Работа и кариера

Работното време на лекарите в немските клиники

Работното време по време на специализациятя се различава в зависимост от вида на лечебното заведение и специалността, в които работите. Докато специализантите, работещи в рехабилитационна клиника се радват на относително спокоен живот и редовно работно време, работата в университетските и други болници за стационарно лечение е доста по-натоварена. Въпреки значително по-високата натовареност, обаче, по-голямата част от младите лекари в Германия избират за своята специализация именно този вид клиники. Какво Ви очаква там, ще Ви разясним в следната статия. 

Съдържание
 • Колко часа дневно / седмично най-много е разрешено да работите като лекар в Германия
 • Какви са правните разпоредби в Германия
 • Има ли изключения в областта на медицината
 • Какви модели за работно време има в германските клиники
 • Работен модел с дежурства (Dienstsystem)
 • Работен модел със смени (Schichtsystem)
 • На какво да обърнете внимание при избора на работодател.
Законови граници относно работното време в Германия

Съгласно законовите разпоредби в Германия седмичното работно време за работа на пълен работен ден обикновено може да бъде максимум 48 часа (8 часа на ден). Това включва извънредни часове, дежурства и паузи. Това е средно работно време, наблюдавано през цялата година. Тоест – разрешено е да работите повече от 48 часа в една седмица, но това трябва да бъде компенсирано през следващите седмици със съответното свободно време. 

Изключения в медицинския сектор

Както навсякъде в медицинската област, и тук не е тайна, че реалността изглежда по друг начин. Поради високия обем на работа и нарастващия недостиг на медицински персонал в Германия, на лекарите в повечето случаи им се налага да работят доста повече. Например седмичното работно време често е поне 52 часа – и това е в една “спокойна” седмица. Поради тази причина немският закон предвижда изключения в областта на медицината от правилото за 48 часа на седмица, които позволяват на лекарите да работят повече, без да бъде нарушен законът.  

Поради тази причина преди няколко години в германия беше въведено така нареченото Opt-Out-Regelung . Това правило позволява на лекарите да работят повече от 48 часа седмично, за което обаче е необходимо те да дадат писменото си съгласие. Прилагането на правилото е възможно само в комбинация с поемане на дежурства.

По принцип, преди да започнете работа някъде, заедно с трудовия договор ще Ви бъде предоставен съответен документ, който да подпишете. С подписа си, Вие се съгласявате да работите повече от 48 часа на седмица. Подписването на тази декларация следва да бъде доброволно, тоест имате право и да откажете. На теория отказът Ви не би трябвало да повлияе негативно на работата Ви, на практика обаче е възможно да Ви откажат назначението, ако не желаете да подпишете.  Ако сте подписали, имате право да се откажете от правилото по всяко време с предизвестие в срок от 6 месеца. 

Какви времеви модели на работа има в немските клиники? 

В различните болници има различни модели на работното време.

Модел с поемане на дежурства (Dienstsystem)

Най-често срещаният модел на работното време в германските клиники е работа с поемане на дежурства (т.н. Dienstsystem). При този модел на работното време основната дейност (приемане на пациента, прегледи, планирани операции и друга стационарна работа) се извършва през деня (т.нар Tagesdienst). През нощта се поемат главно спешни случаи, така че един лекар да може да поеме няколко отделения едновременно. Съответно работата извън редовното работно време през деня се покрива от дежурства. В Германия се срещат следните видове дежурства:

