Пътеводител

Изпит по медицински немски (FSP)

създаден със съдействието на ärztesprech

Изпит по медицински немски (Fachsprachprüfung)

Изпитът по медицински немски (Fachsprachenprüfung – FSP) се провежда в Германия и е необходимо условие за получаването на Апробация. Той винаги се провежда в Германия, като в повечето федерални провинции това се случва пред комисия на съответния лекарски съюз. Само в провинциите Hessen, Schleswig-Holstein и Saarland изпитът се провежда пред други квалифицирани институции, които предклагат подобни формати (telc B2-C1 Medizin Fachsprachenprüfung oder Patientenkommunikationstest).

Целта на изпита е да докажете писмените и устните си познания по медицинска терминология, както и че владеете добре комуникацията с колеги и пациенти на немски език. 

За да бъдете допуснати до изпита по медицински немски, трябва да докажете познания по общ немски на ниво минимум B2. За това Ви е необходим сертификат от признат по GER (Общоевропейска референтна езикова рамка) езиков център. Такива са например Goethe Institut, telc илл също DSD.

Изключение от изискването за B2-сертификат прави изпита по медицински немски telc B2-C1 Medizin Fachsprachenprüfung. Тъй като този изпит покрива, както нивото B2, така и нивото C1, за допускането до него не Ви е нужен задължително сертификат B2. Въпреки това, ние Ви препоръчваме, и в този случай да се явите първо на изпит за ниво B2, преди да продължите с подготовката за медицински немски, Това ще Ви донесе дошълнителна сигурност и ще Ви спести евентуални дискусии с апробационните органи по-късно (някои от тях изискват два различни сертификата, въпреки, че сертификатът на telc покрива и двете необходими нива).

По принцип първо трябва да подадете заявление за получаване на Апробация в съответната федерална провинция, в която искате да работите. След преглед на документите Ви, ще получите известие от апробационните органи и след това, в зависимост от провинцията, или сами трябва да се запишете за изпита по медицински немски, или ще бъдете записани директно от апробационните органи. След няколко дни / седмици (пак зависи от провинцията ще получите известие от Лекарския съюз. След заплащане на посочената там такса, ще бъдете поканен за изпит, като датата на изпита по принцип е в рамките на до 3 месеца след получаване на поканата.  След успешно издържан изпит, получавате резултата веднага или в рамките на максимално няколко дни. Лекарския съюз предава резултата на апробационните органи, които продължават с обработката на заявлението Ви.

В провинциите Hessen, Schleswig-Holstein и Saarland процесът е обърнат, тъй като изпитът не се провежда пред Лекарския съюз. В тези провинции е препоръчително най-напред да си запазите дата за изпит при предтавител на съответната институция (telc, Patientenkommuniktionstest). В Германия има няколко езикови школи, които предлагат тези формати, като тук няма нужда да чакате покана, а можете да изберете датата на изпита сами. След успешно издържан изпит можете да подадете документите за Апробация, заедно със готовия сертификат.

Имайте предвид, че в много от провинциите (в това число също Hessen, Schleswig-Holstein и Saarland) Ви е необходим договор за работа или потвърждение от работодателя, че ще бъдете назначени след получаване на Апробация.

Изпитът по медицински немски (Fachsprachenpr[fung) продъ;жава около 60 минути и се състои от 3 части:

Основните компоненти на изпита по медицински немски са:

 1. Част: ArztPatientenGespräch / Anamnäsegespräch (устно, продължителност: 20 мин.)

Това представлява симулация на снемане на анамнеза: Един от изпитващите играе ролята на пациент, а Вие трябва да проведете разговор с него и да си отбележите писмено ключовите елементи от разказа на пациента на предварително подготвен за това информационен лист (Anamnеsebogen). В тази част на изпита се изпитва, дали сте в състояние да разберете всички оплаквания на пациента и да комуникирате с него. Съответно е редно да използвате колкото се може по-малко медицинска терминология и да разговаряте с пациента по разбираем за него начин.

 1. Част: Dokumentation / Arztbrief / Arztbericht (писмено, продължителност: 20 минути)

Изготвяне на документация (доклад до старши лекар) по определени изисквания, в което трябва да опишете медицинския казус от първата част на изпита, предполагаема диагноза и предложение за лечение. В тази част се изпитва писменото Ви ниво на медицинска терминология, следователно трябва да използвате медицински термини, а не разговорен немски език.

 1. Част: Patientenvorstellung (устно, продължителност: около 20 мин.)

