Изпит по медицински немски (FSP)

FSP Тренировка // Част 3 – “Patientenvorstellung” / Казус: Съмнение за Covid-19

В следното видео ще видите симулация на третата част на изпита по медицински немски – предтсвянето на пациент (Patientenvorstellung или още нар. Arzt-Arzt-Gespräch).

В описанието под видеото ще намерите 10 важни съвета за третата част от FSP.

Какво Ви очаква в тази част на изпита? 10 съвета за гарантиран успех!

В третата част на изпита FSP – представянето на пациента (Patientenvorstellung или още Arzt-Arzt-Gespräch) трябва да представите пациента с всички данни, които сте получили от него по време на анамнезата: име, възраст, тегло, височина, семейно положение, професия и т.н., както и да представите и обосновете Вашето мнение относно предполагаемата диагноза и лечение.

  1. Започнете разговора с учтив поздрав. Назовете изпитващият (играещ ролята на завеждащ отделението лекар) с неговата титла и фамилно има (ако има посочено такова). Попитайте го, дали има време за Вас и му обяснете на кратко за какво става въпрос.

 

  1. Бъдете конкретни в обясненията си и се изразявайте точно. Например: вместо да кажете „Der Patient hat Bauchschmerzen“, правилно би било: „Der Patient leide an starken Schmerzen im rechten Oberbauch“. Ако се изразявате обобщено и не достатъчно конкретно, може да Ви бъдат отнети точки при оценяването.

 

  1. Внимавайте с граматиката. Постарайте се да си изразявате граматически точно. Образувайте разбираеми изречения, отговарящи на езиковото ниво C Не е задължително да образувате дълги изречения, както в документацията във втората част на изпита (Arztbrief). Тук изреченията може да са кратки, но е важно да бъдат правилни. Тъй като в тази част на изпита имате право на предварителни записки, които да поглеждате по време на представянето на пациента, можете предварително да си подготвите няколко добре формулирани изречения. Например: “Die vegetative Anamnese ergab Fieber, Schüttelfrost und Abgeschlagenheit. Außerdem berichtete der Patient von rezidivierender Obstipation. Ansonsten war die vegetative Anamnese unauffällig.”

 

  1. Следвайте ясна структура при представянето на пациента. Тук от помощ ще Ви бъде, ако предварително си направите нужните записки със съответната структура, по които да се ориентирате по време на разговора. Вие сами можете да прецените, каква точно структура да изберете. Във видеото например, лекарката избира да представи данните от социалната анамнеза на първо място заедно с личните данни на пациента. Ако предпочитате, можете да направите това и на по-късен етап от разговора. Важно е да не забравите нито една фаза от анамнезата в първата част на изпита, както и структурата, която сте избрали да бъде ясна и логична.

 

  1. Не се страхувайте да изпадате в детайли – те са важни в тази част на изпита. Посочете Вашите предполагаеми и диференциални диагнози и обосновете детайлирано, защо сте на това мнение. Предварително помислете кои са фактите за и срещу диференциалната диагноза – този въпрос бива често задаван на изпита. Дори и изпитващият да не Ви зададе конкретно този въпрос, можете да вмъкнете отговора по самоинициатива. Колкото повече говорите по темата и колкото по-добре обосновавате мнението си – толкова по-добре за оценката на изпита.

 

  1. Изказвайте ясно мнение относно предложеното от Вас лечение и обосновете с предварително подготвени аргументи, защо предлагате точно тази процедура / това лечение. И тук важи – можете да вмъкнете тези обяснения, дори и да не Ви бъде зададен конкретен въпрос.

 

  1. Използвайте медицински термини. Това е изключително важно в тази част на изпита. Докато в първата част за използването на медицински термини биват отнемани точки (тъй като трябва да разговаряте с пациента на разбираем за него език), във втората и третата част на изпита (Fachsprachenprüfung) използването на медицински термини е задължително. Например:

 

Anamnesegespräch (Leiensprache) Arztbrief und Patientenvorstellung (Fachsprache)
Atemnot Dyspnoe
Brustkorb Thoraxbereich
Hals Collum
Appetitlosigkeit Inappetenz

 

  1. Отговаряйте на въпроси спонтанно и уверено. Това е много важно нещо, което е добре да тренирате предварително. Можете да тренирате с професионален преподавател или с Ваш колега, който да Ви задава случайно избрани медицински въпроси по определен казус, на които Вие да отговаряте спонтанно. В случай, че не можете да отговорите на определен въпрос, останете уверени и отговорете адекватно, като например: „“Es tut mir leid, ich kann Ihnen derzeit keine sichere Antwort auf Ihre Frage geben. Ich würde mich gerne mit einem Kollegen aus der ….. (der jeweiligen Fachabteilung) diesbezüglich absprechen, um Ihre Frage sicher beantworten zu können.”

 

  1. Следете времето. Не забравяйте, че имате на разположение само 20 минути, в рамките на които трябва задължително да успеете да представите всички важни детайли по случая, предполагаемата диагноза и лечението, което бихте назначили.

 

  1. Прекратете учтиво разговора. Благодарете на изпитващия, назовавайки го отново с титла и име и се сбогувайте с него, в зависимост от ситуацията.

 

Надяваме се статията да е била полезна за Вас! Ако имате още въпроси относно изпита по медицински немски (FSP) свържете се с нас или с нашата FSP-преподавателка Нина Колет.