Работа и кариера

Работно време и модели на работното време в немските клиники

Работното време на лекарите в Германия се различава в зависимост от вида на клиниката и специалността, в която работиш.

В тази статия ще научиш, какво е законоустановеното работно време за лекарите в Германия, както и какви модели на работно време има в немските клиники и какви са предимствата и недостатъците на всеки модел.

I. Законови разпоредби

Съгласно законовите разпоредби в Германия седмичното работно време при работа на пълен работен ден може да бъде максимум 48 часа (8 часа на ден). Това включва и извънредните часове, дежурствата и паузите. Това е средното работно време, наблюдавано през цялата година. Тоест – разрешено е да работите повече от 48 часа в една седмица стига това да бъде компенсирано през следващите седмици със съответното свободно време.

II. Изключения в медицинския сектор

Поради високия обем на работа и нарастващия недостиг на медицински персонал в Германия, на лекарите в повечето случаи им се налага да работят повече. Така например седмичното работно време често бива поне 52 часа. Поради тази причина в областта на медицината немският закон предвижда изключения от правилото за 48 часа на седмица, които позволяват на лекарите да работят повече, без да бъде нарушен законът.

Правилото „Opt-out“

Пoради тази причина преди няколко години в Германия беше въведено т.н. правило „Opt-Out“. То позволява на лекарите да работят повече от 48 часа седмично, без това да бъде в несъответствие със закона.

Какво означава това за теб? При започване на нова работа като специалист или специализант, в допълнение към трудовия договор, ще ти бъде представена Opt-Out-декларация, с чието подписване даваш съгласието си да работиш повече от законово предвидените 48 часа седмично. Подписването на тази декларация е обиконовено доброволно, но въпреки това в много от клиниките това е предпоставка за започване на работа. Ако не се съгласиш да подпишеш декларацията, поемаш риска, клиниката да не сключи трудов договор с теб. Също така е важно да знаеш, че имаш право да се откажеш от подписаната от теб декларация по всяко време със срок на предизвестие от 6 месеца.

III. Видове модели на работно време

Във всяка клиника има различен модел на състяване на работно време.

1.      Модел с поемане на дежурства (Dienstsystem)

Най-често срещаният модел на работното време в германските клиники е работа с поемане на дежурства (т.н. Dienstsystem). При този модел на работното време основната дейност (приемане на пациента, прегледи, планирани операции и друга стационарна работа) се извършва в рамките на редовното работно време – през деня в делнични дни. През нощта и уикендите се поемат главно спешни случаи, така че един лекар да може да поеме няколко отделения едновременно. Съответно работата извън редовното работно време през деня се покрива от дежурства. В Германия се срещат следните видове дежурства:

1.1. Дежурство на разположение в болницата (т.н. Bereitschaftsdienst)

При този вид дежурства лекарят остава в болницата извън редовното работно време и е на разположение при спешни случаи.

Дежурство в болницата през делнични дни

Тоест след нормаления 8-часов работен ден, оставаш още 16 часа в болницата и си на разположение за спешни случаи (общо време на цялата смяна – 24 часа). За 16-часовото дежурство имаш на разположение стая с легло, в която можеш да спиш (в повечето случаи по време на дежурство лекарите получават не повече от 4-5 часа сън).

Дежурство в болницата през уикенда

Ако си дежурен през уикенда, цялата смяна се брои като дежурство общо 24 часа.

Едно дежурства не би трябвало да бъде по-дълго от 24 часа.

Дежурствата в болницата се считат за редовно работно време, но не се заплащат изцяло, а само частично (например 70%), тъй като не работиш през цялото време.

1.2. Дежурство на повикване (т.н. Rufbereitschaft)

При тези дежурства, лекарят трябва да бъде работи само, когато бъде извикан (при спешни случаи и спешни операции), без обаче, да трябва да бъде в болницата. Трябва само да си на разположение и да можеш да стигнеш бързо до болницата, ако е необходимо. За разлика от дежурствата в клиниката, дежурството извън клиниката не се зачита като редовно работно време. За работно време се считат само действително отработените часове, ако сте били повикан в болницата. Обикновено за такъв вид дежурства се заплаща фиксирана сума за дежурство. Ако бъдеш извикан, изработените часове се заплащат според уговорената в трудовия ти договор заплата, вземайки се предвид и дали си бил извикан през ноща или уикенда.

Колко дежурства трябва да бъдат поемани на месец?

Нормалния брой на дежурствата за 1 месец е 4-6, от които поне веднъж месечно през уикенда. Понякога обаче, поради непредвидими обстоятелства (като например болни и отсъстващи колеги) може да се наложи да дадеш и 8-9 дежурства месечно. Това обаче са по-скоро изключения.

Плюсове и минуси на този времеви модел (Dienstsystem).

Предимството на този модел е, че редовното работно време е през деня и имаш дежурство само 1-2 пъти седмично и че трябва да направиш само няколко смени на месец. Освен това голямо предимство е и фактът, че дежурствата се заплащат допълнително, което увеличава нетната ти заплата. Недостатъкът са чести промени в плана, тъй като според ситуацията работодателят решава дали и кога трябва да поемеш допълнителни дежурства, като по този начин нямаш редовно работно време.

2. Работен модел на смени (Schichtsystem)

В някои отделения работата е разделена на смени (така наречената Schichtsystem). Това важи особено за отделенията за интензивно лечение, където трябва да се гарантира непрекъсната грижа за пациента. Ето защо там лекарите работят на 2 смени по 12 часа всяка или 3 смени по 8 часа.

Предимства и недостатъци на този модел(Schichtsystem).

Предимството на този модел е „регламентираното“ работно време. Няма неочаквани дежурства и съответно можеш да планираш по-добре времето си. Освен това при този модел няма 24-часови дежурства, тъй като работното време е ограничено до максимум 12 часа. Недостатъкът е, че рядко имаш класически уикенд, тъй като смените са толкова разпръснати, че трябва да работиш редовно и през почивните дни. Недостатъци има и по отношение на заплатата, тъй като не получаваш допълнително заплащане за извънредни дежурства, поради липсата на такива.

Заключение

Обобщително може да се каже, че като лекар, особено в университетски клиники или клиники за стационарно лечение, можеш да очакваш много работни часове и безсънни нощи. Добрата новина е, че служителите в Германия са законово защитени много повече, отколкото във всяка друга държава. Правната уредба гарантира максимални работни граници, които трябва да се спазват. Работодателят носи главна отговорност за спазването и също така той е този, който носи отговорност за нарушения, а не ти.

Нашият съвет

Още по време на интервюто за работа се информирай по кой модел за работното време работи съответната болница, колко дежурства трябва да се поемат и какво е заплащането за тях.

Надяваме се тази статия да ти е харесала и с удоволствие сме на разположение за въпроси, ако имаш такива.

Свържи се с нас
Твоите лични консултанти

Елица Зайдел

e.seidel@inmed-personal.com
+49 1520 9045084

Езици:
Български | Немски | Английски
Румен Мавров

r.mavrov@inmed-personal.com
+ 359 877454551

Beratungssprachen:
Bulgarisch | Deutsch | Englisch

Остани информиран

Абонирай нашия нюслетър, за да не изпускаш важна информация.

Последвай ни в социалните мрежи

виж, какво се случва при нас

Свържи се с нас

с удоволствие ще отговорим на всички твои въпроси

  Email: info@inmed-personal.com

  ГЕРМАНИЯ

  Tel.:     +49 6135 7040509

  БЪЛГАРИЯ

  Tel.:     +359 877 454551

  РУМЪНИЯ

  Tel.:     + 40 734944574