В тази част на изпита трябва да представите зададения Ви медицински казус пред старши лекар, да обсъдите с него предполагаемата и диференциалната диагноза и да отговорите на зададените Ви от него въпроси. Тук също трябва да използвате медицинска терминология и да докажете комуникативните си умения по медицински немски.

Както в част 2, така и в част 3 имате право да използвате бланката от анамнезата (den Anamnesebogen) като помощен материал. Други помощни материали не са позволени в никоя от трите части на изпита.

В някои федерални провинции, например в Rheinland-Pfalz, Има и 4-та част на изпита: Превод на медицински термини от латински на немски или обратното. Ученето на медицински термини е препоръчително във всички случаи, тъй като дори и в провинциите, в които те не са официална част от изпита, изпитващите често включват такива въпроси, ако остане време за тях.

Изпитният формат Patientenkommunikationstest протича подобно на изпита пред лекарския съюз. Той също продължава 60 минути и е разделен на 3 части:

 1. В първата част (АArzt-Arzt-Kommunikation / schriftliche Dokumentation) получавате документация, по която трябва да напишете доклад до висшестоящ лекар. За разлика от изпита пред лекарския съюз, където изготвяте доклада по данните от проведената анамнеза, тук получавате данните в писмен вид.
 2. Във втората част (Arzt-Arzt-Kommunikation / Patientenvorstellung ) трябва да представите казуса устно и да отговаряте на въпроси по него.
 3. В третата част (Arzt-Patienten-Kommunikation / Patientenaufklärung ) трябва да обясните на пациента (по горния казус) каква е вашата предполагаема диагноза и какво лечение бихте назначили, както и да отговорите на неговите въпроси.

Резултата от изпита ще получите веднага на място.

telc Deutsch B2·C1 Medizin Fachsprachprüfung е изпит, който е създаден, за да покрие и двете нива на немски език – B2 и C1 Medizin. Частта C1 Medizin протича идентично с изпита пред лекарския съюз. Допълнително към нея има и B2 част, вкоято се изпитват общите Ви познания по немски език с помощта на теми от медицински характер. Тази част е писмена и е с обща продължителност 1 час и 20 минути, като включва компонентите Hörverstehen, Leseverstehen, Sprachbausteine.

Резултат от изпита получавате в рамките на около месец (ако заплатите допълнително, можете да получите резултата и в рамкитена две седмици).

Във всяка част от изпита кандидатът трябва да постигне най-малко 60% от броя точки, за да издържи изпита. Ако изпитваният постигне по-малко от 60% в една част от изпита, изпитът се счита за неуспешен. В случай на неуспех, на кандидата ще бъдат дадени препоръки от комисията какво трябва да подобри до следващото назначение. Можете да разберете кои критерии използват комисиите за оценка на лекарите в Берлинската медицинска асоциация.

Ако не издържите изпита, може да се явявате отново, докато не го издържите. Обикновено дата за “поправка” се дава след три месеца след първия неуспех. Ако кандидатът се провали втори път, може дори да чака и до шест месеца за следваща дата.

Размерът на на таксата за изпита зависи от провинцията, в която го полагате. За първия опит таксите са между  300-500 €. За следващите опити в някои провинции разходите са по-ниски.

Тук ще намерите линкове към страниците на отговорните Лекарски съюзи и институции, провеждащи изпитите по медицински немски.

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

telc GmbH

Fia Akademy (Patientenkommunikationstest)

Всички наши кандидати получават напълно безплатна подготовка за изпита по медицински немски с нашия Premium-Vermittlungspaket.

Изпратете ни Вашето съобщение.

  Данни за контакт

  DE +49 6135 8099766

  BG +359 876 500571

  info@inmed-personal.com

  Последвайте ни в социалните мрежи.

  Тренирайте за изпита по медицински немски с нашите безплатни модули

  Видеа на тема Anamnesegespräch

  Видеа на тема Patientenvorstellung

  69631792_2658645630826814_4097145599176998912_n

  Успешно издържан изпит с индивидуални уроци и изпитни симулации

  Нашата преподавателка Нина Колет от ärztesprech притежава дългогодишен опит в обучението на лекари за изпита по медицински немски, С нейна помощ нашите кандидати преминават дори и през най-трудните изпитни формати.

  Всички наши кандидати получават напълно безплатно индидвидуална подготовка с нея, както и допълнителен онлайн-курс за самостоятелна подготовка. В случай, че предпочитате езиков курс на място в Германия, също можем да Ви съдействаме, както при организацията, така и при финансирането. Свържете се с нас, за да уточним, кой вариант е най-подходящ за Вас.