Фирмени данни

Inmed personal EOOD

МОЛ: Елица Зайдел

Вписано в Търговския регистър под ЕИК: 205685752

Вписано в Агенцията по заетостта под номер: 2844 / 12.07.2019 г.

Адрес на регистрация:

inmed personal EOOD
ул. „ Вилхелм Пик“ 9-Б-5
6400 Димитровград
България

Адрес за кореспонденция в Германия:

inmed personal
Ruländerweg 5
55296 Gau-Bischofsheim
GERMANY

Данни за контакт:

Tel. BG: +359 876 500 571

Tel. DE: +49 6135 8099766
E-Mail: info@inmed-personal.com

Надзорен орган:

Агенция по заетостта
Адрес: София 1000, бул. Дондуков №3
Телефон: 980 87 19
Факс: 986 78 02
Е-mail: az@az.government.bg

Правен коментар

Ако нашата уеб страница съдържа препратки към страници на трети страни, отговорност за съдържанието им носят съответните чужди оператори. Inmed personal проверява за правни нарушения съдържанието на външни страници, към които създава препратки, но въпреки това няма контрол и не носи отговорност за тяхното съдържание. Единствено собствениците на съответните интернет страници носят отговорност за тяхното съдържание, както и за щети, произтекли от ползването на подадена грешна информация на тях.