Работа и кариера

Медицинска специализация в Германия – струва ли си и какво можем да очакваме

I. Предимствата на медицинска специализация в Германия

Недостигът на лекари в Германия е висок. Поради тази причина, шансовете за специализация на чуждестранни лекари там са доста добри. Но какво прави Германия толкова привлекателна за чуждестранни лекари?

1. Високо ниво на специализация

В сравнение с други държави, нивото на специализацията в Германия е много високо и имаш възможност да специализираш в почти всички области. Всички клиники, включително клиниките в малки населени места, са оборудвани с много модерни медицински уреди и предлагат широк спектър на прегледи и манипулации, допълнителни обучения и специализация при специалисти от висок ранг.

2. Не се чака дълго за място за специализация

За разлика от Австрия или Швейцария например, в Германия няма дълги периоди на чакане за място за специализация. Това е така, тъй като специализация не се предлага само в университетските клиники, а в много различни клиники, както за спешна медицинска помощ, така и за рехабилитация.

В Германия има различни видове клиники, в зависимост от това чия собственост са те.

– Държавни клиники – управлявани от държавно, градско или федерално правителство.

– Клиники с нестопанска цел – управлявани от организация с нестопанска цел, напр. църковни организации.

– Частни клиники – такива, които са частна собственост, например Хелиос, Асклепиос, Амеос и др.

И трите вида клиники предлагат сходни условия на работа и можеш да завършиш специализация и в трите. Колкото по-открит/а си в началото за различни възможности, толкова по-големи са шансовете ти.

3. Гъвкавост по време на специализацията

По време на специализацията в Германия имаш право да сменяш клиниката без да губиш време от специализацията си.

Освен това можеш да сменяш и специалността. До 1 година, прекарана в една специалност се признава за почти всички други специалности.

4. Не се полагат изпити за получаване на място за специализация

За разлика от някои други държави, в Германия няма нужда да полагаш приравнителни или други изпити по медицина, ако искаш да специализираш в определена област. Единствените изпити, които трябва да положиш са езикови изпити – по общ и по медицински немски на ниво С1.

5. Заплащането е еднакво високо, независимо от клиниката и получаваш заплата още от първия ден на специализацията си

Още от първия ден на специализацията получаваш трудов договор с основна заплата и заплащане на всички осигуровки. Заплатата започва от 4.800 € бруто през първата година на специализацията и се увеличава с всяка следваща година. Това отговаря на нетна заплата около 3.300 € (нетната заплата, разбира се зависи от много индивидуални фактори, като например това, дали си семеен/семейна или имаш деца). След няколко месеца, когато започнеш да поемаш дежурства, получаваш допълнително заплащане за тях. В приложената табела ще видиш актуалните брутни заплати на лекарите, специализанти и специалисти в държавните клиники според годините натрупан опит. В другите клиники (частни и клиники с нестопанска цел) заплатите също са близки до тези.

Позиция 1ва година 2ра година 3та година 4та година 5та година 6та година
специализант 5.084 € 5.373 € 5.579 € 5.935 € 6.361 € 6.536 €
специалист 6.711 € 7.273 € 7.687 € 7.768 € 8.056 € 8.618 €

 

6. Служителите в Германия са много добре защитени от закона

Защита от прекратяване на договор

Немското право защитава служителите до висока степен. Така например след изтичане на пробния период (първите 6 месеца след започване на нова работа) работодателят не може да прекрати трудовия ти договор предсрочно, освен ако няма основателна причина и предварително предупреждение за това. Основателните причини, позволяващи прекратяване на договор са изключително ограничени и регулирани от закона.

Майчинство

В Германия получаваш платен отпуск за майчинство (т. н. Mutterschutz) общо 14 седмици – до 6 седмици преди и 8 седмици след раждане. По време на майчинство получаваш 100 % от заплатата си.

