Работното време на лекарите в немските клиники

Работното време по време на специализациятя се различава в зависимост от вида на лечебното заведение и специалността, в които работите. Докато специализантите, работещи в рехабилитационна клиника се радват на относително спокоен живот и редовно работно време, работата в университетските и други болници за стационарно лечение е доста по-натоварена. Въпреки значително по-високата натовареност, обаче, по-голямата част от младите лекари в Германия избират за своята специализация именно този вид клиники. Какво Ви очаква там, ще Ви разясним в следната статия. 

Съдържание
 • Колко часа дневно / седмично най-много е разрешено да работите като лекар в Германия
 • Какви са правните разпоредби в Германия
 • Има ли изключения в областта на медицината
 • Какви модели за работно време има в германските клиники
 • Работен модел с дежурства (Dienstsystem)
 • Работен модел със смени (Schichtsystem)
 • На какво да обърнете внимание при избора на работодател.
Законови граници относно работното време в Германия

Съгласно законовите разпоредби в Германия седмичното работно време за работа на пълен работен ден обикновено може да бъде максимум 48 часа (8 часа на ден). Това включва извънредни часове, дежурства и паузи. Това е средно работно време, наблюдавано през цялата година. Тоест – разрешено е да работите повече от 48 часа в една седмица, но това трябва да бъде компенсирано през следващите седмици със съответното свободно време. 

Изключения в медицинския сектор

Както навсякъде в медицинската област, и тук не е тайна, че реалността изглежда по друг начин. Поради високия обем на работа и нарастващия недостиг на медицински персонал в Германия, на лекарите в повечето случаи им се налага да работят доста повече. Например седмичното работно време често е поне 52 часа – и това е в една “спокойна” седмица. Поради тази причина немският закон предвижда изключения в областта на медицината от правилото за 48 часа на седмица, които позволяват на лекарите да работят повече, без да бъде нарушен законът.  

Поради тази причина преди няколко години в германия беше въведено така нареченото Opt-Out-Regelung . Това правило позволява на лекарите да работят повече от 48 часа седмично, за което обаче е необходимо те да дадат писменото си съгласие. Прилагането на правилото е възможно само в комбинация с поемане на дежурства.

По принцип, преди да започнете работа някъде, заедно с трудовия договор ще Ви бъде предоставен съответен документ, който да подпишете. С подписа си, Вие се съгласявате да работите повече от 48 часа на седмица. Подписването на тази декларация следва да бъде доброволно, тоест имате право и да откажете. На теория отказът Ви не би трябвало да повлияе негативно на работата Ви, на практика обаче е възможно да Ви откажат назначението, ако не желаете да подпишете.  Ако сте подписали, имате право да се откажете от правилото по всяко време с предизвестие в срок от 6 месеца. 

Какви времеви модели на работа има в немските клиники? 

В различните болници има различни модели на работното време.

Модел с поемане на дежурства (Dienstsystem)

Най-често срещаният модел на работното време в германските клиники е работа с поемане на дежурства (т.н. Dienstsystem). При този модел на работното време основната дейност (приемане на пациента, прегледи, планирани операции и друга стационарна работа) се извършва през деня (т.нар Tagesdienst). През нощта се поемат главно спешни случаи, така че един лекар да може да поеме няколко отделения едновременно. Съответно работата извън редовното работно време през деня се покрива от дежурства. В Германия се срещат следните видове дежурства:

