Изпит по медицински немски (FSP)

FSP Тренировка // Снемане на Анамнеза // Казус: Остър Холецистит

В това видео ще видите симулацията на първата част от изпита по медицински немски (FSP) – снемането на анамнеза при остър холицистит. Опитайте се да генерирате диференциална диагноза.

Пояснения към отделните компоненти в разговора:

Важно е в още началото на разговора да обясните на пациента как ще протече разговорът и какви въпроси ще му бъдат зададени. Това успокоява и предразполага пациента и засилва връзката лекар-пациент. Освен това това играе роля в оценяването на изпита.

Част 1-ва  (лични данни).: Фамилното име на пациентката в случая би могло да бъде изписано по различни начини Westenberger; Vestenberger; Westen-Berger; Vesten-Berger. В случая правилното изписване е Westenberger. Aко не сте сигурни как правилно да изпишете името на пациента, помолете го да Ви го продиктува буква по буква. Същото се касае и за името на личния лекар на пациента. Имената, както на пациента, така и на личния лекар са важни компоненти, които играят роля при оценяването във втората част на изпита – документацията.

Когато питате за теглото на пациента е по-уместно да зададете въпросът, както лекарката в нашия пример: “Wie viel wiegen Sie zur Zeit“, а не “Wie schwer sind sie”. Допълнението “zur Zeit”, както и други подобни фини детайли  ще Ви донесат допълнителни точки при оценяването, тъй като показват усъвършенстване на езика.

Част 2 (Главни/текущи оплаквания).: В частта “aktuelle Anamnese” е много важно да задавате колкото се може повече въпроси, свързани с оплакванията на пациента. В тази част трябва да разберете, защо пациентът е дошъл при Вас и какви точно са оплакванията му, Тази информация е изключително важна, тъй като на нейна основа ще определите диагнозата, която трябва да поставите във втората и третата част на изпита. Поставянето на правилната диагноза съшо носи допълнителни точки при оценяването.

Още в тази част на разговора пациентката споменава, че има температура (въпрос, който по принцип бихте задали в рамките на вегетативната анамнеза). Винаги си записвайте информацията получена по време на разговора, за да не задавате по-късно въпроси, на които вече сте получили отговора.

Част 3 (Предишни заболявания): Когато питате пациента за предишни заболявание, можете да комбинирате въпроса с въпроса за медикаментите, които пациентът приема, независимо от това дали те са свързани с конкретното заболяване или не.

Част 7 (Вредни навици и пристрастености): Както и в предипните видеа, лекарката подготви пациентката внимателно за въпроса относно приемането на наркотични вещества.

Част 8 (Семейна анамнеза) .: Тук лекарката проявява съчувствие и изказва съболезнования за смъртта на съпруга на пациентката. Тя дори се осмелява да попита от какво е починал съпругът. Внимавайте с такива въпроси, тъй като те могат да окажат голямо влияние върху разговора и настроението. Покажете емпатия, но преценете кои въпроси са уместни спрямо ситуацията и настроението на пациента. При задаването на лични въпроси, внимавайте разговорът да не тръгне в грешната посока. Не забравяйте, че имате на разположение само 20 минути, в които трябва да получите цялата необходима информация.

Надяваме се статията и видеото да са били полезни за Вас. Ако имате още въпроси относно изпита по медицински немски (FSP) свържете се с нас. Заедно с Нина Колет от езикова школа ärztesprech се постараем да отговорим на всички Ваши въпроси.