Здравей отново!

Ние от inmed не се възприемаме само като агенция за набиране на персонал. Виждаме себе си като твой партньор, съветник и приятел в този процес и след него. Знаем колко важна стъпка в твоя живот е решението да се преместиш и да продължиш кариерата си в Германия. Ние сме тук, за да направим този път възможно най-лесен и да се уверим, че ще имаш възможно най-добрата интеграция.

От другата страна наши клиенти са и клиниките, на които искаме да предоставим възможно най-добри лекари. Това също е много важно за нас, затова и ние очакваме от теб винаги да даваш най-доброто от себе си в този процес, както правим ние. Вярваме, че с правилния подход това е печеливша ситуация за всички, за да постигнем нашата обща цел – намирането на подходящата клиника за началото на твоята медицинска кариера в Германия.

Първа стъпка: Изготвяне на стратегически план

В inmed вярваме, че добре разработеният план е ключов елемент за успеха. За да осигурим гладък и ефективен процес, ние се фокусираме върху разработването на три ключови плана, съобразени с твоите индивидуални нужди:

1. Персоналиирани уроци: Извършваме персонализиран анализ на твоя индивидуален стил на учене. Това ни позволява да ти предоставим персонализирани съвети за това как да учиш немски по-ефективно.

2. Времеви план: Следването на времеви график е от решаващо значение. Разработваме цялостен времеви план, в който са описани всички ключови за процеса моменти. Този подход позволява, да бъдеш винаги информиран/а и подготвен/а, като поставя ясни очаквания за всеки етап от процеса. Макар че някои елементи може да са извън нашия и твоя контрол (като например срокове на иституциите или дати за изпит), ние постоянно наблюдаваме и адаптираме твоя план, за да реагираме на всякакви непредвидени обстоятелства. По този начин можем да те информираме своевеременно за евентуални промени в плана и да направим необходимите корекции, за да не губиш ценно време.

3. Финансов план: Финансовата яснота е от съществено значение. Ние ти помагаме да планираш финансите си, като подробно описваме какво покрива стипендията inmed и описваме други допълнителни разходи, с които може да се сблъскаш.

Тези индивидуални планове са в основата на нашето сътрудничество, като гарантират, че всеки аспект на твоя път е обмислен и организиран за да можеш ти да се съсредоточиш върху ученето на немски и медицина.

Втора стъпка: Езикова подготовка

1. Разнообразни формати на обучение: Нашата езикова подготовка е всеобхватна и включва групови класове, частни уроци и модули за самостоятелно обучение.Тези модули включват видеокурсове, скриптове и медицински случаи, което гарантира добре застъпен подход към обучението.

2. Индивидуална комбинация за теб: Ние разбираме, че всеки човек има уникални нужди от обучение. Затова определяме най-добрата комбинация от тези формати специално за теб, като гарантираме ефективно и приятно обучение.

3. Гъвкавост: Всички наши подготвителни модули са онлайн, което ти позволява удобството да участваш отвсякъде. Тази гъвкавост гарантира, че езиковото ти обучение може безпроблемно да се впише в съществуващия ти график и отговорности.

4. Редовна обратна връзка от учителите: Нашите учители, които са добре запознати с твоята крайна цел, ни предоставят постоянна обратна връзка. Тази обратна връзка е от решаващо значение, за да ни помогне да се придържаме към планирания график и да направим необходимите корекции в твоя учебен план.

5. Строг, но персонализиран график: Въпреки че следваме строг график, за да предотвратим ненужни забавяния в напредъка ти, нашият подход остава силно персонализиран. Подчертаваме, че не трябва да се чувстваш пришпорван/а в процеса. Важно е да отделиш необходимото време, за да усвоиш напълно езика, тъй като то варира значително при различните хора. Ние сме готови да ти дадем това време, тъй като осъзнаваме колко важно е това.