 • Късно дежурство (Spätdienst):  това е един вид удължаване на работния ден, което служи за облекчаване на колегите от нощното дежурство. По време на това дежурство се поемат задачи, които са останали от дневната смяна или спешни случаи. 
 • Нощно дежурство (Nachtdienst): Пр време на нощното дежурство  (обикновено между 23:00 ч. вечерта и 6 ч. сутринта) се поемат най-вече спешни случаи.
 • Дежурство на разположение (Bereitschaftsdienst): Дежурство, по време на което трябва да се намирате в болницата, но работите само, ако бъдете извикан. През останалото време може да спите, да четете или да се занимавате с други извънработни дейности в специално предназначена за това стая (за разлика от нощното дежурство, когато трябва да работите през цялото време). 24-часови дежурства има в повечето клиники. Те важат като официално работно време и съответно се заплащат като такова.
 • Дежурства на повикване (Rufbereitschaft): Тук също, лекарят трябва да бъде работи само, когато бъде извикан (при спешни случаи и спешни операции). В този случай обаче, за разлика от дежурството на разположение (Bereitschaftsdienst), не трябва да бъдете в болницата. Трябва само да уведомите работодателя си къде сте и да можете да стигнете бързо до болницата, ако е необходимо. За разлика от т.н. Bereitschaftsdienst, дежурството “Rufbereitschaft” не се брои към редовното работно време. Работното време включва само действително отработените часове, ако сте били повикан в болницата. Обикновено за Rufbereitschaft се заплаща фиксирана сума за дежурство (около 50 €). Ако бъдете извикан, изработените часове се заплащат според уговорената в трудовия Ви договор заплата.
 • Дежурства през уикенда и почивните дни (Wochenend- und Feiertagdienste):  Както подсказва името, тези услуги се предоставят в почивните и празничните дни, когато в болниците по принцип има по-малко персонал. Тези дежурства също се броят към редовното работно време и се заплащат като такова. Допълнително към нормалната заплата получавате за този вид дежурства, както и за нощните, се заплаща допълнителен процент към заплатата.
Колко извънредни дежурства трябва да бъдат поемани на месец?

Това зависи много от клиниката и отделението, в което работите, но често се поемат около 4-5 нощни дежурства на месец,  най-малко 1 уикенд на месец и едно 24-часово дежурство на на седмица.

Често обаче се случва и на  практика нещата да изглеждат по различен начин. Например, ако се налага да замествате отсъстващи колеги, може да се наложи да работите за 3 седмици без почивен ден, например. Също така е възможно да се наложи да поемете 5-7 24-часови дежурства на месец. 

Плюсове и минуси на този времеви модел

Предимството на този модел е, че редовното работно време е през деня и всичко останало са извънредни дежурства, които се заплащат като такива. Недостатъкът са чести промени в плана, тъй като според ситуацията работодателят решава дали и кога трябва да поемете допълнителни дежурства.

Работен модел на смени 

В някои отделения работата е разделена на смени (така наречената Schichtsystem). Това важи особено за отделенията за интензивно лечение, където трябва да се гарантира непрекъсната грижа за пациента. Ето защо лекарите работят там на 2 смени по 12 часа всяка или 3 смени по 8 часа.

Предимства и недостатъци на този модел

Предимството на тази система е „регламентираното“ работно време. Няма неочаквани дежурства и съответно можете да планирате по-добре времето си. Освен това при този модел няма 24-часови дежурства, тъй като работното време е ограничено до максимум 12 часа. Недостатъкът е, че рядко имате класически уикенд, тъй като смените са толкова разпръснати, че трябва да работите редовно и през почивните дни. Недостатъци има и по отношение на заплатата, тъй като не получавате допълнително заплащане за извънредни дежурства, поради липсата на такива.

Заключение

Обобщително може да се каже, че като лекар, особено в университетски клиники или клиники за стационарно лечение , можете да очаквате много работни часове и безсънни нощи. Добрата новина е, че служителите в Германия са защитени много повече, отколкото във всяка друга държава. Правната уредба гарантира, максимални работни граници, които трябва да се спазват. Работодателят носи главна отговорност за спазването и също така той е този, който носи отговорност за нарушения, а не Вие. 

Нашият съвет: Още по време на интервюто за работа се информирайте с кой модел за работното време работи съответната болница / отделение, колко дежурства трябва да се поемат и какво е заплащането за тях.

Надяваме се тази статия да ви е харесала и с удоволствие ще отговорим на всички ваши въпроси, ако имате такива.

Лекарски позиции и кариерни перспективи в немските клиники

Който от Вас вече е разглеждал обяви за работа като лекар в Германия, със сигурност е срещал различни позиции, като например: Assistenzarzt, Oberarzt, Weiterbildungsassistent и др.

В тази статия описахме значението на различните позиции и с какви точно дейности и отговорности са свързани те.

Assistenzarzt / Arzt in Weiterbildung / Weiterbildungsassistent

Това е първата крачка в кариерата на лекари, които желаят да продължат развитието си в немска клиника след като са завършили медицинското си образование и са получили апробация.

