Кои документи за Апробация трябва да подготвя в България?

Ако искате да работите като лекар в Германия, трябва да подадете заявление за издаване на Апробация. Апробацията е вид лиценз, който Ви осигурява неограничено право за практикуване на лекарската професия  на територията на цяла Германия. Заявлението, заедно с всички необходими документи, трябва да бъде подадено при отговорните за това държавни органи на федералната провинция, в която възнамерявате да работите. 

Преди да продължим с документите, нека първо разясним някои важни подробности:

За да получите немска Апробация  е необходимо: 

  1. да сте завършили висше образование по медицина , което е еквивалентно на немското. За да бъде определена еквивалентността, компетентните органи извършват така наречената проверка за еквивалентност (Gleichwertigkeitsprüfung). За лекари, завършили образованието си в България или друга държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария, диплома бива призната автоматично в съответствие с от директивата (2005/36 / ЕG). За лекарите, завършили образованието си в трети държави, извън ЕС, ЕИП и Швейцария, първо трябва да бъде проверено, дали съдържанието на образованието им е съвместимо със съдържанието на немската медицинското висше образование.  Ако еквивалентността не може да бъде потвърдена, трябва да бъде проведен практически приравнителен изпит (т.н. Kenntnisprüfung). За лекари с диплома от България не се налага провеждането на каквито и да било приравнителни изпити – само на изпит по медицински немски език.
  2. Второто изискване е да имате чисто съдебно минало и да можете да докажете липсата на  административни или дисциплинарни наказания за нарушения при практикуване на лекарската професия.
  3. Трябва също така да можете да докажете, че сте в добро физическо и психическо здраве и не са налице заболявания, които да противоречат на свободното практикуване на лекарската професия. 
  4. И накрая, трябва да можете да демонстрирате достатъчно познания по немски език. Изискват се езикови умения на ниво В2, както и познания по медицински немски на ниво С1 (повече информация за това ще намерите тук).

Сега да преминем към документите, които трябва да подготвите, преди да подадете заявлението за Апробация. За опростяване сме ги обобщили за Вас в списък, който можете да изтеглите тук.

Моля, обърнете внимание, че списъкът съдържа основните документи, необходими за получаване на Апробация. Преди да подадете своето заявление, е задължително да се информирате за точните изисквания на съответния компетентен орган в Германия относно формата и съдържанието на необходимите документи.

Линкове към страниците на апробационните органи в различните федерални провинции.

Преводи и легализация

Не изпращайте оригиналните си документи до Германия по пощата, поне не тези документи, които не можете лесно да получите отново, като напр. Вашата медицинска диплома. Рискувате да ги загубите.. Направете официално заверени копия на най-важните документи в България и ги изпратете до Германия. Важно: официално заверени копия се правят в министерствата, а не при нотариуси!  

Като алтернатива можете да подадете заявлението за Апробация лично в Германия и да представите Вашите оригинални документи с обикновени копия към тях. Трябва обаче предварително да се информирате при съответните служби, дали това би било възможно и дали имате нужда от предварително уговорен час.

Всички документи, които не са на немски език трябва да бъдат преведени от заклет  преводач. Задължително е в превода да се вижда, че е преводачът е използвал оригиналния документ, а не негово копие. Дали ще Ви бъде признат превод от български преводач или ще бъде необходим превод от заклет преводач в Германия, зависи от условията на съответните органи във федералната провинция, в която кандидатствате. 

Assistenzarzt für Neurologie

Знаете ли, че…

… за наши кандидати поемаме изцяло организацията и всички разходи за легализацията и превода на документите. 

Ако имате още въпроси или нужда от съдействие, не се колебайте да се свържете се с нас. Ще Ви помогнем бързо и ефективно да получите Вашата Апробация в Германия.

Апробация – разрешително за практикуване на лекарската професия в Германия

Ако искате да продължите кариерата си като лекар (специализант или специалист) в Германия, сигурно вече не веднъж сте се натъкнали на понятието „Апробация“. Това е една неизбежна и много важна тема по пътя Ви за Германия и колкото по-рано се запознаете с нея – толкова по-добре.

Какво е апробация и защо Ви е необходима?

Апробацията е разрешително, което Ви позволява да практикувате лекарската професия в Германия. Притежанието на апробация е задължително за всички лекари, независимо от това дали са специалисти или специализанти, както и от това, дали са завършили медицинското си образование в Германия или в чужбина. Апробацията се издава за неограничен период от време и Ви дава право да практикувате професията си на територията на цяла Германия.

Къде можете да подадете заявление за издаване на апробация

Всяка провинция има лицензирани органи, отговорни за издаването на апробацията.

Избор на провинция за подаване на заявление за апробация

Преди да започнете подготовката на документите си е редно да се запознаете с точните условия на провинцията, в която трябва да подадете Вашето заявление.

Изборът на град или провинция за подаване на заявлението за апробация не може да бъде съвсем произволен, тъй като трябва да бъде доказано, че точно тази провинция е отговорна за обработката на Вашето заявление.

Затова е редно да направите избора по един от следните критерии:

  • Ако вече имате осигурено работно място в Германия, заявлението се подава в провинцията, в която се намира клиниката, в която сте подписал договор за работа.
  • Ако все още нямате осигурено работно място, но вече живеете в Германия е редно да подадете Вашето заявление в провинцията, в която живеете (за да се предотвратят злоупотреби повечето провинции изискват да сте регистрирани на посочения адрес поне от няколко месеца)
  • Ако все още нямате нито работно място, нито живеете в Германия, е редно да се ориентирате предварително към определена провинция и да започнете опити за намиране на работна позиция там, за да имате доказателство пред държавните органи, че наистина възнамерявате да работите в съответната провинция.

Често наблюдавана е практиката да се подаде заявление за апробация в определена провинция, само защото процесът на апробация там е уж по-бърз и по-лесен, без реално намерение за започване на работа там. В тези случаи като доказателство пред апробационните служби биват представяни фалшиви договори за работа, жилищни регистрации и т.н. Имайте предвид, че такъв вид действие представлява измама, която може да доведе до последици като глоби или дори цялостно отнемане на апробацията и забрана за практикуването на лекарската професия в Германия. Затова Ви препоръчваме да не прибягвате към подобни действия, а да се придържате към стандартната процедура.

Надяваме се статията да е била полезна за Вас! Свържете се с нас за още информация относно апробацията в Германия. Ще се постараем да отговорим на всички Ваши въпроси.