Допълнително имаш право на т.н. „oтпуск за родителство“ до 2 години на дете. През това време работодателят е задължен да пази работното ти място и ти имаш сигурността, че можеш да се върнеш на работа след този „родителски отпуск“, т.н. Elternzeit. И двамата родители на дете имат право на родителски отпуск. Това важи независимо дали другият родител също трябва да е в родителски отпуск по това време. Този регламент не се отнася само за биологичните родители на детето, a обхваща най-различни семейни ситуации.

По време на родителския отпуск няма да получаваш заплата от работодателя си. Въпреки това можеш да кандидатстваш за родителско обезщетение. Това е финансова помощ от държавата, която те компенсира, ако временно работиш по-малко или изобщо не работиш по време на родителски отпуск. Сумата, която получаваш, може да бъде до 65% от основната ти заплата.

II. Условия на живот в Германия

Германия е много развита страна, в която редът и точността са от голямо значение. Предимства на живота в Германия са:

1. Немската осигурителна система

Немската здравна и осигурителна система е една от най-силните в света. Като служител си осигурен изцяло чрез работодателя си, а за хора, изпаднали в трудна финансова ситуация, държавата предоставя солидно подпомагане, както във финансов аспект, така и чрез предоставяне на жилища.

2. Добър начин на живот

Животът в Германия не е евтин, но лекарската професия е една от най-добре платените. Затова заплатата ти (дори още като специализант) ще ти позволи да водиш много добър начин на живот и да си позволяваш всичко необходим

Прилагаме примерно обобщение на средните разходи за живот в Германия за един човек. Тези приблизителни разходи базират на данни от Федералната статистическа агенция в Германия и касаят едно единично домакинство. Разбира се, при семейства, някои от разходите се припокриват. Моля, имай предвид, че те са много зависими от региона и индивидуалната ситуация.

Жилище (плащане на наем или заем, разходи за енергия, комунални услуги, уреди и др.) 1.000 € на месец
Храна и напитки 402 € на месец
Дрехи 100 € на месец
Козметика и др. 120 € на месец
Транспорт 300 € на месец
Свободно време и култура 250 – 300 € на месец
Комуникации (телефон, интернет и др.) 70 € на месец

3. Добри шансове за интеграция

Германците са с висока приемственост към чужденци, предлагат различни програми и курсове и ако имаш желание за живот и интеграция там, всички врати са отворени пред теб.

III. Как и къде мога да уча немски

Ако си взел/а решение, че Германия е правилната страна за твоето професионално развитие, изучаването на немски език на високо ниво е от ключово значение за постигане на твоята цел. За да ти съдействаме в това начинание събрахме няколко важни съвета, които ще ти помогнат.

Какво ниво на немски език е необходимо, за да специализираш като лекар в Германия?

За да работиш като лекар в Германия трябва да имаш сертификат по общ немски за минимум В2 ниво и освен това да издържиш изпит по медицински немски в Германия на С1 ниво. Тъй като за изпита по медицински немски се изискват познания на С1 ниво по общ немски, които са необходими и за комуникацията в клиниката при зпочване на работа, е препоръчително да предвидиш следните етапи:

 1. Подготовка за ниво С1 по общ немски
 2. Полагане на изпит за сертификат С1 по общ немски (Препоръчително telc или Goethe
 3. Подготовка за изпит по медицински немски
 4. Полагане на изпит по медицински немски

По този начин ще успееш да се подготвиш постепенно и оптимално, както за изпитите, така и за работата и живота, които те очакват в Германия.

Освен това, доброто владеене на немски език и притежанието на съответните сертификати значително ще увеличи шансовете ти за получаване на добро място за специализация и ще направи профила ти по-конкурентноспособен в сравнение с лекари с по-ниско ниво на немски език.

Koлко време е необходимо, за да научиш общ немски на ниво С1?

Това зависи до голяма степен от следните фактори:

 • Колко време можеш да отделиш за учене на немски език на ден/на седмица?
 • Как учиш – самостоятелно, с групов курс, с частен учител?
 • Знаеш ли друг чужд език?

