Разрешително за работа (апробация)

Кои документи за Апробация трябва да подготвя в България?

Ако искате да работите като лекар в Германия, трябва да подадете заявление за издаване на Апробация. Апробацията е вид лиценз, който Ви осигурява неограничено право за практикуване на лекарската професия  на територията на цяла Германия. Заявлението, заедно с всички необходими документи, трябва да бъде подадено при отговорните за това държавни органи на федералната провинция, в която възнамерявате да работите. 

Преди да продължим с документите, нека първо разясним някои важни подробности:

За да получите немска Апробация  е необходимо: 

  1. да сте завършили висше образование по медицина , което е еквивалентно на немското. За да бъде определена еквивалентността, компетентните органи извършват така наречената проверка за еквивалентност (Gleichwertigkeitsprüfung). За лекари, завършили образованието си в България или друга държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария, диплома бива призната автоматично в съответствие с от директивата (2005/36 / ЕG). За лекарите, завършили образованието си в трети държави, извън ЕС, ЕИП и Швейцария, първо трябва да бъде проверено, дали съдържанието на образованието им е съвместимо със съдържанието на немската медицинското висше образование.  Ако еквивалентността не може да бъде потвърдена, трябва да бъде проведен практически приравнителен изпит (т.н. Kenntnisprüfung). За лекари с диплома от България не се налага провеждането на каквито и да било приравнителни изпити – само на изпит по медицински немски език.
  2. Второто изискване е да имате чисто съдебно минало и да можете да докажете липсата на  административни или дисциплинарни наказания за нарушения при практикуване на лекарската професия.
  3. Трябва също така да можете да докажете, че сте в добро физическо и психическо здраве и не са налице заболявания, които да противоречат на свободното практикуване на лекарската професия. 
  4. И накрая, трябва да можете да демонстрирате достатъчно познания по немски език. Изискват се езикови умения на ниво В2, както и познания по медицински немски на ниво С1 (повече информация за това ще намерите тук).

Сега да преминем към документите, които трябва да подготвите, преди да подадете заявлението за Апробация. За опростяване сме ги обобщили за Вас в списък, който можете да изтеглите тук.

Моля, обърнете внимание, че списъкът съдържа основните документи, необходими за получаване на Апробация. Преди да подадете своето заявление, е задължително да се информирате за точните изисквания на съответния компетентен орган в Германия относно формата и съдържанието на необходимите документи.

Линкове към страниците на апробационните органи в различните федерални провинции.

Преводи и легализация

Не изпращайте оригиналните си документи до Германия по пощата, поне не тези документи, които не можете лесно да получите отново, като напр. Вашата медицинска диплома. Рискувате да ги загубите.. Направете официално заверени копия на най-важните документи в България и ги изпратете до Германия. Важно: официално заверени копия се правят в министерствата, а не при нотариуси!  

Като алтернатива можете да подадете заявлението за Апробация лично в Германия и да представите Вашите оригинални документи с обикновени копия към тях. Трябва обаче предварително да се информирате при съответните служби, дали това би било възможно и дали имате нужда от предварително уговорен час.

Всички документи, които не са на немски език трябва да бъдат преведени от заклет  преводач. Задължително е в превода да се вижда, че е преводачът е използвал оригиналния документ, а не негово копие. Дали ще Ви бъде признат превод от български преводач или ще бъде необходим превод от заклет преводач в Германия, зависи от условията на съответните органи във федералната провинция, в която кандидатствате. 

Assistenzarzt für Neurologie

Знаете ли, че…

… за наши кандидати поемаме изцяло организацията и всички разходи за легализацията и превода на документите. 

Ако имате още въпроси или нужда от съдействие, не се колебайте да се свържете се с нас. Ще Ви помогнем бързо и ефективно да получите Вашата Апробация в Германия.