Понятията Assistenzarzt, Arzt in Weiterbildung, Weiterbildungsassistent биват използвани синонимно и описват лекар специализант, който изучава определена специалност и няма управленски функции. Въпреки че най-често срещаното от трите понятия е Assistenzarzt, по препоръка на германския лекарски съюз е правилно да се използва понятието Arzt in Weiterbildung, което описва най-добре квалификацията на лекарите специализанти.[i][1]

Продължителността на специализацията в Германия e около 5-6 години, в зависимост от областта, в която специализирате.

Facharzt

Това е лекар, специалист в определена област. Титлата Facharzt получавате след успешно преминаване на специализацията и успешно полагане на изпит за специализация (Facharztprüfung). Ако планирате да развивате кариерата си като главен или старши лекар, това е възможно само ако притежавате титлата Facharzt по определена специалност. Освен това само лекари специалисти имат право да сключват договори с държавните здравни каси. Към някои специалности има и подспециалности, с които може да продължите след получаване на титлата Facharzt.

Stationsarzt

Когато един лекар отговаря за приема и грижите за пациентите в определено отделение за стационарно лечение, той бива наричан Stationsarzt. Тази функция по принцип се изпълнява от лекари специализанти, в по-редки случаи – от специалисти без управленски функции. Често в едно отделение има повече от един Stationsarzt. Възможно е също в по-редки случаи един Stationsarzt да бъде отговорен за повече от едно отделение.

Oberarzt

Това е старши лекар, който притежава управленски функции и отговорност за надзора и направлението на определен кръг от специализанти и специалисти. В клиничната йерархия тази позиция е над Assistenzarzt и Facharzt.

Всеки лекар, притежаващ няколкогодишен практически опит, има шанса да бъде повишен като Oberarzt, стига да има взета специалност в определена област. Шансовете това да се случи по принцип са по-добри в по-малките клиники, както и при смяна на клиниката след вземане на специалност и набиране на опит.

Освен за провеждането на визитации, както и на по-сложни случаи и операции, към отговорностите на един Oberarzt спада също и надзора и ръководството на специализантите, както и административни дейности в областта на болничната икономика и финанси.

Funktionsoberarzt

Тази позиция се среща само в някои случаи, когато е нужно поемане на допълнителни функции, без за това да има предвидена позиция. Лекар, който на практика изпълнява функцията Oberarzt, с всички принадлежащи към нея отговорности, без обаче официално да е повишен в тази позиция. На пръв поглед това може би Ви се струва странно и нечестно: по-голяма отговорност от една страна, но липса на авторитет и по-ниска заплата от тази на един Oberarzt от друга. Поемането на такъв вид длъжност обаче е страхотен шанс за развитие на практическите и управленските Ви умения, което ще Ви бъде от голяма полза за бъдещото Ви кариерно развитие.

Позицията Funktionsarzt би трябвало да бъде само временна, с цел възможност за бъдещо повишение, когато изникне възможност за такова. Затова ако получите предложение да поемете подобен вид длъжност, задължително обърнете внимание на това, дали в договорът има предвиден определен срок или той бива сключен безсрочно. Във втория случай, обсъдете с работодателя си възможността за уговаряне на определен времеви срок за изпълняване на длъжността.

Leitender Oberarzt / geschäftsführender Oberarzt

Това е Oberarzt, който допълнително към горепосочените управленски функции и отговорности, е назначен и за официален постоянен заместник на главния лекар – шеф на клиника (Chefarzt) във всички негови отговорности. Тъй като за тези позиции няма определена законова дефиниция, свързаните с тях отговорности зависят от организацията на съответната клиника. В някои клиники leitender Oberarzt и geschäftsführender Oberarzt се използват синонимно. В други – се срещат и двете позиции, като geschäftsführender Oberarzt е по-висша позиция с допълнителни отговорности.

Chefarzt

Главен лекар (завеждащ отделение), отговорен за професионалното и дисциплинарното ръководство на определенo отделение / клиника (например клиника по хирургия или клиниката по кардиология в една университетска болница), както в медицински, така и в икономически аспект. Ако се съди по разпределението на отговорностите, може да се каже, че eдин Chefarzt е повече мениджър, отколкото лекар, тъй като управленските задачи и отговорности заемат около 70 % от работното му време.

