Изпит по медицински немски (FSP)

Полезни съвети за снемането на анамнеза на изпита по мед, немски

Снемането на анамнеза е от голямо значение, както в практиката, така и на изпита по  медицински немски. Освен медицинското съдържание, е важно да сте запознати и да прилагате формални рамкови условия, за да издържите успешно изпита си.

Какво е важно да знаете за да издържите успешно тази част на изпита?

Винаги се обръщайте към пациента си по име.

Препоръчително е да назовавате името на пациента при всеки етап от снемането на анамнезата (текуща анамнеза, предишни заболявания и т.н.): “Frau Westenberger, gibt es wichtige Vorerkrankungen von denen ich wissen sollte?” Още в началото на разговора се уверете, че произнасяте името правилно. Ако не сте сигурни, как се произнася попитайте учтиво: “Spreche ich Ihren Namen richtig aus?”. 

Старайте се да говорите свободно и без прекъсвания

Упражнявайте предварително разговора възможно най-често с различни възможни отговори от вашите пациенти. Изпитващите обръщат внимание на това, дали сте способни да реагирате спонтанно на неочаквани въпроси и отговори; това се отразява на Вашата оценка.

Записвайте си всичко, което пациентът Ви разказва. 

Типично при подготовката за изпита е, кандидатите да научават наизуст въпросите за различните етапи на анамнезата. Това от една страна е добре, но може да бъде и опасно. Внимавайте да не задавате въпроси, чиито отговори вече сте получили. Слушайте внимателно и си водете бележки. Обърнете внимание на това, което казва пациентът Ви и работете с информацията. Ако пациентът Ви каже още  в началото на разговора, че има две деца, моля, не задавайте отново този въпрос при социалната анамнеза. Тази грешка бива допускана особено често при вегетативната анамнеза. Например пациентът вече е споменал определени симптоми в рамките на актуалната анамнеза, но мнозина след това отново му задават въпроса, дали е имал тези симптоми при вегетативната анамнеза. Това понякога се дължи на липса на достатъчно добри познания в терминологията – например: Übergeben и Erbrechen – и двете са думи за повръщане. Възможно е Вие да сте научил само едната дума, но пациентът Ви да използва другата. Поради това често се стига до повторения, което се отразява зле върху оценката Ви на изпита. 

Водете разговора целенасочено и не оставяйте пациента да Ви разсея и отклони от съществената информация

На изпита, както и в практиката,  е възможно пациентът се отклони от темата. Особено ако имате пациент, който обича да говори много, може да се окажете, че се отклонявате от действителната си цел – анамнезата – и започвате да говорите по други въпроси. Имайте предвид, че имате само 20 минути и че основната ви цел е да зададете въпросите от медицинската история и да получите отговор на тях.

Уверете се, че сте разбрали въпросите на пациента си правилно, за да дадете правилния отговор

Слушайте внимателно от каква информация пациентът Ви има нужда. В стремежа си да получат отговори на своите въпроси, кандидатите на изпита често не обръщат достатъчно внимание на въпросите на пациента или доги ги подминават. Това също се отразява зле на оценката Ви. Отговаряйте кратко, но ясно на въпросите на пациента Ви. Ако не сте разбрали въпроса, не се притеснявайте да помолите пациента да повтори въпроса.

Обърнете внимание на произношението си

Произношението също играе роля при оценяването на изпита. Правилното произношение е основно предизвикателство за много чуждестранни лекари. Въпреки това е много важно, защото ако изпитващите, а по-късно и пациентите Ви не Ви разберат правилно, това може да доведе до сериозни негативни последствия.  При изпита това ще се отрази отрицателно на оценката Ви, а в практиката може да повлияе негативно на връзката на доверие между Вас и Вашия пациент. Ето защо, когато се учите, уверете се, че произнасяте правилно думите и изреченията.

Правете разлика между въпроси и твърдения

Особено важно е да научите  структурата на изреченията. Въпросът е синтактично различен от твърдение и обратно. Обърнете внимание на това, да структурирате правилно въпросите си, за да не се стига до недоразумения с пациента.

Обяснете предстоящата процедура по разговорен и разбираем начин

Не използвайте медицинска терминология по време на анамнезата. Ако все оак се наложи, обяснете на пациента си значението на термините, които сте използвали. Например вместо “Abdomensonographie”, в разговора с пациента е правилно да използвате “Ultraschall des Bauches”.

Останете спокойни, ако пациентът Ви не Ви разбира и Ви помоли за повторно обяснения

Възможно е, изпитващите да Ви помолят да обясните някоя от процедурите повторно, но използвайки други думи изрази. Целта на това, е изпитващите да разберат, дали немският Ви e достатъчно богат, за да можете да обясните определени процедури, използвайки различни изрази и словосъчетания. Точно това определя разликата между B2 и C1 ниво.

Надяваме се, статията да е била полезна за Вас. Индивидуални насоки можете да получите и в рамките на индивидуални изпитни симулации с нашата преподавателка Нина Колет от ärztesprech. Inmed personal поема изцяло разходите за езиковите курсове за своите кандидати. Свтржете се с нас за повече информация.