Изпит по медицински немски (FSP)

FSP Тренировка // Снемане на Анамнеза // Казус: Съмнение за COVID-19

В това видео ще видите симулацията на първата част от изпита по медицински немски (FSP) – снемането на анамнеза при съмнение за COVID-19.

В статията под видеото ще намерите актуална информация и полезни линкове относно COVID-19 в Германия.

Коронавирусни инфекции и заболявания, причинени от грипни вируси (инфлуенца)

Както вече знаете, симптомите на класическия грип и новия коронавирус могат отчасти да са много сходни. За да сте по-добре информирани, можете да прочетете информацията, предоставена от Института Робърт Кох относно откриването, диагностиката и терапията на пациенти с COVID-19.

Освен това тук ще намерите една интересна статия за мнението на двама опитни немски лекари:  Professor Dr. August Stich и Dr. Martin Hoch по темата.

Как трябва да реагирате при съмнение за COVID-19 (при Ваш пациент или ако Ви се падне подобен случай на изпита по мед. немски)
В специално изготвена схема за лекари Институтът „Робърт Кох“ предоставя точни инструкции и насоки относно мерките и критериите за тест в случай на съмнение за COVID 19. Ще намерите схемата тук.

Информирайте добре Вашите пациенти (Важна част от изпита по мед. немски)

И тук, както и в останалите случаи проявяването на емпатия и информирането на пациента е много важно и играе важна роля при оценяването на изпита. Особено предвид актуалната ситуация пациентът със съмнение за COVID-19 може да се почувства много несигурен и дори да изпадне в паника. Не забравяйте също, че от правна гледна точка съгласието на пациента не е валидно без предоставяне на детайлирана информация предварително (Patientenaufklärung). Обяснете на пациента бавно и споокйно, както лекарката в нашето видео, какви изследвания предстоят, защо са необходими те и какви биха били следвашите стъпки в случай на положителен тест.

Актуална ситуация в Германия

Към днешна дата вече има потвърдени случаи на COVID-19 във всички федерални провинции в Германия. Актуалния брой на потвърдени случаи можете да следите на страницата на Института „Робърт Кох“.

Опасността от заразяване на населението в Германия според експертите е висока, особено за рисковите групи, затова е добре при сменането на анамнезата на изпита да обърнете особено внимание и на възрастта и придружаващите/предходните заболявания на пациента.

Как се отразява пандемията на чуждестранните лекари в Гермнаия

Въпреки че немската здравна система е една от най-стабилните в света, необходимостта от квалифициран медицински персонал е доста голяма. Според Федералното Правителство на Германия „В немските болници биха могли да бъдат назначени допълнително хиляди лекари и необходимостта ше става все по-голяма“. В следствие на актуалната пандемия се очаква търсенето на квалифицирани кадри от чужбина да нарастне още повече.

Изпити и улесняване на условията за получаване на разрешително за практикуване на професията

Някои федерални провинции вече въведоха временни по-леки мерки за получаване на разрешително за работа от чуждестранни лекари, Така например в Bayern, Sachsen-Anhalt и Nordrhein-Westfallen може да получите временно т.н. Berufserlaubnis след полагане на улеснен изпит по медицински немски или дори без изобщо да се налага да полагате такъв. Това важи само за лекари, доказали ниво на немски език минимум B2, чиито заявления за получаване на Approbation или Berufserlaubnis вече са били подадени в Германия.

Лекари, завършили образованието си в държава членка на ЕС, каквато е България по принцип нямат право да подават заявления за Berufserlaubnis, а директно само за Approbation. Разликата между двете е, че Berufserlaubnis се издава само за определен срок и е предназначен за лекари от страни извън ЕС, чиито дипломи не биват автоматично признавани. Все още няма официално становище по въпроса, дали и лекарите от ЕС ще могат по изключение да получат временно Berufserlaubnis, предвид актуалната ситуация.

Държим да отбележим, че издаването на временен Berufserlaubnis НЕ отменя необходимостта от явяване на изпит по медицински немски. Явяването на този изпит е задължително, дори и на по-късен етап. Горепосочените мерки са въведени само  и единствено с цел овладяване на пандемията и важат за лекари, желаещи да помогнат при актуалната ситуация. Времето, през което работите с врменен Berfuserlaubnis няма да бъде признато като част от специализацията Ви.

В някои федерални провинции, като например Nordrhein-Westfallen отново се провеждат изпити и има свободни дати. Също така вече има дати за полагане на изпита Telc B2-C1-Fachsprachenprüfung, признаван за получаването на Апробация в Hessen, Schleswig-Holstein и Saarland.

Ще продължаваме да Ви държим в течение за актуалното развитие в Германия и се надяваме статията да е била полезна за Вас!