Klinikdirektor / ärztlicher Direktor

Директор на болница, който стои над всички останали лекари и ръководи цяла болница, например университетска болница или многопрофилна болница. Неговите задачи и отговорности са почти изцяло управленски. Те варират от управлението и планирането на персонала до икономическата работа на една или повече клиники. Всеки Klinikdirektor е същевременно и Chefarzt. В по-малки болници един и същ лекар може да бъде същевременнo Klinikdirektor и Chefarzt, а в по-големите, като например университетски или многопрофилни болници, има един директор на болницата (Kilinikdirektor) и няколко завеждащи отделение лекари (Chefärzte).

Често ръководството на болницата се поема от двама души: медицински директор (Klinikdirektor), който е лекар и поема персонала и медицинските въпроси, и финансов директор (Geschäftsführer), който не е лекар, а икономист и отговаря за финансите икономическата ефективност на болницата.

Надяваме се статията да е била полезна за Вас! Свържете се с нас за още информация относно работата като лекар в Германия. Ще се постараем да отговорим на всички Ваши въпроси.

Задължителна имунизация срещу морбили – какво трябва да знаят лекарите

От 01.03.2020 в Германия влиза в сила законът за задължителна имунизация срещу морбили.

Законът задължава родителите на всички деца, навършили една година, посещаващи ясли,  детски градини и начални училища, да удостоверят, че децата им са получили ваксина срещу морбили, преди те да бъдат приети в детска градина / ясла / училище.

Освен за децата, ваксината против морбили е задължителна и за всички лица, родени след 1970 г., работещи в ясли, детски градини, училища и лечебни заведения.

За кои лечебни заведения важи законът?

Болници, заведения за амбулаторни операции профилактични или рехабилитационни центрове, които предоставят медицинска помощ, сравнима с болници, диализни центрове, дневни клиники, родилни заведения, лечебни заведения или центрове за грижи, които са сравними с едно от споменатите заведения, медицински кабинети (включително хомеопати), стоматологични кабинети и др. Кабинети и на други медицински професионалисти, заведения за обществено здравеопазване, в които се извършват медицински прегледи, превантивни мерки или извънболнично лечение, амбулаторни услуги, които предоставят извънболнична интензивна грижа в институции.

Какъв вид удостоверение е необходимо?

Доказателството за наличието на необходимата имунизация трябва да бъде предоставена във формата на:

 1. Имунизационен паспорт или медицинско свидетелство, удостоверяващо наличието на направени имунизации
 2. Медицинско свидетелство, удостоверяващо установен имунитет срещу морбили
 3. Свидетелство от държавна институция или друго лечебно заведение, че вече е било предоставено доказателство за наличието на необходимата имунизация или имунитет срещу морбили.

Възможно ли е освобождаване от ваксина?

Всеки, който не може да бъде ваксиниран поради доказани медицински съображения бива освобождаван от задължителната имунизация. Като доказателство трябва да бъде представено съответното медицинско свидетелство.

Какво трябва да предвидите, когато:

 1. Имате намерение да започнете работа / специализация / практика в немско лечебно заведение:

Най-вероятно от лечебното заведение, в което смятате да започнете работа предварително ще Ви поискат доказателство за налична имунизация. Затова е препоръчително още преди заминаването Ви за Германия да направите легализиран превод на имунизационния си паспорт или на съответното медицинско свидетелство и да го представите на отговорният служител в немската клиника.

 1. Вече работите в немско лечебно заведение:

За всички, които вече работят в лечебно заведение в Германия, законът предвижда срок до 31. Юли 2020 за доказване на имунизацията.

Същото важи и за тези от Вас, които заминават заедно с децата си, които искат да запишат в немска ясла, детска градина или училище.

Какво се случва, ако не предоставите необходимото доказателство?

В случай, че не предоставите необходимите доказателства, лечебното заведение няма право да Ви назначи / детето Ви не може да бъде прието в съответните ясла / детска градина / училище. Съответно Ви очаква отказ за сключване на трудов договор или прекратяването на наличен такъв. Възможно е i работодателят Ви да уведоми здравните служби при отказ за предоставяне на необходимото доказателство. Тогава може да получите от тях официална забрана за практикуване на Вашата професия.

