Работа и кариера

Интересни факти за специализацията като лекар в Германия

Веднага след като получите лиценза си за практикуване на лекарска професия (Апробация), можете да кандидатствате като специализант (Assistenzarzt / Arzt in Weiterbildung) в Германия. От тук започва Вашето медицинско обучение за добиване на специалист.

Каква е продължителността на специализацията в Германия?

В зависимост от избраната от Вас специалност специализацията трае между 5 и 6 години.

Къде можете да специализирате?

Можете да кандидатствате като специализант във всяко одобрено за това лечебно заведение (болница, практика), като специализацията трябва да бъде проведена под отговорното ръководство на специалист, специално упълномощен за тази цел от Германския лекарски съюз. Това означава, че обучаващият специалист трябва да разполага с валидно разрешение за обучение (Weiterbildungsermächtigung / Weiterbildungsbefugnis). Разрешителното може да бъде издадено за цялото време на специализацията или само за определен брой месеци. Това зависи, наред с други неща, от това какво ниво на грижа има вашата клиника (например основни, стандартни, максимални грижи), кои отделения са представени или кои медицински процедури се предлагат.

Обикновено цялостното обучение се провежда в стационарния сектор. В зависимост от специалността обаче части от периода на обучение могат да се провеждат и в амбулаторния сектор, напр. в частен кабинет. Изключение е специализацията по Обща медицина, където обучението е задължително и в стационарния и в амбулаторния сектор.

Какво е съдържанието на специализацията?

Съдържанието на специализацията е регламентирано в правилник / каталог за специализация (Weiterbildungsordnung), изготвен от медицинската асоциация на федералната провинция, в която специализирате. Той се ориентира по правилата на общия правилник за специализация на Германския медицински съюз. Изискванията на медицинската асоциация (Ärztekammer), в която сте регистрирани, винаги са обвързващи за Вас!

Правилата за обучение предвиждат, кои умения в диагностиката и терапията трябва да бъдат усвоени. За всяка специалност им специални дневници (Logbücher), в които е описано съдържанието на съответната специализация. По време на специализацията трябва да документирате в дневниците, кои прегледи, операции, терапии и др. вече сте научили. Освен това трябва да водите редовни разговори с отговорният за обучението Ви специалист относно Вашето досегашно развитие и предстоящите етапи на специализацията Ви. Съдържанието на тези разговори също трябва да бъде записано в дневника.

Ротация по време на специализацията в Германия

Особено в клиниките като част от специализацията (например по обща медицина или хирургия) ротацията в различни отделения може да бъде задължителна. Ротациите са определени в структурираната програма (учебен план), която обучаващият лекар. трябва да създаде и предаде на специализанта. Ротациите между отделните отделения също трябва да бъдат документирани в дневника.

Трябва ли да бъде положен изпит за получаване на специализация?

Да, след предвиденото време за специализация и изпълнение на посоченото съдържание в каталога за специализация, трябва да положите изпит (Facharztprüfung). След полагане на изпита отговорното държавно лекарско сдружение Ви издава удостоверение за одобрение.

 

Надяваме се статията да е била полезна за Вас! Свържете се с нас за още информация относно специализацията за лекари в Германия. Ще се постараем да отговорим на всички Ваши въпроси.