Пътеводител

Специализация и професия като лекар в Германия

Специализацията в Германия

Специализацията в Германия (наричана Facharztausbildung, Assistenzarztzeit или ärztliche Weiterbildung) протича в определена медицинска област по избор. В Германия можете да изберете между обшо 49 специалности, като има възможност и за получаване на още допълнителни по-тесни специализации и квалификации към тях. Можете да започнете специализация в Германия след завършване на медицинското си образование и получаване на Апробация (разрешително за практикуване на лекарската професия в Германия).

По време на специализацията в Германия сте назначен в немска клиника и позицията Ви се нарича Assistenzarzt (или още Arzt in Weiterbildung / Weiterbildungassistent). След успешно взета специалност получавате титлата Facharzt + областта в която работите (Facharzt für Innere Medizin).

Специализацията в Германия протича под ръководството на специално упълномощен за това лекар специалист в дадена област и в лечебно заведение, притежаващо т.н. Weiterbildungsermächtigung, осигуряващо правото за обучаване на специализанти. В зависимост от избраната специалност лечебното заведение може да бъде Клиника, частна лекарска практика, рехабилитационен център или друг вид лечебно заведение. Най-често специализацията протича в клиники за стационарно лечение.

Съвет: Информирайте се предварително, дали избраният от Вас работодател притежава необходимото разрешително (Weiterbildungsermächtigung). Често разговаряме с лекари, които мислят че провеждат специализация, но поради липсата на разрешително на клиниката всъщност просто работят като лекар в областта на стационарното лечение (също наричан Assistenzarzt). Поради липсата на необходимото разрешително на клиниката обаче, времето на работа там не може да бъде начислено към специализацията. Попитайте Вашия бъдещ работодател, дали притежава необходимото разрешително и дали то е издадено за целия период от специализацията или само за част от нея. По този начин можете да си направите точен план за Вашата специализация и да избегнете загубата на ценно време.

На интернет страниците на лекарския съюз във федералната провинция, в която кандидатствате, също можете да проверите, дали избраният от Вас работодател притежава необходимото разрешително.

В зависимост от избраната специалност, специализацията продължава 5-6 години. 

Тук ще намерите списък с най-предпочитаните специалности и тяхната продължителност: Свали списък

По време на специализацията трябва да извършите определени дейности, точно описани в специален каталог, изготвен от лекарския съюз (Weiterbildungsordnung). Всяка федерална провинция има собствен лекарски съюз и съответно собствен каталог, който обаче се ориентира по примерния каталог на държавния лекарски съюз: (Muster-)Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer.

Каталозите на различните федерални провинции ще намерите на съответната интернет страница на лекаркия съюз там:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Като специализант в Германия Ви очакват следните дейности:

  • Участие в рапорти
  • Вземане на кръв
  • Прием на нови пациенти
  • Снемане на анамнези
  • Провеждане на прегледи
  • Разговори с пациенти и близки
  • Изписване на медикаменти (не е необходимо да знаете точната дозировка, за това има приложения за смартфони, които можете да използвате)
  • Писане на епикризи и документация

Това са дейностите, които трябва да можете да провеждате самостоятелно още в началото на специализацията. Други по-специфични дейности, като например провеждане на сонографии, сърдечни катеризации или операции ще се научите да провеждате в последствие по време на специализацията.

В много от клиниките в Германия се работи дигитално с определен медицински софтуер. Разбира се не трябва да сте запознати с работата с различните софтуерни програми, но работата с компютър в днешно време е неизбежна и в клиниката. Там ще трябва да нанасяте данните на пациентите, както и епикризите и документацията. В много клиники документацията не се пише собственоръчно, а се диктува, като програмата разпознава текста и го изписва директно (това може да бъде голямо предизвикателство за чуждестранните лекари поради наличието на акцент, но горе главата :)). 

Няма определена схема за точния график на лекарите. Грубата структура на деня Ви зависи от специалността и клиниката, в които работите. В повечето клиники работният ден протича по следния начин: сутрешен рапорт, взимане на кръв, сутрешна визитация, обсъждане на резултати от изследвания и рентгенови снимки, приеми преглед на нови пациенти, провеждане на операции, следобеден рапорт, късна визитация и евентуално разговори с пациенти и близки, подготвяне на документация и епикризи (последователността варира в различните клиники и отделения).