От парични санкции в размер до 2.500 € са застрашени само началниците на лечебните заведения, детски градини, ясли и училища, които не са изискали необходимото доказателство от своите служители или не са докладвали на здравните служби при отказ за предоставяне на доказателството от страна на служителите.

Нужно ли е предоставянето на доказателството за имунизация / имунитет срещу морбили при подаването на заявление за Апробация?

Държавните органи, отговорни за издаването на Апробация към момента не изискват доказателство за наличие на имунизация / имунитет срещу морбили. Възможно е обаче, това в най-скоро време да се промени.

За да бъдете сигурни, Ви препоръчваме преди подаване на заявлението за апробация да се обадите на съответните държавни органи и да се информирате, дали изискват съответното доказателство. Ако вечв сте наш клиент, ние ще поемем кореспонденцията със съответните органи вместо Вас.

Надяваме се, че статията е била полезна за Вас. Ако имате още въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

Интересни факти за специализацията като лекар в Германия

Веднага след като получите лиценза си за практикуване на лекарска професия (Апробация), можете да кандидатствате като специализант (Assistenzarzt / Arzt in Weiterbildung) в Германия. От тук започва Вашето медицинско обучение за добиване на специалист.

Каква е продължителността на специализацията в Германия?

В зависимост от избраната от Вас специалност специализацията трае между 5 и 6 години.

Къде можете да специализирате?

Можете да кандидатствате като специализант във всяко одобрено за това лечебно заведение (болница, практика), като специализацията трябва да бъде проведена под отговорното ръководство на специалист, специално упълномощен за тази цел от Германския лекарски съюз. Това означава, че обучаващият специалист трябва да разполага с валидно разрешение за обучение (Weiterbildungsermächtigung / Weiterbildungsbefugnis). Разрешителното може да бъде издадено за цялото време на специализацията или само за определен брой месеци. Това зависи, наред с други неща, от това какво ниво на грижа има вашата клиника (например основни, стандартни, максимални грижи), кои отделения са представени или кои медицински процедури се предлагат.

Обикновено цялостното обучение се провежда в стационарния сектор. В зависимост от специалността обаче части от периода на обучение могат да се провеждат и в амбулаторния сектор, напр. в частен кабинет. Изключение е специализацията по Обща медицина, където обучението е задължително и в стационарния и в амбулаторния сектор.

Какво е съдържанието на специализацията?

Съдържанието на специализацията е регламентирано в правилник / каталог за специализация (Weiterbildungsordnung), изготвен от медицинската асоциация на федералната провинция, в която специализирате. Той се ориентира по правилата на общия правилник за специализация на Германския медицински съюз. Изискванията на медицинската асоциация (Ärztekammer), в която сте регистрирани, винаги са обвързващи за Вас!

Правилата за обучение предвиждат, кои умения в диагностиката и терапията трябва да бъдат усвоени. За всяка специалност им специални дневници (Logbücher), в които е описано съдържанието на съответната специализация. По време на специализацията трябва да документирате в дневниците, кои прегледи, операции, терапии и др. вече сте научили. Освен това трябва да водите редовни разговори с отговорният за обучението Ви специалист относно Вашето досегашно развитие и предстоящите етапи на специализацията Ви. Съдържанието на тези разговори също трябва да бъде записано в дневника.

Ротация по време на специализацията в Германия

Особено в клиниките като част от специализацията (например по обща медицина или хирургия) ротацията в различни отделения може да бъде задължителна. Ротациите са определени в структурираната програма (учебен план), която обучаващият лекар. трябва да създаде и предаде на специализанта. Ротациите между отделните отделения също трябва да бъдат документирани в дневника.

Трябва ли да бъде положен изпит за получаване на специализация?

Да, след предвиденото време за специализация и изпълнение на посоченото съдържание в каталога за специализация, трябва да положите изпит (Facharztprüfung). След полагане на изпита отговорното държавно лекарско сдружение Ви издава удостоверение за одобрение.

 

Надяваме се статията да е била полезна за Вас! Свържете се с нас за още информация относно специализацията за лекари в Германия. Ще се постараем да отговорим на всички Ваши въпроси.