Предоставяйки тази комбинация от структурирани и гъвкави възможности за обучение и непрекъснато ги адаптираме към твоя напредък, ние гарантираме, че твоята езикова подготовка е не само ефективна, но и съобразена с твоето индивидуално темпо и стил на учене. Този подход полага здрава основа за твоите комуникативни умения, които са от решаващо значение за бъдещето ти в областта на немската медицина.

Трета стъпка: Процес за получаване на Апробация

Третата стъпка от пътя ти включва преминаването през сложния процес на признаване на медицинската ти диплома в Германия (т.н. Апробация). Всяка от 16-те федерални провинции има различни изисквания и ето как ние ти помагаме в тази важна фаза:

1. Насоки при избора на подходяща федерална провинция: Изборът на подходящата федерална провинция за признаване на дипломата ти е ключово решение. Ние предоставяме експертни съвети, за даизберем заедно федералната провинция, която най-добре отговаря на твоите квалификации и предпочитания. Това ще бъде и мястото, където ще държиш изпита по медицински немски език (т.н. Fachsprachprüfung), но въпреки това не е задължително това да е мястото, в което евентуално ще работиш след това. След Апробацията можеш да работиш в цяла Германия.

2. Подготовка на документи: Нашият екип поема обработката на всички документи, необходими за този процес. Ние ще те насочим при събирането на необходимите документи от България с ясни насоки и указания, как да си ги набавиш.

3. Превод и легализация: След като си набавил/а всички необходими документи, просто трябва да ни ги предадеш. Ние ще се погрижим за превода и легализацията, за да отговарят на стандартите, изисквани от германските институции.

4. Подаване на документи и комуникация с институциите: Ние ще се погрижим за предаването на документите, като гарантираме, че те са представени правилно и навреме.

5. Текуща координация: По време на целия процес ние осъществяваме цялата комуникация с органите от твое име. Екипът ни следи за всякакви актуализации или допълнителни изисквания, като осигурява плавен и ефективен напредък на процеса.

Поемайки водеща роля в процеса за получаване на немска Апробация, ние отнемаме максимално административната тежест от теб, за да можеш ти да се съсредоточиш върху езиковата си подготовка и професионалното си развитие. Нашият експертен опит и внимателното провеждане на този процес са от ключово значение за проправянето на пътя към успешната ти медицинска кариера в Германия.

Четвърта стъпка: Интервюта и хоспитации

След като успешно издържиш изпита по медицински немски и имаме сигурността, че скоро ще получиш Апробация, фокусът се измества върху намирането на идеалната работна позиция. Ние работим с клиники в цяла Германия и ще ти осигурим интервюта в желаната от теб специалност в клиники, отговарящи на обсъдените критерии. Стартирането на тази фаза е стратегически избрано в този момент на процеса, за да увеличим максимално шансовете ти за намиране на добра позиция. Ето как действаме в този важен етап:

1. Подготовка на документи: Съдействаме ти при подготовката на документите за кандидатстване, като гарантираме, че те са не само привлекателни за потенциалните работодатели, но и отговарят на немските стандарти. Нашата цел е да представим твоите квалификации и опит във възможно най-добра светлина.

2. Подготовка и обучение за интервюта: За да увеличим шансовете ти за успех, предлагаме цялостно обучение и насоки за процеса на интервю. Тази подготовка включва симулация на интервю и съвети за това как да се представиш ефективно пред потенциалните работодатели.

3. Осигуряване на покани за интервю: Използваме нашата мрежа от контакти, за да ти осигурим покани за интервюта от различни клиники в Германия. Имаме обширен достъп не само до открито обявени свободни позиции, но и до такива, които не са открити за нормалния пазар. Освен това знаем точно, кои видове клиники са подходящи за твоя старт, което увеличава шансовете ти за добър и качествен старт и пълноценна интеграция.

4. Организиране на пътувания и хоспитиране: След като получиш конкретни покани, организираме пътуване и престой в Германия за до три интервюта в различни клиники ти осигуряваме поне един ден хоспитация (практическо наблюдение) в клиниката. Това ти позволява да се срещнеш с потенциални колеги, да добиеш по-добра представа за работната среда във всяка клиника.