Не, по време на специализацията не се полагат изпити. След преминаване през всички етапи на специализацията се държи устен изпит за взимане на специалност по тема от Вашата специалност пред съответния лекарски съюз.

Според законовите разпоредби в Германия работната седмица не трябва да надвишава 48 часа. Тъй като това е почти невъзможно при лекарската професия, са предвидени изключения, така че лекарите, които дадат своето писмено съгласие за това имат право да работят над 48 часа на седмица (с поемане на допълнителни дежурства). Често подписването на подобно споразумение е изискване при започването на работа / специализация в немските клиники.  На практика лекарите в Германия често работят до 60, в отделни случаи дори и до 80 часа на седмица.

Специализацията в Германия може да протече в модел Vollzeit (цял работен ден) или Teilzeit (половин работен ден или например три пълни работни дни на седмица).

В немските клиники има различни модели на работа: работа на смени и работа с дежурства, като вторият е доста по-разпространен.

Подробна информация по темата ще намерите и в нашата статия “Работно време в немските клиники”.

Специализацията в Германия винаги е платена. Сумата на месечната заплата се определя от т.н. Tarifverträge (колективни тарифни договори, сключени между различни клиникчни сдружения). Според актуалните тарифни договори минималната заплата през първата година е 4.600 € бруто, от които след изваждане на данъци и осигуровки остават около 2.700 € нето. Към тях се добавя и заплащане за допълнителни дежурства, с които в зависимост от специалността и броя, можете да получавате допълнително няколко стотин евро нето месечно.

Да, можете да смените специалността по всяко време, трябва само да се придържате към уговорените в трудовия договор срокове за прекратяване (по принцип 1 до 3 месеца). Често, ако смените специалността, времето прекарано в първата специалност (или поне част от него) , може да Ви бъде начислено към втората специалност, ако има съответствия между съдържанието на двете специалности.

Например: Ако започнете специализация в областта Вътрепни болести и след това искате да смените с Радиология, могат да Ви бъдат признати до 12 месеца от специализацията по Вътрешни болести, което ще скъси продължителността на специализацията Ви по Радиология.

Да, можете да прекратите трудовите си отношения с клиниката, в която работите или специализирате по всяко време. Единственото, с което трябва да се съобразите е срокът за предизвестие.

Пробният период при всеки един трудов договор (независимо като специализант или специалист) не може да надвишава 6 месеца. По време на пробния период работодателят има право да прекрати трудовия Ви договор без основателна причина с предизвестие с по-къс от нормалния срок (най-често 2 седмици). След изтичане на пробния период работодателят има право да прекрати трудовия Ви договор само, ако има основателна причина за това. За основателна причина се считат сериозни нарушения на трудовите задължения от Ваша страна или причини, възпрепятстващи нормалното упражняване на дейността от Ваша страна. При провинения от Ваша страна и нарушаване на договорните Ви задължения (напрмер неспазване на работното време или неизпълнение на поставените Ви задачи) работодателят трябва първо да Ви изпрати или изкаже  последно предупреждение. Уволнение може да последва само при повторно провинение от Ваша страна (освен в случаите, когато провинението е толкова сериозно, че от работодателя не може да се очаква даВи задържи на работа – тогава той има право да Ви уволни без предварително последно предупреждение).

Не, служителите в Германия са много добре защитени от закона. Вие можете да прекратите трудовия си договор по всяко време, с предизвестие за това, спазвайки съответните срокове, без това да има каквито и да било негативни последици за Вас.

Можете да вземете колкото специалности пожелаете. Ако вече сте взели специалност в определена област, специализацията във втората област може да се съкрати, ако съдържанието е сходно.

Например: Ако вече имате взета специалност в областта на Общата хирургия (6 години) и искате да вземете втора специалност в областта на Ортопедията и Травматологията например, то за втората ще са Ви необходими само 3 години, а не регулярните 6. По този начин общата продължителност за вземане на две специалности е 9, вместо 12 години.

Желаете да започнете специализация в Германия? Изберете подходящия за Вас пакет и се възползвайте от напълно безплатни услуги и финансова подкрепа.

Изпратете ни Вашето съобщение.

Данни за контакт

DE +49 6135 8099766

BG +359 876 500571

info@inmed-personal.com

Последвайте ни в социалните мрежи.

Видеа, които може би Ви интересуват