Пътеводител

Апробация в Германия

Вашият път към Апробацията в Германия

Апробацията е разрешително, което Ви позволява да практикувате лекарската професия в Германия. Притежанието на апробация е задължително за всички лекари, независимо от това дали са специалисти или специализанти, както и от това, дали са завършили медицинското си образование в Германия или в чужбина. Апробацията се издава за неограничен период от време и Ви дава право да практикувате професията си на територията на цяла Германия.

Апробацията е разрешително, което Ви позволява да работите неограничено на територията на цяла Германия и се издава безсрочно.

Berufserlaubnis е разрешително, което се издава само за ограничен период от време (максимално 2 години). С него имате право да работите само в определена федерална провинция (често дори само при определен работодател). Дейностите, които имате право да извършвате като лекара, притежаващ Berufserlaubnis също са ограничени. Tози вид разрешително е предназначен по-скоро за лекари, завършили образованието си извън ЕС, тъй като при тях процесът за получаване на Апробация продължава доста по-дълго. Това разрешително им позволява да работят, докато чакат за издаването на Апробацията.

За лекари, завършили образованието си в България или друга страна членка на ЕС, кандидатстването за такъв вид разрешително няма особен смисъл, тъй като техните дипломи се признават автоматично и те получават директно Апробация.

За да получите немска Апробация  е необходимо:

 1. да сте завършили висше образование по медицина , което е еквивалентно на немското. За лекари, завършили образованието си в България или друга държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария, дипломата бива призната автоматично в съответствие с европейската директива 2005/36 / ЕG. За лекарите, завършили образованието си в трети държави, извън ЕС, ЕИП и Швейцария, първо трябва да бъде проверено, дали съдържанието на образованието им е съвместимо със съдържанието на немското медицинското висше образование.  Ако еквивалентността не може да бъде потвърдена, трябва да бъде проведен практически приравнителен изпит (т.н. Kenntnisprüfung). За лекари с диплома от България не се налага провеждането на каквито и да било приравнителни изпити – само на изпит по медицински немски език.
 2. Второто изискване е да имате чисто съдебно минало и да можете да докажете липсата на  административни или дисциплинарни наказания за нарушения при практикуване на лекарската професия.
 3. Трябва също така да можете да докажете, че сте в добро физическо и психическо здраве и не са налице заболявания, които да противоречат на свободното практикуване на лекарската професия.
 4. И накрая, трябва да можете да демонстрирате достатъчно познания по немски език. Изискват се езикови умения на ниво В2, както и познания по медицински немски на ниво С1. Повече по темата в следващата точка.

За да получите Апробация в Германия, трябва да докажете следните познания по немски език:

Общ немски на ниво минимум B2: Трябва да бъдат налични още преди подаването на заявлението за Апробация и да бъдат доказани със сертификат от призната по GER (Общоевропейска Езикова Рамка) институция. Такива например са: Goethe, telc, ÖSD, DSD. Необходим Ви е само сертификат за последното ниво (B2 или C1), не е необходимо да представяте сертификати за предходни нива.

Медицински немски ниво C1: За да докажете познанията си по медицински немски, трябва да издържите специален изпит (Fachsprachprüfung). Той винаги се провежда в Германия, като в повечето федерални провинции това се случва пред комисия на съответния лекарски съюз. Само във федералните провинции Hessen, Schleswig-Holstein и Saarland изпитът се провежда пред други квалифицирани институции в Германия (изпитните формати там се наричат: telc B2-C1 Medizin Fachsprachenprüfung  и Patientenkommunikationstest).

Повече подробна информация за изпита по медицински немски и за това, как да се подготвите за него ще намерите в нашия Пътеводтел Изпит по медициснки немски.

Заявлението за Апробация, заедно с всички необходими документи, трябва да бъде подадено при компетентните апробационни органи във федералната провинция, в която възнамерявате да кандидатствате за работа.

Изборът на град или провинция за подаване на заявлението за апробация не може да бъде съвсем произволен, тъй като трябва да бъде доказано, че точно тази провинция е отговорна за обработката на Вашето заявление.

Затова е редно да направите избора по един от следните критерии:

 • Ако вече имате осигурено работно място в Германия, заявлението се подава в провинцията, в която се намира клиниката, в която сте подписал договор за работа.
 • Ако все още нямате осигурено работно място, но вече живеете в Германия е редно да подадете Вашето заявление в провинцията, в която живеете (за да се предотвратят злоупотреби повечето провинции изискват да сте регистрирани на посочения адрес поне от няколко месеца)
 • Ако все още нямате нито работно място, нито живеете в Германия, е редно да се ориентирате предварително към определена провинция и да започнете опити за намиране на работна позиция там, за да имате доказателство пред държавните органи, че наистина възнамерявате да работите в съответната провинция.

