Немската апробация

Неограниченото практикуване на лекарската професия в Германия е възможно единствено с притежание на немска Апробация. Това се отнася както за лекари, които са завършили своето образование в България, така и за лекари завършили в Германия.

Апробацията e лиценз, издаден от компетентните държавни органи в Германия. Документът е с неограничен срок и е валиднен на територията на цяла Германия, независимо от провинцията, от която е издадена.

Най-важните условия

за получаване на немска Апробация

Kopie von Unbenanntes Design (34)

(Еквивалентна)
Медицинска диплома

Ако си завършил медицинско образование в държава членка на ЕС, ЕИП или Швейцария, образованието ти покрива немските стандарти и бива автоматично признато.

В случай, че си завършил обучението си в трета държава еквивалентността трябва да бъде проверена от компентните органи. Ако органите решат, че образованието ти не съответства на немските стандарти, трябва да положиш практичен изпит, т.н. Kenntnisprüfung

Kopie von Unbenanntes Design (35)

Познания по
немски език

За да може да работиш като лекар в Германия, трябва да докажеш, че притежаваш съответните езикови умения. Към момента на подаване на документи ти е необходим B2 сертификат от институция, която е призната по Европейската референтна рамка (напр. Goethe или Telc). Освен това е задължително да издържиш изпит по медицински немски, който сам по себе си е на C1 ниво. Този изпит се извършва от компетентния лекарски съюз в Германия. За повече информация посети нашия пътеводител относно езиковите изисквания.

Kopie von Unbenanntes Design (31)

Чисто досие и
добро здравословно състояние

Трябва да докажеш, че не си осъждан и нямаш наложени дисциплинарни наказания. За това се нуждаеш от свидетелство за съдимост и от удостоверение за добра медицинска практика от БЛС.

Освен това е необходимо да удостовориш, че си в добро здравословно състояние за упражняване на професията. За това се нуждаеш от медицинско свидетелсто (в повечето случаи то трябва да е издадено от немски лекар).

Стъпките към

немската Апробация

Стъпка 1

Заявлението за получаване на Апробация трябва да бъде подадено в провинцията, в която възнемеряваш (впоследствие) да започнеш работа. Като доказателство за това обикновено апробационните органи изискват договор за работа или документ за жилищна регистрация в съответната провинция. Всяка провинция има различни изисквания за това, какъв тип доказателство трябва да бъде предоставено.

Това често води до следния проблем: От една страна службите няма да ти издадат Апробация, ако нямаш договор за работа или документ за регистрация. От друга страна без Апробация нямаш добри шансове на пазара на труда и е доста трудно да получиш предложение за работа (заедно с договор за работа).

Ние познаваме изискванията на всички провинции и ще ти дадем съвет относно правилния избор на провинция. Чрез нашите контакти с немски клиники и служители на апробационните органи, ти гарантираме сигурност и ти помагаме да получиш Апробацията бързо и лесно.

Стъпка 2

Втората стъпка е подготовката на необходимите документи в правилната форма.

Всяка федерална област има различни изисквания относно формата и заверките на документите. 

Ако изпратените документи не са в правилната форма, има опасност, заявлението ти да не бъде обработено или да загубиш много ценно време.

И тук сме добре запознати с изискванията на отделните федерални провинции. Поддържаме добра връзка с много от служителите в съответните институции и работим с квалифицирани немски преводачи. Ще ти съдействаме да подготвиш документите си правилно и по този начин да спестиш ценно време.  

Schritt 3

За да получиш Апробация, трябва успешно да положиш изпита по медицински немски в Германия – Fachsprachprüfung. Повече информация за изпита може да намериш тук: Езикови изисквания

Често срещани проблеми

Както вероятно вече може да си представиш, изпитът не е един и същ във всяка провинция. И тук има известни разлики по отношение на процеса на регистрация и хода на изпита, което, ако не си запознат достатъчно добре, може да ти създаде затруднения.

Нашето съдействие

Нашите учители познават всички формати на изпитите и се грижат да бъдеш възможно най-добре подготвен за изпита в избраната от теб провинция, както и да се явиш на изпита спокоен и уверен в себе си.

Често задавани въпроси

Апробацията е разрешително, което Ви позволява да работите неограничено на територията на цяла Германия и се издава безсрочно.

Berufserlaubnis е разрешително, което се издава само за ограничен период от време (максимално 2 години). С него имате право да работите само в определена федерална провинция (често дори само при определен работодател). Дейностите, които имате право да извършвате като лекара, притежаващ Berufserlaubnis също са ограничени. Tози вид разрешително е предназначен по-скоро за лекари, завършили образованието си извън ЕС, тъй като при тях процесът за получаване на Апробация продължава доста по-дълго. Това разрешително им позволява да работят, докато чакат за издаването на Апробацията.

За лекари, завършили образованието си в България или друга страна членка на ЕС, кандидатстването за такъв вид разрешително няма особен смисъл, тъй като техните дипломи се признават автоматично и те получават директно Апробация.

Някои документи, като например твоето СВ и медицинско свидетелство, трябва да бъдат изпратени в оригинал.

Други, официални документи, например диплома и приложение, могат да бъдат изпратени във форма на официално заверено копие. Внимание: В повечето федерални провинции не се признават копия, заверени от български нотариуси, а само от официални институции в Германия и България (напр. МВнР, немско посолство и др.).

Einige Approbationsbehörden, wie z.B. die Approbationsbehörde Hessen verlangen keine beglaubigte Kopien, sondern Originale und einfache Kopien dazu.

Всички документи трябва да бъдат преведени на немски език от квалифициран преводач (с изключение на документие, които са издадени на многоезични европейски формуляри, като например удостоверението за раждане).

И тук изискванията в различните федерални провинции се различават. Някои апробационни орани приемат преводи от български преводачи. В този случай, преводът трябва да бъде заверен в дирекция “Консулски отношения” на МВнР.

В повечето федерални области обаче се изисква преводите задължително да бъде изготвен от квалифициран преводач в Германия. И тук важи: задължително се информирайте предварително за точните изисквания на федерална провинция, в която ще кандидатствате.

 • Ние кооперираме с немски преводачи, както в Германия, така и в България и поемаме изцяло разходите за превода и легализацията на документите на нашите кандидати.

Отговорът на този въпрос зависи от много фактори, като например в коя федерална провинция кандидатствате, колко време можете да отделите за подготовката си за изпита по медицински немски, както и колко заявления и дати за изпит има актуално в съответната провинция.

При лекари, завършили образованието си в Бългаиря, процесът по принцип не отнема по-дълго от 3-6 месеца, като това включва и подготовката за FSP.

Това също зависи от федералната провинция. Попринцип таксата за Апробация при кандидати от България варира между 150 € и 400 €. Отделно се заплаща и такса за полагане на изпит (около 350-650 €).

 • За наши кандидати поемаме изцяло таксите за Апробация и за изпита по мед. немски, без те да трябва да бъдат възвръщани.

Не, държавните органи не изпращат официални документи извън страната. За да получиш Апробацията, ти е необходим немски адрес, който ние ще ти предоставим.

Остани информиран

Абонирай нашия нюслетър, за да не изпускаш важна информация.

Последвай ни в социалните мрежи

виж, какво се случва при нас

Свържи се с нас

с удоволствие ще отговорим на всички твои въпроси

  Email: info@inmed-personal.com

  ГЕРМАНИЯ

  Tel.:     +49 6135 7040509

  БЪЛГАРИЯ

  Tel.:     +359 877 454551