5. Финализиране: След като намерим клиниката, която представлява взаимен интерес, ние съдействаме при сключването на трудовия договор, като изясняваме евентуални въпроси по него и гарантираме, че всички основни правни условия са спазени.

6. Подкрепа при организиране на старта: Подкрепата ни продължава, като помагаме за организирането на всичко, свързано с началото на работата ти в клиниката.

Чрез този всеобхватен и адаптиран процес на търсене на работа ние се стремим да те свържем с клиника, която не само оценява твоите умения, но и предлага удовлетворяваща професионална среда, създавайки предпоставки за успешен и ползотворен старт на медицинска кариера в Германия.

Пета стъпка: Съдействие при преместване

Последната стъпка от пътуването ти с inmed е насочена към осигуряване на гладко и безпроблемно преместване в Германия. Ние оказваме подкрепа не само за намиране на работа, но и за всички практически аспекти на установяването ти в новия живот. Ето как го правим:

1. Съдействие при търсене на жилище: Съдействаме за намиране на подходящо жилище в Германия, като вземаме предвид твоите предпочитания, бюджет и близост до новото ти работно място. Независимо дали става въпрос за временно жилище или за постоянно пребиваване, ние те напътстваме в целия процес.

2. Откриване на банкова сметка: Откриването на банкова сметка в нова страна понякога може да бъде предизвикателно. Ние ще ти разясним различните възможности и ще ти предоставим насоки, как да откриеш банкова сметка.

3. Застраховки: Оказваме съдействие за ориентиране в германската застрахователна система, като ти помагаме да си осигуриш необходимите здравни и други видове застраховки, за да бъдеш правилно осигурен от самото начало.

4. Други регистрации: От регистрацията в новото жилище до получаването на данъчен идентификационен номер – ще ти съдействаме с подробна информация за всички бюрократичните аспекти на твоето преместване. Гарантираме, че всички твои регистрации ще бъдат извършени правилно и своевременно.

5. Цялостна подкрепа при преместване: Напътстваме те през всяка стъпка от процеса на преместване, като отговаряме на всички твои притеснения и въпроси. Нашата цел е да направим прехода ти към живот и работа в Германия възможно най-лесен.

Тази всеобхватна помощ при преместване има за цел да превърне преместването ти в Германия полага основите на успешен и пълноценен живот и кариера.

Стипендията на inmed

Стартът на медицинска кариера и особено получаването на Апробация в Германия са обвързани с не малка финансова сума. Ние те подкрепяме и финансово със стипендия, която има за цел да покрие редица разходи, свързани с езиковата подготовка, получаването на Апробация и намирането на работно място . Ето подробна разбивка на услугите и съответните суми, които се покриват от стипендията на inmed:

1. Обща подготовка по немски език: До 500 евро в зависимост от актуалното ти ниво.

2. Такса за изпит по общ немски език: Приблизително 160 евро

3. Превод и легализация на документи: Приблизително 200 евро

4. Изпращане на документи в Германия: Приблизително 100 евро

5. Обучение по медицински немски език: Приблизително 700 евро, което включва:

Учебни материали (скриптове, книги, медицински, случаи, видеоклипове)

Индивидуални симулации с частен учител (6-8 симулации)

6. Пътуване и настаняване за изпита по медицински немски език в Германия: Приблизително 600 евро

7. Такса за изпита по медицински немски език (1-ви опит): Приблизително 450 евро

8. Държавна такса за издаване на одобрение: Приблизително 300 евро.

9. Пътуване и настаняване за интервюта в Германия: Приблизително 1 000 евро

Освен това, при успешно настаняване, следните услуги се предоставят безплатно:

1. Неограничено участие в седмичен групов репетиториум по медицински немски език (веднъж седмично, онлайн, с професионален учител и учебни материали): Стойност 500 евро

2. Съдействие за получаване на апробация: на стойност 1 000 евро

3. Помощ при подготовката на документи за кандидатстване за работа и явяване на интервю: Стойност 500 евро

4. Помощ за преместване и започване на работа в Германия: на стойност 500 евро

Стипендията и тези услуги се покриват от inmed без да трябва да бъдат възвръщани от теб на по-късен етап, при условие на успешен старт в наша партньорска клиника и успешно издържан изпитателен срок от 6 месеца в клиниката след получаване на апробация.