Често наблюдавана е практиката да се подаде заявление за апробация в определена провинция, само защото процесът на апробация там е уж по-бърз и по-лесен, без реално намерение за започване на работа там. В тези случаи като доказателство пред апробационните служби биват представяни фалшиви договори за работа, жилищни регистрации и т.н. Имайте предвид, че такъв вид действие представлява измама, която може да доведе до последици като глоби или дори цялостно отнемане на апробацията и забрана за практикуването на лекарската професия в Германия. Затова Ви препоръчваме да не прибягвате към подобни действия, а да се придържате към стандартната процедура.

Тук ще намерите линкове към страниците на съответните компетентни органи:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Тук можете да свалите сшисък с всички необходими документи, които трябва да подготвите, за да получите Апробация в Германия:

Свали списък с необходими документи

Заявлението за Апробация, собственоръчно подписани декларации и пълномощни, автобиографията и медицинското свидетелство винаги се изпращат в оригинал.

Удостоверението за раждане или за сключен брак могат да бъдат издадени във европейски многоезичен формуляр и също могат да бъдат изпратени в оригинал.

Относно официалните документи издадени от Министерството на Здравеопазането, Министерството на Образованието и БЛС изискванията в различните федерални провинции се различават относно необходимостта от легализация на документите.

В някои федерални провинции, като например Хесен, се изискват Оригиналните документи, придружено от обикновено копие. В други – документите следва да бъдат легализирани като оригинал или нотариално заверен препис. Легализацията се извършва от НАЦИД. За езиковите сертификати такъв вид заверка не е необходима, на тях можетеда направите заверени копия в немското посолство.

Съвет: Задължитено се информирайте предварително за изискванията на федералната провинция, в която ще кандидатствате относно формата на документите. За Ваше улеснение, можете да предадете документие в офис за превод и легализация, за да спестите време.

 • За наши кандидати поемаме цялостната организация на превода и легализацията на документие, както и съпътстващите разходи.

Всички документи трябва да бъдат преведени на немски език от квалифициран преводач (с изключение на документие, които са издадени на многоезични европейски формуляри, като например удостоверението за раждане).

За съжаление и тук изискванията в различните федерални провинции се различават. Някои апробационни орани приемат преводи от български преводачи. В този случай, преводът трябва да бъде заверен в дирекция “Консулски отношения” на МнвР.

В някои федерални области обаче се изисква преводите задължително да бъде изготвен от квалифициран преводач в Германия. И тук важи: задължително се информирайте предварително за точните изисквания на федерална провинция, в която ще кандидатствате.

 • Ние кооперираме с немски преводачи, както в Германия, така и в България изцяло разходите за превода и легализацията на документите на нашите кандидати.

Документите трябва да бъдат предадени лично (в предвиденото за това време при съответните апробационни органи или с предварително уговорен час) или да бъдат изпратени по пощата.

Документи и заявления, изпратени по имейл не се приемат.

В случаите, в които се изискват оригиналите на официални документи, Ви препоръчваме да ги предадете лично или да ги изпратите със специална застрахована поща, за да избегнете загубата на важни документи.

Колко дълго продължава процесът за получаване на апробация?

Отговорът на този въпрос зависи от много фактори, като например в коя федерална провинция кандидатствате, колко време можете да отделите за подготовката си за изпита по медицински немски, както и колко заявления и дати за изпит има актуално в съответната провинция.

При лекари, завършили образованието си в Бългаиря, процесът по принцип не отнема по-дълго от 3-6 месеца, като това включва и подготовката за FSP).

Това също зависи от федералната провинция. Попринцип таксата за Апробация при кандидати от България варира между 150 € и 400 €. Отделно се заплаща и такса за полагане на изпит (около 350-500 €).

 • За наши кандидати поемаме изцяло таксите за Апробация и за изпита по мед. немски, без те да трябва да бъдат възвръщани.

Напълно безплатно съдействие за Апробация и още допълнителни услуги с нашия Premium Vermittlungspaket:

Изпратете ни Вашето съобщение.

  Данни за контакт

  DE +49 6135 8099766

  BG +359 876 500571

  info@inmed-personal.com

  Последвайте ни в социалните мрежи.

  Вижте нашите най-нови предложения за работа

  Имате още въпроси?

  С удоволствие ще отговоря на тях. Свържете се с мен или си запазете час за безплатна виртуална консултация. 

  Изпратете ни Вашето запитване.

   Данни за контакт

   DE +49 6135 8099766

   BG +359 876 500571

   info@inmed-personal.com

   Запазете си час за безплатна консултация.

   Последвайте ни в социалните мрежи

   Design ohne Titel (27)