Най-важните
езикови изисквания за лекари

Общ немски

Необходими са ти езикови умения по общ немски на минимум B2 ниво. Нашия опит обаче показва, че B2 не е достатъчно. Препоръчваме ти да се подготвиш за C1 ниво, което и осезаемо ще увеличи възможностите ти за успех.

Медицински немски

Освен това трябва да покажеш познания по медицинска терминология на C1 ниво. За целта трябва да положиш изпит по медицински немски език пред Лекарския съюз в Германия.

ОБЩ НЕМСКИ ЕЗИК

B2 или C1?

Дори и за получаването на Апробация да се изисква само B2 сертификат, ти препоръчваме до достигнеш C1 ниво и да положиш изпит за сертификат C1. Причините за това обясняваме на кратко в нашето видео:

Изпит за сертификат C1

Нашето съдействие

01.

Определяне на ниво

Провеждаш тест за определяне на нивото ти по немски език и един пробен урок с нашият частен учител, в който ще разбереш върху какво трябва да се съсредотичш повече при ученето.

02.

Частни уроци

Получаваш частни уроци с нашия частен учител, който следи напредъка ти и те подготвя за индивидуалните изпитни компоненти.

03.

C1-Изпит

Заплащаме изпитната ти такса за C1 изпита.

*За да не губиш време, подготовката за C1 може и да се извърши и след подаването на заявлението за Апробация.

Изпитът по медицински
немски език

Всички чуждестранни лекари, които искат да работят в Германия, трябва да положат медицински езиков изпит. Този изпит винаги се полага в Германия пред съответния лекарски съюз. Целта на изпита е да провери, дали устните и писмените професионални езикови умения отговарят на изискванията за общуване в ежедневието на лекарите. Изпитът по медицински немски език е индивидуален изпит, който обикновенно продължава около 60 минути и е разделен на три или четири части.
1.

Анамнеза (разговор лекар – пациент) – устен

Снемането на анамнеза е сходно с това, което се учи в университета. Провеждаш разговор с фиктивен пациент и задаваш конкретни въпроси с цел да разбереш причините за симптомите на пациента. След това трябва да обясниш на пациента твоята предполагаема диагноза, диагностичните и терапевтичните мерки и да отговориш на неговите въпроси. Комисията очаква да можеш да разговаряш с пациента на разговорен език и да можеш да обясниш термини, които са неясни за пациента на разбираем за него език.   Помощните материали, които ще ти бъдат предоставени ще са бележник и химикал. Други помощни средства не се допускат.

 

2.

Документация (Съставяне на лекарско писмо) – писмен

В тази част записките от информацията, събрана по време на анамнезата, трябва да бъдат обобщени под формата на кратък доклад. В някои федерални провинции получаваш структуриран шаблон, по който да опишеш всичко. За помощ тук служат бележките, направени в първата част от изпита и медицински речник. При документацията е важно да се използват медицински термини. Разговорния немски, който си използвал при снемането на анамнезата, не може да се използва в тази част.

3.

Представяне на пациента (разговор лекар-лекар) - устен

В тази част от изпита трябва да представите пациента си от първата част на изпита устно на медицински колега. Тук също е важно да общуваш единствено на медицински език. Както в част 2, бележките от част 1 могат и тук да се използват като помощно средство. Тук представилия се за твой колега лекар ще ти задава въпроси за пациента или случая, на които трябва да отговориш свободно, разбираемо и граматически правилно. В зависимост от провинцията, след представянето на пациента може да има и тест за превод на медицински термини от латински на немски  и обратно.

На следното видео можеш да видиш един пример за това, как протича изпитът.

Подготовката за мед. немски с
inmed personal

Като кандидат на инмед получаваш високоефективна индивидуална подготовка за медицинския изпит. Това става в рамките на индивидуални изпитни симулации, които наподобяват реалния изпит и са адаптирани към твоето лично темпо на обучение.

 

Получаваш:

 • Онлайн уроци на живо
 • Симулации на изпита
 • Препис и корекция на всяка сесия
 • Аудиозапис на всяка сесия
 • Писмено и устно ръководство за провеждане на изпита
 • Упражнения за самоподготовка
 • Лична обратна връзка
 • Учатие в групов репетиториум за релевантни мед. казуси
 • Примерен изпит в последната сесия

Съдържание

 • Тренировка за снемане на анамнеза
 • Тренировка за представяне на пациента
 • Изготвяне на документация
 • Оригинални казуси от предишни изпити
 • Граматика (C1) свързана с изпита
 • Инструкции за подобряване на твоето устно и писмено изразяване
 • Набор от медицински термини
 • Обсъждане на съответните рамкови условия за мед. немски изпит

Предимствата на нашата подготовка

 • Висококачествена подготовка от вкъщи
 • Гъвкави часове на преподаване
 • Оригинални случаи от стари изпити
 • Спазване на изискванията на комисията (*защото те са различни във всяка провинция)
 • Постоянна подкрепа и съвети до деня на изпита
 • Незабавна реакция при промяна на изискванията от страна на лекарския съюз
 • Винаги индивдуални и лични съвети

Тренирай с нашите безплатни видеа за изпита по медицински немски

Видеа за Анамнеза

Видеа за Представяне на пациент

Оценяване
на изпита по медицински немски

За да издържиш изпита трябва във всяка част от изпита да достигнеш поне 60% от точките. Ако имаш по-малко от 60% в една част от изпита, изпитът се счита за неуспешен. Ако изпитът не бъде издържан, той може да бъде повтарян докато бъде издържан (без ограничения в опитите). Съответния лекарски съюз само регламентира следващата дата за изпит. Често следващата дата за изпит е след не по-малко от три месеца. Ако кандидатът се провали втори път, следващата възможна дата за изпит може да е и до след 6 месеца.

Такси
за изпита по медицински немски

Преди да получиш покана за изпит трябва да заплатиш изпитната такса към съответния лекарски съюз. Цената е различна в зависимост от провиницията и варира между 300-650 €.

Освен това трябва да планираш, че преди изпита ще имаш нужда от езиков курс или подготовка с частен учител, която в зависимост от вида също струва няколкостотин евро.

Остани информиран

Абонирай нашия нюслетър, за да не изпускаш важна информация.

Последвай ни в социалните мрежи

виж, какво се случва при нас

Свържи се с нас

с удоволствие ще отговорим на всички твои въпроси

  Email: info@inmed-personal.com

  ГЕРМАНИЯ

  Tel.:     +49 6135 7040509

  БЪЛГАРИЯ

  Tel.:     +359 877 454551

  РУМЪНИЯ

  Tel.:     + 40 734944574