Имайки предвид тези индивидуални фактори, можеш да предвидиш и следното за изучаването на немски. За покриване на отделните нива са необходими средно:

А0 – А1: 60 -100 учебни часа

А1 – А2: 90 – 100 учебни часа

А2 – В1: 130 -150 учебни часа

В1 – В2: 180 – 200 учебни часа

В2 – С1: 150 – 200 учебни часа

Имай предвид, че можеш да покриеш тези учебни часове с курс, частен учител или самостоятелно обучение.

Групов курс или индивидуално обучение за общ немски?

За начални нива: до В1 ти препоръчваме да посещаваш групов курс. Тъй като цените на индивидуалните уроци са високи, а в началото е важно да бъдат поставени общите основи на езика, груповите курсове са по-подходящи за тези нива.

При по-високите езикови нива е изключително важно да предвидиш следните фактори:

 • Активното упражняване на говоренето е важно
 • Важно е да бъдат изгладени индивидуални грешки, останали от предишни нива.

Ето защо, за нива В1, В2 и С1 е препоръчителна подготовка с частен учител, в комбинация със самостоятелно обучение и по желание в допълнение с групов курс.

Koлко време е необходимо, за да научиш медицински немски?

Това също зависи много от вида на подготовката. Изпитът по медицински немски се състои от следните компоненти:

 • Снемане на анамнеза на пациент (актьор)
 • Изготвяне на медицинска документация (епикриза)
 • Представяне на медицински казус пред главен лекар

В зависимост от федералната провинция и от комисията, може да присъстват и следните компоненти:

 • Устно предоставяне на информация за определена манипулация или операция и получаване на информирано съгласие
 • Разговор / предаване на пациент в друго отделение или клиника
 • Превод на медицински термини

Медицинските казуси са от областите Обща медицина, Вътрешни болести, Обща хирургия, Неврология, Ортопедия и травматология.

Заболяванията, падащи се на изпита са над 100.

Подготовката изисква високо ниво на общ немски език и владеене на медицинската терминология, както на латински термини, така и на термини, разбираеми за пациента.

За добре подготовка за този изпит са необходими поне 3 месеца, след постигане на С1 ниво по общ немски.

Освен това за практикуване на медицинската професия в Германия са ти необходими по-обширни познания, а не само тези, изискващи се на изпита. Това са например:

 • Комуникация с пациенти и роднини
 • Комуникация с колеги от различен ранг
 • Права и задължения на лекарите в Германия
 • Комуникация с други свързани институции
 • Възможност за реакция в различни критични ситуации

Ето защо подходящата подготовка по медицински немски, осигуряваща ти максимално добър старт, трябва да включва всички тези компоненти и да те подготвя за различни ситуации.

За да имаш време да се подготвиш за това, е препоръчително да започнеш с подготовката от рано – в най-добрия случай, още по време на следването си по медицина.

IV. Kaкво мога да очаквам от работата с  inmed?

Отключи бъдещето си с inmed: Езиково съвършенство и никакви финансови притеснения

Любопитно ти е какво те очаква, когато избереш да работиш с inmed?

1. Високо ниво на владеене на немски език: Твоят ключ към успеха

В inmed се стремим да ти помогнем да постигнеш възможно най-високо ниво на немски език. Нашата програма на обучение предоставя необходимата ти гъвкавост по отношение на време и място, за да е достъпно независимо къде си и колко натоварено е ежедневието ти. То е съобразено с индивидуалното ти темпо на учене. Съчетаваме индивидуални частни уроци, групови сесии, споделяне на знания с колеги лекари и модули за самообучение. По този начин гарантираме, че ще имаш шанса да бъдеш безупречно подготвен/а за изпитите по общ и медицински немски език и за кариерата си в Германия. С редовната обратна връзка от нашите експертни инструктори ние координираме твоя учебен план, за да съответства на твоя индивидуален ритъм на учене.

