Изпит по медицински немски (FSP)

Изпит по медицински немски (FSP) – задължително условие за получаване на Апробация

Изпит по медицински немски – необходимо условие за получаване на Апробация

В тази статия ще научите:

  • Какво представлява изпитът по медицински немски и защо Ви е необходим?
  • Какво е задължителното съдържанието на изпита по медицински немски
  • Къде се полага изпитът

Изпитът по медицински немски (Fachsprachenprüfung – FSP) се провежда в Германия и е необходимо условие за получаването на Апробация. Той винаги бива провеждан в Германия, като в повечето федерални провинции това се случва пред комисия на съответния лекарски съюз. Само в някои провинции биват признати специални изпити по медицински немски пред други езикови институции, като например TELC.

Какво представлява изпитът по медицински немски (FachsprachenprüfungFSP)

Изпитът по медицински немски представлява индивидуален изпит (70% устен и 30% писмен), който се провежда по принцип в рамките на един ден (в някои провинции в рамките на 2 дни) пред изпитна комисия, състояща се от минимум двама медицински специалисти (двама квалифицирани преподаватели по медицински немски или един лекар и един преподавател). Основните компоненти на изпита представляват симулации на реални ситуации от ежедневната работа на един немски лекар.

Кои са основните компоненти на изпита по медицински немски (FachsprachenprüfungFSP)

Основните компоненти на изпита по медицински немски са:

  1. Част: ArztPatientenGespräch / Anamnäsegespräch (устно, продължителност: 20 мин.)

Това представлява симулация на снемане на анамнеза: Един от изпитващите играе ролята на пациент, а Вие трябва да проведете разговор с него и да си отбележите писмено ключовите елементи от разказа на пациента на предварително подготвен за това информационен лист (Anamnäsebogen). В тази част на изпита се изпитва, дали сте в състояние да разберете всички оплаквания на пациента и да комуникирате с него. Съответно е редно да използвате колкото се може по-малко медицинска терминология и да разговаряте с пациента по разбираем за него начин.

  1. Част: Dokumentation / Arztbrief / Arztbericht (писмено, продължителност: 20 минути)

Изготвяне на документация (доклад до старши лекар) по определени изисквания, в което трябва да опишете медицински казус, предполагаема диагноза и предложение за лечение. В тази част се изпитва писменото Ви ниво на медицинска терминология.

  1. Част: Patientenvorstellung (устно, продължителност: около 20 мин.)

В тази част на изпита трябва да представите зададения Ви медицински казус пред старши лекар, да обсъдите с него предполагаемата и диференциалната диагноза и да отговорите на зададените Ви от него въпроси. Тук също трябва да използвате медицинска терминология и да докажете комуникативните си умения по медицински немски.

Това са основните компоненти на изпита, но в някои провинции се срешат още следните компоненти:

  • Терминология (Fachbegriffe): Получавате няколко медицински термина, чието значение трябва да обясните на разговорен немски и/или няколко медицински термина на немски, чиито латински наименование трябва да назовете.
  • Patientenaufklärung (Разяснение на пациента): Трябва да дадете на пациента кратки обяснения за диагноза, етапи на лечение, предписание, доза и приложение на лекарствени средства.
  • Leseverstehen и/или Hörverstehen: Трябва да отговорите на въпроси относно предварително прочетен медицински текст / предварително чут аудио-текст / предварително проведен телефонен разговор относно медицински казус.

Надяваме се статията да е била полезна за Вас! Свържете се с нас за още информация относно изпитът по медицински немски (Fachsprachenprüfung) в Германия. Ще се постараем да отговорим на всички Ваши въпроси.

Искате да се подготвите за изпита по медицински немски? Като инмед кандидат можете да получите безплатна индивидуална подготовка с различни учебни модули и частни уроци с професионален учител. Свържете се с нас за повече информация.