 • Късно дежурство (Spätdienst):  това е един вид удължаване на работния ден, което служи за облекчаване на колегите от нощното дежурство. По време на това дежурство се поемат задачи, които са останали от дневната смяна или спешни случаи. 
 • Нощно дежурство (Nachtdienst): Пр време на нощното дежурство  (обикновено между 23:00 ч. вечерта и 6 ч. сутринта) се поемат най-вече спешни случаи.
 • Дежурство на разположение (Bereitschaftsdienst): Дежурство, по време на което трябва да се намирате в болницата, но работите само, ако бъдете извикан. През останалото време може да спите, да четете или да се занимавате с други извънработни дейности в специално предназначена за това стая (за разлика от нощното дежурство, когато трябва да работите през цялото време). 24-часови дежурства има в повечето клиники. Те важат като официално работно време и съответно се заплащат като такова.
 • Дежурства на повикване (Rufbereitschaft): Тук също, лекарят трябва да бъде работи само, когато бъде извикан (при спешни случаи и спешни операции). В този случай обаче, за разлика от дежурството на разположение (Bereitschaftsdienst), не трябва да бъдете в болницата. Трябва само да уведомите работодателя си къде сте и да можете да стигнете бързо до болницата, ако е необходимо. За разлика от т.н. Bereitschaftsdienst, дежурството “Rufbereitschaft” не се брои към редовното работно време. Работното време включва само действително отработените часове, ако сте били повикан в болницата. Обикновено за Rufbereitschaft се заплаща фиксирана сума за дежурство (около 50 €). Ако бъдете извикан, изработените часове се заплащат според уговорената в трудовия Ви договор заплата.
 • Дежурства през уикенда и почивните дни (Wochenend- und Feiertagdienste):  Както подсказва името, тези услуги се предоставят в почивните и празничните дни, когато в болниците по принцип има по-малко персонал. Тези дежурства също се броят към редовното работно време и се заплащат като такова. Допълнително към нормалната заплата получавате за този вид дежурства, както и за нощните, се заплаща допълнителен процент към заплатата.
Колко извънредни дежурства трябва да бъдат поемани на месец?

Това зависи много от клиниката и отделението, в което работите, но често се поемат около 4-5 нощни дежурства на месец,  най-малко 1 уикенд на месец и едно 24-часово дежурство на на седмица.

Често обаче се случва и на  практика нещата да изглеждат по различен начин. Например, ако се налага да замествате отсъстващи колеги, може да се наложи да работите за 3 седмици без почивен ден, например. Също така е възможно да се наложи да поемете 5-7 24-часови дежурства на месец. 

Плюсове и минуси на този времеви модел

Предимството на този модел е, че редовното работно време е през деня и всичко останало са извънредни дежурства, които се заплащат като такива. Недостатъкът са чести промени в плана, тъй като според ситуацията работодателят решава дали и кога трябва да поемете допълнителни дежурства.

Работен модел на смени 

В някои отделения работата е разделена на смени (така наречената Schichtsystem). Това важи особено за отделенията за интензивно лечение, където трябва да се гарантира непрекъсната грижа за пациента. Ето защо лекарите работят там на 2 смени по 12 часа всяка или 3 смени по 8 часа.

Предимства и недостатъци на този модел

Предимството на тази система е „регламентираното“ работно време. Няма неочаквани дежурства и съответно можете да планирате по-добре времето си. Освен това при този модел няма 24-часови дежурства, тъй като работното време е ограничено до максимум 12 часа. Недостатъкът е, че рядко имате класически уикенд, тъй като смените са толкова разпръснати, че трябва да работите редовно и през почивните дни. Недостатъци има и по отношение на заплатата, тъй като не получавате допълнително заплащане за извънредни дежурства, поради липсата на такива.

Заключение

Обобщително може да се каже, че като лекар, особено в университетски клиники или клиники за стационарно лечение , можете да очаквате много работни часове и безсънни нощи. Добрата новина е, че служителите в Германия са защитени много повече, отколкото във всяка друга държава. Правната уредба гарантира, максимални работни граници, които трябва да се спазват. Работодателят носи главна отговорност за спазването и също така той е този, който носи отговорност за нарушения, а не Вие. 

Нашият съвет: Още по време на интервюто за работа се информирайте с кой модел за работното време работи съответната болница / отделение, колко дежурства трябва да се поемат и какво е заплащането за тях.

Надяваме се тази статия да ви е харесала и с удоволствие ще отговорим на всички ваши въпроси, ако имате такива.