Стипендиантската програма на inmed е възможна благодарение на финансирането, което получаваме от клиниките за нашите услуги по набиране на персонал. Важно е да се отбележи, че това финансиране е напълно отделно от заплатите на лекарите, с които работим. Не се правят никакви удръжки от заплатата ти в резултат на нашата стипендиантска програма. Гарантираме, че доходите ти остават незасегнати, а финансовата подкрепа, която получаваш чрез стипендията, е допълнително предимство, което ти помага да преминеш безпроблемно към новата си роля в Германия.

Допълнително предимство: Присъединяване към inmedfamily

Едно безценно допълнително предимство от партньорството с inmed е възможността да станеш част от нашето inmedfamily. Тази динамична общност предлага повече от просто професионално свързване; тя осигурява подкрепяща и сътрудническа среда. Ето какво означава да бъдеш част от семейството на inmed:

Мрежа от колеги: Свързваме те с други членове на inmedfamily, включително лекари, които вече са завършили или в момента преминават през същия път. Тази мрежа насърчава чувството за общност и взаимна подкрепа.

Обмен на знания и опит: inmedfamily е платформа за обмен на знания и опит. Тази сътрудническа среда обогатява пътешествието ти със споделени познания и съвети.

Подкрепа от колеги лекари: В тази общност ще намериш колеги, винаги готови да предложат подкрепа. Тази подкрепа е безценна, предоставяйки ти мрежа от професионалисти, които разбират твоя път и твоите притеснения и могат да ти дадат практически съвети и приятелски съвет.

Събития и срещи: Организираме различни събития и срещи, насърчаващи чувството за принадлежност и предоставящи възможности на членовете да се свържат и изградят трайни връзки.

Дългосрочно партньорство и подкрепа: Нашите отношения с теб не приключват, след като започнеш работа или издържиш изпитателния срок. Ако ти пожелаеш, inmed остава твой партньор за цял живот. Дори след като нашият договорен ангажимент приключи, винаги сме на разположение за съвет, подкрепа или помощ по всякакви въпроси.

Присъединяването към inmedfamily добавя уникален аспект към твоя опит, обгръщайки те с подкрепяща среда от професионалисти и колеги и обогатявайки твоето пътуване както професионално, така и лично.

Гъвкавост за по-добри шансове и оптимален старт

В рамките на взаимната си работа с inmed, е важно да разбереш значението на гъвкавостта при търсенето на работа и процеса на преместване. Въпреки че се стремим да се съобразим максимално с предпочитанията и критериите ти, динамиката на пазара играе значителна роля. Колкото по-гъвкав/а си, особено по отношение на местоположението на работата, толкова по-добри са шансовете ти да намериш подходяща позиция. Нека разгледаме защо започването на кариерата ти в по-малки градове в Германия може да бъде особено полезно:

1. По-добри шансове: По-малките градове често имат по-малко местни кандидати, което означава по-малко конкуренция и по-добри шансове за теб да си осигуриш първата работа в Германия.

2. Подкрепяща работна среда: За разлика от по-големите болници, по-малките обикновено предлагат по-управляема и подкрепяща среда. Това е идеално за асимилиране в германската здравна система и разбиране на местната работна култура.

3. Съсредоточени усилия за интеграция: По-малките болници отделят повече време на интеграцията на чуждестранни лекари.

4. Възможности за социални контакти: Въпреки опасенията от изолация, в по-малките градове често създаването на лични връзки и чувството, че си добре дошъл са по-изразени.

5. Практически опит: В по-малките клиники броят на специализантите е по-малък и вероятно ще имаш по-пряко участие в различни медицински процедури, което предлага богат практически опит.

