Работа и кариера

Лекар специализант в клиника за ранна рехабилитация: Добро начало на кариерата за бъдещи специалисти

Ранната рехабилитация започва непосредствено след активното лечение. Тя е възможно най-ранно приложимата комбинация от активно медицинско лечение и рехабилитационно лечение. При нея постъпват пациенти от различни медицински отделения със спешни медицински проблеми и съпътстващите ги увреждания на различните телесни функции. Ранната рехабилитация обикновено се извършва по време на стационарното болнично лечение. В повечето случаи обаче ранната рехабилитация се извършва непосредствено след болнично лечение в други, спецализирани за това клиники.

В Германия най-разпространена е неврологичната ранна рехабилитация. В областта на неврологичната рехабилитация съществува т.н. фазов модел. Той включва фазите от A до F, които се основават на нуждата на пациента от помощ.

Таблицата по-долу показва различните фази на неврологичната рехабилитация:

Фаза Лечение Вид
Фаза A: активно лечение (Инсулт, интензивно отделение или нормално отделение) Осигуряване на жизненоважни телесни функции (дишане, кръвообращение и др.) активно
Фаза B: ранна рехабилитация Интензивни медицински грижи (стабилизиране на сърцето, кръвообращението и дишането) активно / рехабилитация
Фаза C: Допълнителна рехабилитация Възстановяване на мобилност и самостоятелност (хранене, обличане и др.) рехабилитация
Фаза D: Окончателно лечение Повишаване на ежедневните умения Цел: Постигане на пълна самостоятелност рехабилитация
Фаза E (професионална рехабилитация и последващи грижи) Професионална реинтеграция рехабилитация
Фаза F: дългосрочна грижа Трайна помощ за зависимите пациенти рехабилитация

 

В неврологичната ранна рехабилитация (фаза Б) се лекуват следните заболявания:

 • Всички форми на нарушения на мозъчното кръвообращение (напр. инсулти, мозъчен кръвоизлив)
 • Хипоксично увреждане на мозъка (включително вегетативно състояние)
 • Тежки черепно-мозъчна травми
 • Тежки политравми, включващи мозъка, гръбначния мозък, нервния плексус и периферните нерви
 • Състояние след неврохирургични интервенции
 • Злокачествени тумори
 • Тежки възпаления на мозъка (менингит, енцефалит)
 • Полиневропатия, например след дълъг период на интензивно лечение

През последните години ранната неврологична рехабилитация бързо придобива голямо значние. Това се дължи най-вече на терапевтичния напредък в областта на неврологията и нарастващия брой пациенти с неврологични заболявания.

Точно затова започване на работа в клиника за ранна рехабилитация може да бъде много добро решение и също е за препоръчване.

Въпреки че ежедневието в такава болница е всичко друго, но не и спокойно и отпуснато, можете да получите изчерпателен поглед върху цялата сложност на заболяванията или физическите ограничения на пациента. В клиниките, специализирани в ранна рехабилитация, често се събират пациенти с много интересни клинични картини. Също така пациентите остават в такава клиника много по-дълго, отколкото в болниците за активно лечение. По този начин лекарят може да се занимава по-дълго с пациента и неговата клинична картина. Едновременно с това младите лекари имат полза от работата в интердисциплинарен екип от специалисти по неврология, неврохирургия и пневмология, респираторни терапевти, медицински сестри, ерготерапевти, физиотерапевти и спортни терапевти, невропсихолози, логопеди, масажисти и социални работници.

Кои специалности могат да бъдат обхванати в клиника за ранна рехабилитация? Започването в клиника за ранна рехабилитация е особено подходящо за лекари, които се интересуват от една от следните специалности:

 • Неврология
 • Вътрешни болести (вкл. Гастроентерология, Ендокринология , Кардиология , Нефрология, Ангиология)
 • Обща медицина
 • Спешна медицина
 • Интензивна медицина

 

Но също и за други специалности, като например Образна диагностика или Неврохирургия, където опитът и знанията, събрани от една ранно рехабилитационна клиника могат да бъдат от полза.

Освен основното им неврологично заболяване, много от пациентите страдат и от други съпътсващи заболявания (като напр. вътрешни съпътстващи заполявания) Те също се лекуват в клиниката за ранна рехабилитация. Поради тази причина в част от тези клиники се предлага и широка гама от процедури за изследвания и възможности за лечение, като например:

 • Ендоскопия (напр. PEG – перкутанна ендоскопска гастростома)
 • Вътрешни и неврологични ехографски прегледи (абдоминална сонография; сърдечни катетеризации; интеркраниален Доплер и дуплекс сонография, Ултразвук на мускулите и периферните нерви)
 • Мониторинг на сърдечно-съдовата и дихателната система
 • Рентгенова диагностика
 • ЕЕГ (електроенцефалография)
 • Електроневрография и електромиография
 • Предизвикани потенциали
 • FEES (специален ендоскопски метод за оценявне на гълтателния акт)
 • CSF диагностика
 • Компютърна томография с ангиография
 • Магнитно-резонансна томография
 • Невромониторинг с мониторинг на вътречерепното налягане
 • 24-часово ЕЕГ наблюдение
 • Плазмафереза
 • Имуноадсорбция
 • Респираторна терапия
 • Бъбречно заместваща хирургия и плазмафереза

 

Много млади лекари държат след завършване на медицинското си образование да започнат в болница за акутно лечение. Такава работа обаче е свързана с непредвидими спешни случаи и доста сресиращ работен процес. Особено за чуждестранни лекари, които все още нямат опит в немска болница, започването на първа работа в Германия в акутна болница понякога може да бъде много трудно. Поради по-краткия престой в болницте за активно лечение, прехвърлянето се извършва по-рано и рехабилитационнате клиники трябва да поемат задачи, които до преди няколко години са били възложени на акутните болници. По този начин лекарите в подобни болници лекуват пациенти, чието здравословно състояние е подобно на това от акутните болници. Така един лекар в рехабилитационната клиника може да натрупа много опит и да намери поле на изява, фактори, които са от голямо значение за цялостното лечение на пациента.

Поради това започването на специализация в клиника за ранна рехабилитация определено е смислено и  препоръчително.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *