Специализанти

Условия на Работа за Специализанти в Германия

Inmed Personal
Германия е известна с напредналата си система на здравеопазване и е привлекателна дестинация за лекари, които искат да стартират или продължат своята специализация. Ето кои са основните фактори, които правят специализацията в Германия полезно преживяване.
Прочети повече…
I. Заплащане
II. Работно време
III. Подкрепа за семейство
IV. Структурирана специализация и обучение
V. Гъвкавост за смяна на специалност и клиника
VI. Разнообразие от клиники и специалности

1. Конкурентна заплата с потенциал за растеж

В Германия заплатите на медицинските специалисти са конкурентни, с ясно изразено повишение с добиването на опит. От първия ден на специализацията си лекарите специализанти получават гарантирана основна заплата, започваща от приблизително 5. 200 евро бруто на месец. Тази заплата се увеличава ежегодно, като отразява нарастващия опит и отговорности на специализанта. Допълнителни финансови компенсации за поети дежурства допълнително увеличават заплащането.

Тук може да видите заплатите на специализантите според най-разпространения в Германия колективен договор (този на държавните клиники):

Специализант 1ва година: 5.288,32 € бруто основна заплата без дежурства
Специализант 2ра година: 5.588,11 € бруто основна заплата без дежурства
Специализант 3та година: 5.802,19 € бруто основна заплата без дежурства
Специализант 4та година: 6.173,28 € бруто основна заплата без дежурства
Специализант 5та година: 6.615,77 € бруто основна заплата без дежурства
Специализант 6та година: 6.797,77 € бруто основна заплата без дежурства

2. Структурирано работно време и възнаграждение

Работната седмица на специализантите в Германия е между 40 и 48- часа на седмица. Извънредният труд може да се компенсира финансово или да бъде балансиран с допълнителна почивка, в зависимост от политиката на болницата. Освен това всички допълнителни дежурства (например нощни и през уикенда), се компенсират допълнително, което пряко увеличава нетната заплата.

Лекарите в Германия имат право на минимум 30 работни дни отпуск годишно.

Специализацията може да се провежда и на половин работен ден или например 30 часа седмично. Това е особено благоприятно за млади родители, които след отпуск по майчинство и родителство нямат възможност да работят на пълен работен ден. Разбира се в този случай общото време за завършване на специализацията се удължава.

3. Подкрепа за семеен живот

Германия подкрепя медицинските специалисти с всеобхватни политики, насочени към семейството.
В Германия получавате платен отпуск по майчинство (Mutterschutz) в продължение на общо 14 седмици – до 6 седмици преди и 8 седмици след раждането. По време на отпуска по майчинство получавате 100% от основната си заплата.

Освен това имате право на така наречения “родителски отпуск” за период до 2 години за всяко дете. През това време работодателят ви е длъжен да запази работното ви място и вие имате сигурността, че можете да се върнете на работа след този “родителски отпуск”, т.нар. Elternzeit. И двамата родители на едно дете имат право на родителски отпуск (oбщо макс. 14 месеца, разпределени по желание между двамата). Това важи независимо от това дали и другият родител трябва да бъде в родителски отпуск по същото време. Този регламент не се отнася само за биологичните родители на детето, а обхваща различни семейни ситуации.

По време на родителския отпуск няма да получавате заплата от работодателя си. Можете обаче да кандидатствате за родителско възнаграждение от държавата. Това е финансова помощ от страна на държавата, като получавате по 1.800 € нето месечно за периода на родителски отпуск.

4. Структурирана специализация и обучение

Специализацията в Германия е силно структурирана и подпомагана. Лекарите специализанти имат достъп до добре дефинирани планове за специализация, които се документират в каталог, наречен Logbuch. Болниците и клиниките често предоставят финансова подкрепа и за допълнителни обучения и сертифициране.

Kaк би описал медицинската специализация в Германия?

“Да специализираш, където и да е, е изпитание и изисква търпение и постоянство.
Предимството в Германия е, че специализацията започва да тече още от началото и вероятността за удължаване на специализацията е много по-малка. Зависи от самия лекар дали на време ще покрие задължителните нормативи и дали редовно ще попълва своя Logbuch.
И най-важното – в повечето случаи това, което си документирал и се води, че си правил – си го правил наистина, а не само на хартия!”

Калоян Монев
Специализант по Вътрешни болести

5. Разнообразие на специализациите и клиничната среда

Германия предлага голямо разнообразие от медицински специалности и клинични среди. От държавни болници и частни клиники до организации с нестопанска цел и специализирани изследователски центрове, медицинските специалисти могат да изберат средата, която най-добре отговаря на техните професионални цели и лични интереси. Всеки тип клиника предоставя уникални възможности и опит, допринасяйки за цялостно развитие на уменията и експертните познания.

Заключение

Условията на работа за специализация по медицина в Германия са разработени така, че да привличат и задържат висококачествени медицински специалисти. С конкурентни заплати, които се увеличават с натрупването на опит, семейни придобивки, структурирано и финансово подкрепено образование, разнообразие в клиничната среда и гъвкавост при адаптиране на професионалния път, Германия се откроява като водеща дестинация за медицински специалисти в световен мащаб. Независимо дали започвате своята специализация или искате да задълбочите познанията си, Германия предлага среда, която подкрепя както професионалното израстване, така и личната ви реализация.

Кандидатствайте сега

Интересувате се да развиете медицинската си кариера в Германия? Просто отговорете на няколко въпроса и нашият екип ще се свърже с вас, за да проучи как можете да се присъедините към нашата програма.

Добре дошли в нашето #inmedfamily

В inmedfamily ще се запознаете с други лекари, които са в подобна ситуация като вашата. Срещаме се редовно – онлайн и лично, учим се заедно, подкрепяме се и се забавляваме заедно.

Свържете се с нас

info@inmed-personal.com

ГЕРМАНИЯ
Tel. 49 6131 488 766 0

БЪЛГАРИЯ
Tel. +359 878 454 303 / +359 878 454 303