработването на личните Ви данни, когато основаваме обработването на наш легитимен интерес (или такъв на трета страна) и са налице основания, свързани Вашата конкретна ситуация. Освен това, имате право да възразите, когато обработваме вашата лична информация за целите на директния маркетинг, включително в случаи на профилиране.

8.1.5. поискате ограничаване на обработването  на личната Ви информация. Това Ви позволява да ни помолите да спрем обработването на лична информация за Вас, например ако искате да установим точността или основанието за нейното обработване.

8.1.6. поискате прехвърляне на Вашата лична информация на друга страна /право на преносимост/.

8.1.7. оттеглите съгласието си – в случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Може да видите повече за тези права също на сайта на Комисията за защита на личните данни.

8.2. Упражняване на правата Ви.

Ако желаете да упражните някое от правата, посочени по-горе, или да получите повече информация за него, моля, изпратете ни имейл на адрес info@inmed-personal.com] или ни изпратете писмо на нашия физически адрес, посочен в т. 3.

Може да се наложи да поискаме от вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до Вашите лични данни (или да упражнявате някое от другите Ви права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на лице, което няма право да ги получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане за ускоряване на отговора.

Опитваме се да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, като в този случай ще Ви уведомим за това.

 1. ВАШЕТО ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН.

Ако не сте доволни от каквито и да било аспекти на това как събираме и използваме Вашите данни, имате право да подадете жалба до съответния компетентен Надзорен орган. Комисията за защита на личните данни е Надзорният орган на Република България, определена със Закона за заAщита на личните данни, както следва:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, GPS координати: N 42.668839 E 23.377495. Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518. Електронна поща: kzld@cpdp.bg. Интернет страница: www.cpdp.bg

Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се свържете с нас, в случай на оплакване, за да се опитаме да Ви помогнем.

 1. ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Ние имаме право да променяме и актуализираме настоящата Политика. Ще публикуваме такива промени на нашия уебсайт www.inmed-personal.com . Ако тези промени са съществени, то ние ще Ви информираме допълнително за това на Вашия имейл или друг подходящ начин за контакт с Вас.