Работа и кариера

Лекарски позиции и кариерни перспективи в немските клиники

Който от Вас вече е разглеждал обяви за работа като лекар в Германия, със сигурност е срещал различни позиции, като например: Assistenzarzt, Oberarzt, Weiterbildungsassistent и др.

В тази статия описахме значението на различните позиции и с какви точно дейности и отговорности са свързани те.

Assistenzarzt / Arzt in Weiterbildung / Weiterbildungsassistent

Това е първата крачка в кариерата на лекари, които желаят да продължат развитието си в немска клиника след като са завършили медицинското си образование и са получили апробация.

Понятията Assistenzarzt, Arzt in Weiterbildung, Weiterbildungsassistent биват използвани синонимно и описват лекар специализант, който изучава определена специалност и няма управленски функции. Въпреки че най-често срещаното от трите понятия е Assistenzarzt, по препоръка на германския лекарски съюз е правилно да се използва понятието Arzt in Weiterbildung, което описва най-добре квалификацията на лекарите специализанти.[i][1]

Продължителността на специализацията в Германия e около 5-6 години, в зависимост от областта, в която специализирате.

Facharzt

Това е лекар, специалист в определена област. Титлата Facharzt получавате след успешно преминаване на специализацията и успешно полагане на изпит за специализация (Facharztprüfung). Ако планирате да развивате кариерата си като главен или старши лекар, това е възможно само ако притежавате титлата Facharzt по определена специалност. Освен това само лекари специалисти имат право да сключват договори с държавните здравни каси. Към някои специалности има и подспециалности, с които може да продължите след получаване на титлата Facharzt.

Stationsarzt

Когато един лекар отговаря за приема и грижите за пациентите в определено отделение за стационарно лечение, той бива наричан Stationsarzt. Тази функция по принцип се изпълнява от лекари специализанти, в по-редки случаи – от специалисти без управленски функции. Често в едно отделение има повече от един Stationsarzt. Възможно е също в по-редки случаи един Stationsarzt да бъде отговорен за повече от едно отделение.

Oberarzt

Това е старши лекар, който притежава управленски функции и отговорност за надзора и направлението на определен кръг от специализанти и специалисти. В клиничната йерархия тази позиция е над Assistenzarzt и Facharzt.

Всеки лекар, притежаващ няколкогодишен практически опит, има шанса да бъде повишен като Oberarzt, стига да има взета специалност в определена област. Шансовете това да се случи по принцип са по-добри в по-малките клиники, както и при смяна на клиниката след вземане на специалност и набиране на опит.

Освен за провеждането на визитации, както и на по-сложни случаи и операции, към отговорностите на един Oberarzt спада също и надзора и ръководството на специализантите, както и административни дейности в областта на болничната икономика и финанси.

Funktionsoberarzt

Тази позиция се среща само в някои случаи, когато е нужно поемане на допълнителни функции, без за това да има предвидена позиция. Лекар, който на практика изпълнява функцията Oberarzt, с всички принадлежащи към нея отговорности, без обаче официално да е повишен в тази позиция. На пръв поглед това може би Ви се струва странно и нечестно: по-голяма отговорност от една страна, но липса на авторитет и по-ниска заплата от тази на един Oberarzt от друга. Поемането на такъв вид длъжност обаче е страхотен шанс за развитие на практическите и управленските Ви умения, което ще Ви бъде от голяма полза за бъдещото Ви кариерно развитие.

Позицията Funktionsarzt би трябвало да бъде само временна, с цел възможност за бъдещо повишение, когато изникне възможност за такова. Затова ако получите предложение да поемете подобен вид длъжност, задължително обърнете внимание на това, дали в договорът има предвиден определен срок или той бива сключен безсрочно. Във втория случай, обсъдете с работодателя си възможността за уговаряне на определен времеви срок за изпълняване на длъжността.

Leitender Oberarzt / geschäftsführender Oberarzt

Това е Oberarzt, който допълнително към горепосочените управленски функции и отговорности, е назначен и за официален постоянен заместник на главния лекар – шеф на клиника (Chefarzt) във всички негови отговорности. Тъй като за тези позиции няма определена законова дефиниция, свързаните с тях отговорности зависят от организацията на съответната клиника. В някои клиники leitender Oberarzt и geschäftsführender Oberarzt се използват синонимно. В други – се срещат и двете позиции, като geschäftsführender Oberarzt е по-висша позиция с допълнителни отговорности.

Chefarzt

Главен лекар (завеждащ отделение), отговорен за професионалното и дисциплинарното ръководство на определенo отделение / клиника (например клиника по хирургия или клиниката по кардиология в една университетска болница), както в медицински, така и в икономически аспект. Ако се съди по разпределението на отговорностите, може да се каже, че eдин Chefarzt е повече мениджър, отколкото лекар, тъй като управленските задачи и отговорности заемат около 70 % от работното му време.

Klinikdirektor / ärztlicher Direktor

Директор на болница, който стои над всички останали лекари и ръководи цяла болница, например университетска болница или многопрофилна болница. Неговите задачи и отговорности са почти изцяло управленски. Те варират от управлението и планирането на персонала до икономическата работа на една или повече клиники. Всеки Klinikdirektor е същевременно и Chefarzt. В по-малки болници един и същ лекар може да бъде същевременнo Klinikdirektor и Chefarzt, а в по-големите, като например университетски или многопрофилни болници, има един директор на болницата (Kilinikdirektor) и няколко завеждащи отделение лекари (Chefärzte).

Често ръководството на болницата се поема от двама души: медицински директор (Klinikdirektor), който е лекар и поема персонала и медицинските въпроси, и финансов директор (Geschäftsführer), който не е лекар, а икономист и отговаря за финансите икономическата ефективност на болницата.

Надяваме се статията да е била полезна за Вас! Свържете се с нас за още информация относно работата като лекар в Германия. Ще се постараем да отговорим на всички Ваши въпроси.