6. По-икономичен живот: Животът в по-малък град обикновено означава по-ниски разходи за живот, особено по отношение на жилището.

7. Модерни и добре оборудвани клиники: Въпреки по-малкият си размер (често между 50 и 400 легла) клиниките са изключително модерни и предлагат много напреднали медицински съоръжения, често с най-нова технология. Градовете, в които се намират са с размер между 10.000 и 100.000 жители, разполагат с всичко необходимо за пълноценен живот (супермаркети, заведения, забележителности и други възможности за развлечение), намират се не далеч от други, по-големи градове, както и летища.

Започването на кариерата ти в по-малък град и клиника обикновено са правилната стратегическа стъпка за старт, осигуряваща ти пълноценна интеграция. След като придобиеш опит за 1-2 години, ще се намериш с богатство от възможности из цяла Германия.

Твоята гъвкавост и откритост значително могат да подобрят твоите кариерни перспективи и общия ти опит в Германия. Този подход е в съответствие с нашата обща цел за успешен старт и интеграция в германската здравна система.

Продължителност на процеса: Очаквания за времевата рамка

Взаимната работа с inmed включва няколко етапа, и продължителността на всеки етап може да варира в зависимост от индивидуалните обстоятелства и външни фактори. Ето обща времева рамка, за да имаш представа какво да очакваш:

1. Учене на общ немски: Времето, необходимо за учене на немски език, варира значително от човек на човек. Обикновено отделяме 3-4 месеца за всяко езиково ниво. Твоят напредък зависи от твоето начално ниво, стил на учене и времето, което можеш да отделиш за изучаване на езика.

2. Процес за получаване на Апробация и търсене на работа: След като достигнеш ниво C1 по немски, следващите стъпки – включително процесът на признаване, търсенето на работа и всички подготовки, докато започнеш работата си в Германия – обикновено отнемат около 5-8 месеца.

Важно е да се отбележи, че тази времева рамка е много индивидуална и подлежи на няколко фактора, включително:

– Изисквания на федералните провинции: Различните германски федерални провинции имат различни изисквания и процеси, които могат да повлияят на времевата рамка.

– Личен времеви план: Твоите лични обстоятелства и наличност могат да повлияят на продължителността на процеса. Например, времето, което можеш да отделиш за учене на езика и подготовка на документи, играе значителна роля.

– Динамика на пазара: Пазарът на труда и наличните възможности по време на търсенето ти също влияят на продължителността.

Подчертаваме, че това са приблизителни времеви рамки и могат да варират. Нашият екип в inmed усърдно работи, за да гарантира, че всяка стъпка от пътуването ти е възможно най-ефективна и гладка, адаптирайки се към твоите специфични нужди и обстоятелства. Ангажирани сме да те подкрепяме през целия този процес, предоставяйки насоки и ресурси, за да ти помогнем да постигнеш целите си навреме.

Често Задавани Въпроси (FAQ)

Ето някои общи въпроси и отговори, за да изясним важни аспекти на нашето сътрудничество:

1. В кои случаи може да се наложи да възстановя разходи?

Ако всичко протече както е планирано и започнеш работа в една от нашите партньорски клиники, като останеш там повече от 6 месеца, не трябва да възстановяваш никаква част от стипендията или нашите услуги. Възстановяването е необходимо само ако не започнеш работа в наша партньорска клиника, или ако не завършиш 6-месечния изпитателен срок в клиниката и не се свържеш с нас относно повторно посредничество. Важно е да разбереш от самото начало, че нашата крайна цел е твоето успешно стартиране на работа в наша партньорска клиника. Уверяваме те, че след успешно издържан FSP (Fachsprachprüfung), ние ще ти предоставим подходящи възможности за работа. Нашата цел е да гарантираме безпроблемната ти интеграция, без да се притесняваш за възстановяване на стипендията или таксите за услугата.