Нашата програма за езикова подготовка е не просто полезна, тя е от съществено значение. Представи си да трябва да научиш над 100 медицински казуса и над 1000 термина в рамките на интензивен курс от месец два и да се явиш на изпит? Звучи предизвикателно, нали? Не само това, дори бихме казали, че това би било безотговорно. Точно за това, ние излизаме извън рамките на тези разпространени модели на обучение. Нашата подготовка е конципирана така, че можеш да страртираш с нея още по време на следването по медицина и да продължиш до стартиране на специализация в Германия. А защо не и след това?До много от модулите ще имаш неограничен достъп. Това ще ти даде възможност да бъдеш максимално добре подготвен/а и да се явиш на необходимите изпити и интервютата без капка съмнение в себе си.

2. Сбогувай се с финансовите си притеснения: Ние инвестираме в твоето развитие и успех.

Не искаме фактът, че за стартиране на специализация са нужни сериозни финансови средства, да застава на пътя на твоите цели. Затова предоставяме стипендия в размер до 4000 евро, която покрива почти изцяло разходите за езиково обучение ( общ немски език С1 и медицински немски), процеса на апробация, подготовка на документи и пътните разходи за изпити и интервюта. Най-хубавото? Няма задължение за връщане на стипендията при успешно посредничество. Ние получаваме комисионата си единствено от клиниката, в която ще стартираш своята специализация. Убедени сме, че това е една Win-Win ситуация – ти получаваш нужното съдействие, клиниката получава добре обучен ценен кадър, а ние – успешно развиващ се бизнес и удовлетворение от това, че сме успели да допринесем благоприятно, както за твоето, така и за развитието на немската здравна система.

3. Персонализирани насоки

Твоята експертиза е медицината. Защо да се луташ сам из лабиринта на Апробации, срокове и бюрокрации. Пациентите доверяват здравето си на теб, а ти се доверяваш на нас, да те преведем през джунглата на бюрокрацията и езиковите предизвикателства, свързани със старта на специализацията в Германия. И повярвай ни – ние приемаме тази задача изключително отговорно и сериозно. Стартирането на взаимна работа с нас означава партньорство във всеки един етап – означава никога да не се чувстваш сам/а и винаги да има на кого да разчиташ – за експертен или дори приятелски съвет, подкрепа, коучинг или други въпроси, свързани със специализацията и живота в Германия. Ние знаем, колко важна е тази стъпка в живота ти. Затова в рамките на взаимната ни работа не само даваме всичко от себе си, но и изискваме много – както от теб, така и от себе си и всички експерти, инволвирани в този процес. Убедени сме, че дисциплината, непрекъснатия стремеж към развитие и откритата комуникация и обратна връзка са ключови, както за твоя, така и за нашия успех.

Взаимната работа с нас може да започне още по време на следването ти по медицина. Изискванията за започване на взаимната ни работа са следните:

 • Достигнато минимум А2 ниво по общ немски език
 • Окончателно взето решение за специализация в Германия
 • Мотивация и желание за постигане на високи резултати

Главният и най-важен фактор при избора на кандидатите, на които предоставяме стипендия и съдействие, е мотивацията и желанието за постигане на високи резултати. Силно вярваме, че за успешния старт и интеграция в Германия, дисциплината, усърдната работа и целеустремеността са от ключово значение. Като агенция и партньор в тази толкова важна част от твоя живот, ние даваме 100% във всяко едно отношение и очакваме същото от клиентите, с които работим.

Имаш още въпроси? Запази час за безплатна консултация с нас:

https://inmed-personal.com/de/online-beratung/

Поздрави и до скоро!
inmed personal

Welcome to our #inmedfamily

In the inmedfamily, you’ll meet other doctors who are in a similar situation. We meet regularly – online and in person, learn together, support each other and have a lot of fun together.

Contact us

info@inmed-personal.com

GERMANY
Tel. 49 6131 488 766 0

BULGARIA
Tel. +359 878 454 303