Изпит по медицински немски (FSP)

FSP Част 1-ва: Снемане на Анамнеза; Казус Коронарен синдром

В нашето видео можете да видите симулацията на първата част от изпита по медицински немски (FSP) – снемането на анамнеза. Случаят, обсъден в това видео, е Коронарен синдром. Това е оригинален случай от медицински изпит (FSP) от гр. Дюселдорф през 2019 г. Променени са само няколко неща, като например име, дата на раждане и пол на пациента.

В това видео ние избрахме следната схема при снемането на анамнеза:

  1. Лични данни
  2. Определяне на главните оплаквания
  3. Предишни заболявания
  4. Операции
  5. Медикаменти и Имунизации
  6. Вегетативна анамнеза; алергии и непоносимости
  7. Психика на пациента
  8. Пристрастености и вредни навици
  9. Семейна анамнеза
  10. Социална анамнеза

Не е задължително да избирате същата структура на изпита. Изберете структура, която считате за правилна и която можете да запомните добре. Важно е обаче, избраната от Вас структура да бъде логична и да се придържате към нея на изпита, както и да внимавате да не забравите някой от въпросите. Това дали структурата при снемането на анамнеза е логична и последователна е много важно при оценяването. Обърнете внимание и на това, че въпреки придържането към определена схема, трябва да бъдете в състояние да реагирате и спонтанно, защото гъвкавостта в разговора с пациента също има значение при оценката. Повече за това в поясненията под видеото.

Пояснения към отделните компоненти в разговора:

Част 1-ва  (лични данни).: ако не сте сигурни как правилно да изпишете името на пациента, помолете го да Ви го продиктува буква по буква. В нашия пример за лекарката беше ясно, че името Pauline Breitner се изписва по същия начин, както се изговаря. При името Schärf обаче не е ясно, дали е написано с „e” или „ä”, поради което тя помоли пациентката да и продиктува буква по буква името на личния си лекар. В допълнение, тя умишлено попита пациентката не на колко години е, а само за датата на раждане. Можете сами да прецените, дали да поискате и двете. Това, което определено трябва да поискате, е датата на раждане, тъй като тя е важна за втората част на изпита – документацията – и играе роля в оценяването там.

 

Част 6-та (вегетативна анамнеза): тъй като пациентката в нашия пример вече посочи в началото на разговора, че напоследък се чувства зле, лекарката пропусна този въпрос тук. Тук е важно, не да се придържате упорито към определената схема за снемане на анамнеза, а когато получите допълнителна информация – веднага да я записвате, за да не задавете въпроси, чиито отговори вече сте получили.

 

Част 7 (Психика на пациента).: И тук нашият преподавател реагира спонтанно на информацията, получена от пациентката. Когато пациентката разказа, че от време на време изпитва стрес в работата си, лекарката веднага и зададе въпроса какво работи, въпреки че по схемата този въпрос принадлежи към социалната анамнеза.

Освен това лекарката зададе още въпроси за професията на пациентката, за да покаже личен интерес към нея. Това е важен аспект при разговор с пациенти, тъй като личният интерес засилва връзката лекар-пациент и по този начин увереността. Този компонент също е важен при оценяването.

Част 8 (Пристрастености и вредни навици): В тази част на пациентката беше предложена помощ да се откаже от тютюнопушенето. Много пушачи не могат да се откажат от тютюнопушенето сами. Ако пациентът Ви дава усещането по време на разговора, че би искал да намали пушенето или дори да се откаже напълно, можете да предложите помощ или да му дадете съвет.

Освен това пациентката беше много любезно подготвена за въпроса за наркотиците. Винаги е възможно пациентът Ви да се почувства неудобно, когато му бъде зададен такъв въпрос. Ако им кажете предварително, че това е стандартен въпрос, който трябва да зададете,  пациентът Ви няма да се почувства лично засегнат.

Част 9 (Семейна анамнеза).: И в този случай нашата лекарка прояви личен интерес и съчувствие, когато изрази съболезнованията си, защото майката на пациента е починала млада.

Малките забележки в разговора, като например „Съжалявам“ или „Радвам се за Вас“ също засилват връзката между лекар и пациент.

Част 10 (Социална анамнеза) .: Когато пациентката разказва за дъщеря си, тя казва: „но тя идва да НИ посещава редовно“. Тази малка информация „НИ“ в изявлението на пациентката е индикация за нашата лекарка, че пациентката живее с някого, затова тя веднага попита, дали пациентката живее със съпруга или партньора си.

По време на разговора лекарката многократно се обръщаше към пациентката си по име – важен аспект, който също е включен в оценяването. В края на разговора цялата важна информация беше обобщена и повторена от лекарката, за да се уверят заедно с пациентката, че цялата информация е била правилно разбрана и отбелязана.

 

Надяваме се статията и видеото да са били полезни за Вас. Ако имате още въпроси относно изпита по медицински немски (FSP) свържете се с нас. Заедно с Нина Колет от езикова школа ärztesprech се постараем да отговорим на всички Ваши въпроси.