Основната ни цел е да гарантираме твоят успешен старт на специализация в немска клиника и се стремим да осигурим безпроблемната ти интеграция в новата ти роля без товара от възстановяване на стипендията. Ако започнеш работа в една от нашите партньорски клиники и останеш там повече от шест месеца, няма да се налага да възстановяваш никаква част от стипендията или предоставените услуги.

Възстановяване на разходи става необходимо само ако не стартираш специализация/работа чрез нашето посредничество или ако напуснеш клиниката преди да завършиш шестмесечния изпитателен срок и не се свържеш с нас относно повторно посредничество. Но дори в тези случаи си задължен/а да възстановип само и единствено разходите, които биха ти възникнали, ако беше поел/а този път самостоятелно. Важно е да се отбележи, че нашата подкрепа и всички курсове по немски език остават напълно безплатни, независимо от твоето решение и ситуацията, дори и при евентуално прекратяване на договор с нас. По този начин искаме да ти гарантираме абсолютна сигурност.

Бъди сигурен, че след успешното ти завършване на FSP (Fachsprachprüfung), сме ангажирани да ти намерим подходящи възможности за работа, което ти позволява да се съсредоточиш изцяло върху професионалните си задължения.

2. Какво се случва, ако не премина изпита C1?

Наличието на С1 сертификат е задължително при работата с нас. При неиздържан изпит от първия опит, ще трябва да продължиш да подобряваш езиковите си умения и да се явиш отново на изпита C1. Разходите за втори опит ще бъдат твоя отговорност или, ако е необходимо, покрити от заем от нас, който ще възстановиш по-късно.

3. Какво ако не издържа FSP (медицински езиков изпит) от първия път?

FSP може да се повтаря многократно. Трябва да знаеш, че в такъв случай има период на чакане от поне 3 месеца за нова дата за изпит, и таксата за изпита трябва да бъде платена отново. Разходите за втори опит, пътуване и всякаква допълнителна подготовка, ако е необходимо, са или твоя отговорност, или покрити от заем от нас, възстановяем по-късно.

За колко време съм договорно обвързан с inmed?

Договорно обвързан с нас си до края на изпитателния ти срок в клиниката. Въпреки това, с радост оставаме твой контакт и сме на разположение за всякакви въпроси дори след този период.

5. Трябва ли да остана в болницата 6 месеца, ако не съм доволен?

Не, ако не си доволен, можеш да се свържеш се с нас по всяко време. Ще намерим съвместно решение и, ако е необходимо, ще търсим друга позиция за теб.

6. Мога ли да кандидатствам самостоятелно за работа, докато работя с inmed?

Не, нашето сътрудничество се основава на взаимно доверие. Ние инвестираме значително в твоето развитие и подкрепа и в замяна на това, ти гласуваме доверие, че ще спазиш нашето споразумение, като не кандидатстваш или приемаш други предложения за работа, които не са ти предоставени чрез нас.

Ако имаш още въпроси, ще се радваме да ги отговорим във видеоразговор.

Добре дошли в #inmedfamily

В inmedfamily ще срещнеш други лекари, изминали или минаващи по същия път като теб. Ние организираме редовни срещи – онлайн и на живо, подкрепя ме се взаимно, учим и се забавляваме заедно.

Последвай ни за повече информация.

Mastering the German Language: A Key to Medical Success in Germany

Достатъчно ли е владеене на немски език на ниво B2 или ми е необходимо ниво C1 в Общия немски, за да практикувам медицина в Германия?

Ориентирането в изпита по медицински немски и интегрирането в германската здравна система може да бъде предизвикателство. Освен това, повечето германски клиники изискват лекарите да са достигнали ниво C1 в Общия немски, като допълнително демонстрират владеене на медицински немски. Предвид тези очаквания, силно препоръчваме на стремящите се медицински специалисти да достигнат и удостоверят владеене на общия език на ниво C1. Издържането на признат изпит за сертификат C1, като тези, предлагани от Goethe или telc, е от съществено значение преди да започнете подготовка и последващи изпити по медицински език.

За по-подробна информация по тази тема, насърчаваме те да гледаш нашия YouTube-видеоклип.