Разрешително за работа (апробация)

Апробация – разрешително за практикуване на лекарската професия в Германия

Ако искате да продължите кариерата си като лекар (специализант или специалист) в Германия, сигурно вече не веднъж сте се натъкнали на понятието „Апробация“. Това е една неизбежна и много важна тема по пътя Ви за Германия и колкото по-рано се запознаете с нея – толкова по-добре.

Какво е апробация и защо Ви е необходима?

Апробацията е разрешително, което Ви позволява да практикувате лекарската професия в Германия. Притежанието на апробация е задължително за всички лекари, независимо от това дали са специалисти или специализанти, както и от това, дали са завършили медицинското си образование в Германия или в чужбина. Апробацията се издава за неограничен период от време и Ви дава право да практикувате професията си на територията на цяла Германия.

Къде можете да подадете заявление за издаване на апробация

Всяка провинция има лицензирани органи, отговорни за издаването на апробацията.

Избор на провинция за подаване на заявление за апробация

Преди да започнете подготовката на документите си е редно да се запознаете с точните условия на провинцията, в която трябва да подадете Вашето заявление.

Изборът на град или провинция за подаване на заявлението за апробация не може да бъде съвсем произволен, тъй като трябва да бъде доказано, че точно тази провинция е отговорна за обработката на Вашето заявление.

Затова е редно да направите избора по един от следните критерии:

  • Ако вече имате осигурено работно място в Германия, заявлението се подава в провинцията, в която се намира клиниката, в която сте подписал договор за работа.
  • Ако все още нямате осигурено работно място, но вече живеете в Германия е редно да подадете Вашето заявление в провинцията, в която живеете (за да се предотвратят злоупотреби повечето провинции изискват да сте регистрирани на посочения адрес поне от няколко месеца)
  • Ако все още нямате нито работно място, нито живеете в Германия, е редно да се ориентирате предварително към определена провинция и да започнете опити за намиране на работна позиция там, за да имате доказателство пред държавните органи, че наистина възнамерявате да работите в съответната провинция.

Често наблюдавана е практиката да се подаде заявление за апробация в определена провинция, само защото процесът на апробация там е уж по-бърз и по-лесен, без реално намерение за започване на работа там. В тези случаи като доказателство пред апробационните служби биват представяни фалшиви договори за работа, жилищни регистрации и т.н. Имайте предвид, че такъв вид действие представлява измама, която може да доведе до последици като глоби или дори цялостно отнемане на апробацията и забрана за практикуването на лекарската професия в Германия. Затова Ви препоръчваме да не прибягвате към подобни действия, а да се придържате към стандартната процедура.

Надяваме се статията да е била полезна за Вас! Свържете се с нас за още информация относно апробацията в Германия. Ще се постараем да отговорим на всички Ваши въпроси.